2010-ųjų pavasaris

Vytauto Visocko nuotr. (nuotraukų sąrašas apačioje)

30-k
29-k
28-k
27-k
26-k
25-k
24-k
23-k
22-k
21-k
20-k
19-k
18-k
17-k
16-k
15-k
14-k
13-k
12-k
11-k
10-k
09-k
08-k
07-k
06-k
05-k
04-k
03-k
02-k
01-k
30-k 29-k 28-k 27-k 26-k 25-k 24-k 23-k 22-k 21-k 20-k 19-k 18-k 17-k 16-k 15-k 14-k 13-k 12-k 11-k 10-k 09-k 08-k 07-k 06-k 05-k 04-k 03-k 02-k 01-k
30-k

1. Vilniaus Kaziuko mugės puokštė
2. Gražuolės Vilniaus Kaziuko mugėje
3.Ąžuoliukas iš Trakų primins Žalgirio mūšio 650-ąsias metines
4. Vilniaus Vytautų klubo vėliava ąžuoliuko sodinimo šventėje
5. Jiems nepriimtina homoseksualizmo ideologija
6,7,8,9,10,11,12 Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė Vilniaus Vingio parke
13.Merkinės piliakalnis
14,15,16 Nuo Merkinės piliakalnio
17,18 Subartonys. Vinco Krėvės tėviškė
19. Didysis Dzūkijos akmuo netoli Nemunaičio
20.Nemunaičio apylinkių gamtos paminklas
21.Alytuje atstatytas A.Aleksandravičiaus Angelas
22. Alytus. Perskeltas varpas
23. Poeto Anzelmo Matučio namas muziejus
24. Alytaus parke
25. Alytus. Dar žydi Tėvo sodinta obelis
26. Pupulis
27. Birštonas. Vytautas Didysis. Skulptorius Gediminas Jokubonis
28. Birštonas. Sena šakota obelis ant Vytauto kalno
29. Nemunas ties Birštonu
30. Vilniaus gotika