Copy of savukynas_alumnato_kieme

Radvilų rūmuose matėme tarptautinės parodos “Kaip tai atsitiko didžiajame mūšyje. Žalgirio atodangos” atidarymą, nueinant 600-tiesiems to istorinio įvykio metams. Milžiniška drobė, tokio dydžio “Žalgirio mūšio” paveikslas, kokio Lietuvoje dar nesame regėję. Lenkijos dailininkų Tadeušo Popielio ir Zygmunto Rozvadovskio kūrinys, šiuo metu priklausantis Lvovo (Ukraina) istorijos muziejui, nutapytas prieš šimtą metų. Be šio paveikslo – dar daugiau nei 200 eksponatų iš Lietuvos, bemaž 80 iš Lenkijos. Žalgirio didvyrių Vytauto ir Jogailos portretai, skulptūriniai atvaizdai,  nugalėtojų trofėjai – kryžiuočių vėliavos. Visa tai iki gruodžio 5 dienos matysime šešiose salėse: “Žalgiris”, “Jogaila”, “Šventieji”, “Vytautas”, “Jubiliejai”, “Šiandien”.

Continue reading „Tas prakeiktas nuolankumas, arba mintys, kilusios pažiūrėjus Virginijaus Savukyno “Savaitės atgarsius”“

mazuma_1

Prof. Alvydas Butkus. Jeigu bet kuri sutartis sudaroma avansu, arba atsižvelgiant į tuometinę situaciją, jeigu tokia sutartis ima veikti prieš valstybę, ima ją skaldyti, tai reikia keisti sutartį, koreguoti įstatymą, o ne pačią valstybę skelti. Dabartinė situacija yra kiek kitokia negu tada buvo, pasirašant sutartį. Į tai reikia atsižvelgti. Prioritetas yra valstybė, o ne kokia nors tautinė mažuma arba dauguma. Pateiksiu tezes. Lietuvoje yra beveik 1412 mokyklų. Iš jų mokyklų su rusų, lenkų, baltarusių dėstomąja kalba – 96. Tarp jų rusų dėstomąja kalba – 33, lenkų – 62, baltarusių – 1. Mišrių mokyklų: lietuvių – rusų, lietuvių – lenkų, rusų – lenkų, lietuvių, rusų ir lenkų – iš viso 54. Lietuviai Lietuvoje sudaro 83 proc. gyventojų, tačiau mokinių, lankančių lietuviškas mokyklas – 92,8 proc. Mokinių, kurie lanko kitas mokyklas – 7,2 proc., iš jų rusų mokyklas lanko 4 proc. Rusų Lietuvoje yra beveik 5 proc. Lenkų mokyklas lanko 3,2 proc Lietuvos mokinių. Lenkų Lietuvoje – 6 proc., 201 000, šių metų duomenimis.

Continue reading „Į tautinių mažumų problemą žiūrima kaip į karštą bulvę ( 2 )“

mazuma_1

Spalio 27 d. Seime įvyko konferencija “Tautinių mažumų švietimo politika Europos Sąjungoje: Latvijos patirtis”, kurią organizavo Seimo parlamentinė grupė “Už latvių ir lietuvių vienybę” kartu su “Lietuvos ir Latvijos forumo” asociacija bei Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centru.

Pranešimus perskaitė Latvijos Respublikos Seimo nariai Ina Druvietė (“Latvijos Respublikos valstybinės kalbos švietimo politika visuomenės integracijai”) ir Imantas Prudniekas (“Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo perspektyvos kultūros ir švietimo politikoje”). Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys kalbėjo apie “Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projektą ir tautinių bendrijų integraciją”, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Alvydas Butkus – apie “Lietuvos tautinių bendrijų švietimą Europos Sąjungos kontekste”. Įžanginį žodį tarė ir konferencijai vadovavo Seimo narys Gintaras Songaila.

Continue reading „Į tautinių mažumų problemą žiūrima kaip į karštą bulvę ( 1 )“