Į Vytautines Trakuose – per Lenkiją

Vilniaus Vytautų klubo prezidentas Vytautas Paulaitis pasiūlė įsitikinti, ar tikrai į Lenkiją galima nuvažiuoti be sustojimo.
 
Lietuvos – Lenkijos pasienyje ties Lazdijais vis dėlto sustojome…pasikeisti litų į zlotus. O šiaip: tą šventadienį „koridoriuje“, kuriame tekdavo lūkuriuoti valandų valandas, niekas mumis nesusidomėjo nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Žinojome, kad Suvalkų krašto muziejuje eksponuojama 60 terakotinių karių – nedidelė dalis iš aštuonių tūkstančių požeminės kariuomenės, daugiau kaip 2 tūkstančius metų saugojusios Kinijos imperatoriaus, vieno iš svarbiausių valdovų Kinijos istorijoje, Oin Ski Huangdi kapą (plačiau galite pasiskaityti: DELFI, „Sugrįžus iš Suvalkų: terakotinės kinų kariuomenės ekspozicija“). Muziejuje mums net filmą apie tą imperatorių ir jo požeminę kariuomenę parodė, neparodė jokio priešiškumo, kad esame „litvinai“, galėjome fotografuoti (žiūr. nuotr.) ir fotografuotis. [Toliau skaityti po nuotr.]

Vytauto Visocko nuotr.

Čia pasirašyta Seinų sutartis
Vytautų svečias Gediminas Kostkevičius
Vytautas Didysis
Vygrių vienuolynas
Vilniaus Vytautų klubo prezidentas Vytautas Paulaitis
Terakotiniai kinų imperatoriaus kariai
Terakotiniai imperatoriaus žirgai
Su svečiais iš Punsko
Seinų bažnyčia ir vienuolynas
Seinų bažnyčia
Punsko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko sutikimas
Pokalbis su žurnaliste iš Austrijos
Poeto ir vyskupo Antano Baranausko palaidojimo vieta
Paminklas Antanui Baranauskui
Monsinjoras Vytautas Rūkas prisaikdina naujus klubo narius
Koncertuoja Senųjų Trakų Kęstučio mokyklos moksleivės
Kalba Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis
Kalba Atsargos karių savanorių draugijos pirmininkas Bronius Pacevičius
Aktorius Algirdas Grašys
Čia pasirašyta Seinų sutartis Vytautų svečias Gediminas Kostkevičius Vytautas Didysis Vygrių vienuolynas Vilniaus Vytautų klubo prezidentas Vytautas Paulaitis Terakotiniai kinų imperatoriaus kariai Terakotiniai imperatoriaus žirgai Su svečiais iš Punsko Seinų bažnyčia ir vienuolynas Seinų bažnyčia Punsko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko sutikimas Pokalbis su žurnaliste iš Austrijos Poeto ir vyskupo Antano Baranausko palaidojimo vieta Paminklas Antanui Baranauskui Monsinjoras Vytautas Rūkas prisaikdina naujus klubo narius Koncertuoja Senųjų Trakų Kęstučio mokyklos moksleivės Kalba Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis Kalba Atsargos karių savanorių draugijos pirmininkas Bronius Pacevičius Aktorius Algirdas Grašys
Čia pasirašyta Seinų sutartis