konservatoriai-kregzdute

Spa­lio 5 die­ną „XXI am­žiu­je“ (nr. 37) ir vėliau visuomenės aktualijų portale Slaptai.lt bu­vo iš­spaus­din­tas teks­tas „Ko­kie Sei­mo na­riai su­da­rė pa­lan­kiau­sias są­ly­gas plis­ti al­ko­ho­liz­mui“. Jame pa­mi­nė­ti įvai­rių par­ti­jų Sei­mo na­riai, ne­krei­pę dė­me­sio į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių eks­per­tų bei vi­suo­me­nės nuo­mo­nę ir ak­ty­viai gy­nę al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mą.

Šį teks­tą pa­ste­bė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai, ku­riems bu­vo prie­kaiš­tau­ta. Ga­vo­me TS – LKD frak­ci­jos at­sto­vės spau­dai  pra­ne­ši­mą su at­sa­ko­mą­ja nuo­mo­ne, ku­rį ji pra­šo ar­ti­miau­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je iš­spaus­din­ti. Tą ir da­ro­me.

Continue reading „Atsakomoji nuomonė apie alkoholio reklamą“

girtuokliai_3

Svaiginantys gėrimai žmonėms žinomi nuo neatmenamų laikų.

Jau žiloje senovėje žmonės naudojo juos, pagamintus iš miežių, sorų arba duonos.

Manoma, kad seniausias iš jų esąs midus, kurio pavadinimas “madhu” užtinkamas sanskrito rankraščiuose. Maždaug IV tūkstantmetyje pr.m.e. senovės Egipte jau buvo žinomi alaus gaminimo būdai, o III-II tūkstantmetyje Kaukazo kalnuose gyvenančių tautų tarpe buvo vartojamas vynas.

Continue reading „Sunki kova su girtuoklyste“

ignas_raila

Vėl kaip gera naujiena, spinduliuodamas jaunatvišką entuziazmą, konkuruodamas išradingumu ir sąmojingumu, per šalį keliauja tradicinis respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“.

Konkursas kviečia jaunimą pajusti teisinių žinių galią, padedančią išvengti nusikaltimo padarymo ir sugebančią apginti nukentėjusiųjų interesus. Šių metų konkursas jau startavo – rajonų mokyklose ir apskrityse vyksta regionų varžytuvės, kurių nugalėtojai savo krašto garbę gins respublikinio konkurso finale Panevėžyje – balandžio paskutinį penktadienį, 27 d. 9 val., Juozo Miltinio dramos teatre susitiks dešimt geriausių šalies komandų.

Continue reading „„Temidė“ vėl kviečia pasivaržyti žiniomis jaunuosius teisės žinovus“

son_chour_1

“Būkite tikri, netrukus pasirodys ir daugiau demaskavimų”, – pasakė žurnalistas Šonas Chouras. Šonas Chouras – būtent tas žurnalistas, kuris pirmasis viešai prabilo apie žiniasklaidos magnatui Merdokui priklausančių leidinių darbuotojų neteisėtus veiksmus.

Pavyzdžiui, rengiant antikonstitucinius telefoninių pokalbių pasiklausymus. Dabar šiuos drąsius žodžius ištaręs žurnalistas Šonas Chouras – miręs. Kas tai – įtartinas sutapimas ar tik dėsningumas? Gal jis mirė visai ne dėl to, kad sumanė demaskuoti neteisėtus turtuoliui Merdokui  priklausančio leidinio veiksmus? Tačiau sutapimai, kurių – ne vienas ir ne keli, – tampa labai panašūs ne į atsitiktinumus, o į dėsningumus.

Continue reading „Žurnalisto Šono Chouro mirtis“

cekuolis

Lietuvos spaudoje kartais pasirodo žinučių, kad mūsų policija sulaikė turistus ar sporto sirgalius iš Didžiosios Britanijos, nes jie elgėsi nepagarbiai. Pavyzdžiui, šlapinosi ant Prezidentūros kampo ar kokio nors svarbaus mums paminklo.

Daug chuliganiškumo faktų lieka spaudos nepastebėti. Šokiai ant stalų, blevyzgos, kibimai prie moterų, nes barų savininkai stengiasi tokius atvejus nuslėpti. Be to, kaltininkai paprastai apmoka nuostolius.

Vis dėlto pas mus tokių įvykių nedaug. Tačiau visa Europa užtvindyta alkoholiu ir girtuokliais. Ir niekas nežino, kaip, kokiomis priemonėmis su tuo reiškiniu kovoti. Ypač jie užtvindė Didžiąją Britaniją. Pradėkime nuo šalies „vartų“: Heathrow ar Gatwicko oro uostų.

Continue reading „Girtuokliais užtvindyta Europa“

rsd

„Viskas ko reikia, kad blogis triumfuotų, – tai geriems žmonėms nieko nedaryti.“ Taip yra pasakęs Edmund Burke.

Lietuva šiuo metu yra tragiškai, katastrofiškai, juodai nugirdyta.

O didžiausia nelaimė ta, kad žmonės iki šiol to nesupranta. Per ilgametį atviros ir slaptos reklamos įtaigojimą susiformavo „nuzombinto“ žmogaus savižudiškos nuostatos, išreiškiamos tokiais terminais kaip „kultūringas“, „saikingas“, „proginis“ gėrimas.

Tiksliau reikėtų sakyti ne gėrimas, o savęs nuodijimas. Nugirdytas, su alkoholio „išplautomis“ smegenimis žmogus to jau nesuvokia.

Continue reading „Gyventi ar gerti?“

vyborca

Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborzca“ žurnalistas Marčinas Voičechovskis, kuris jau keletą metų domisi narkomanijos, alkoholizmo ir kitomis priklausomybių ligomis, siūlo žurnalistams nepamiršti esminių dalykų. 

Apie tai jis kalbėjo įvairių šalių žurnalistams ir specialistams spalio 21-24 dienomis Varšuvoje, Stepono Batoro fondo surengtame seminare „Socialinės patologijos šiuolaikinėje visuomenėje“.

Šioje publikacijoje pateiktos mintys yra parengtos pagal M. Voičechovskio išsakytas įžvalgas tema „Žiniasklaidos vaidmuo ir visuomenės raštingumas – kaip rašyti apie patologijas?“

Continue reading „Žurnalistas niekada neturi būti kaip prokuroras“

kibernetinis_seksas 002

vtv.lt. R.J.Dagys: ES išmiršta, nes naikina šeimos institutą. Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas pažymėjo, kad Europos Sąjungoje gyvena 5 proc. visų pasaulio gyventojų, ateityje tas skaičius gali dar sumažėti ir siekti tik 4 ar net 3 procentus. „Tokia demografinė padėtis yra šeimos instituto naikinimo pasekmė, Europos Sąjunga neturi aiškios šeimos politikos, o jos socialinę politiką galima būtų įvardinti kaip turtingo pasilaidojimo politiką, nes gimstamumo problemų nesprendžia iš esmės“.

balsas.lt. Lietuvos biliardo federacijos prezidentas 44 metų Geistys Mickus vakar net išraudęs iš susijaudinimo tikino tikrai nenorėjęs įžeisti homoseksualų. Vilniaus centre įsikūrusiam biliardo klubui „Fuksas“ kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė žinia, kad jo vadovai galbūt galėjo diskriminuoti savo klientus lytinės orientacijos pagrindu, nes per Valentino dieną surengė mišrių porų turnyrą, rašo „Lietuvos rytas“. Šią savaitę klubas gavo lygių galimybių kontrolierės raštą, kuriame pranešta apie pradėtą tyrimą ir paprašyta pasiaiškinti dėl skelbimo, kuriame „Fuksas“ esą leido varžytis tik tradicinės lytinės orientacijos poroms.

Continue reading „Pagrindinė skyrybų priežastis tarp airių – internetinė pornografija ir kibernetinis seksas“

desantnik_1

Sociologų duomenimis, kas antras 40 metų amžiaus Rusijos vyras neišgyvens iki pensijos, sakė archimandritas Tichonas.  Роспотребнадзор duomenimis, Rusijoje 33 proc. berniukų nuo 13 metų alkoholį vartoja kasdien. Tokių mergaičių yra 20 proc.  Dažniausiai – tai alus ir alkoholiniai kokteiliai. Dėl alkoholio sukeltų priežasčių kasmet Rusijoje žūsta apie 700 tūkst. žmonių. Pagrindinės priežastys: agresyvus alkoholio vartojimo primetimas per TV reklamą ir alkoholio super pasiekiamumas kainų atžvilgiu. Maskvoje alaus butelį galima įsigyti už 27 rublius, o provincijoje – ir už 20 rub.

Continue reading „Kas antras 40-ies metų amžiaus Rusijos vyras neišgyvens iki pensijos“

pedofilai_1

„СОРАТНИК“ 2009`4. Tyrimai parodė, jei žmogus išgeria kasdien daugiau, nei 15 ml spirito, mirtingumas didėja. (Шевченко Н.М. Кардиология. – М., 2004. – С.132). Atlikus meta-analizę 200 tyrimų apie mažų alkoholio dozių naudojimą (apie 25 gr. alkoholio kasdien), rasta, kad išaugo tokių susirgimų skaičius: cirozė, alkoholizmas, viršutinių kvėpavimo, skrandžio, krūtinės organų vėžys, hemoraginis insultas, pankreatitas. Atlikus didelį 44187 meno-pauzėje esančių moterų tyrimą, kurios kasdien vartojo po 20 gr alkoholio kasdien, krūties vėžio rizika padidėjo 28%. Kasdieninis net 10 gr. alkoholio priėmimas sukelia kancerogeninį efektą. Po alkoholio pavartojimo kraujyje padidėja katecholaminų koncentracija (adrenalinas, noradrenalinas)… Aluje ir vyne yra tiramino, kuris turi hipertenzinį (t.y. padidinantį arterinį spaudimą) poveikį.

Continue reading „“Ne tik apynasris spaudos laisvei, bet ir mirties civilizacijos pagerbimas”“

Afrika

 — Ndorobų žmonės! — pasakė jie gentainiams. — Daugelis skriaudė, apgaudinėjo ir apvaginėjo mūsų tautą, bet mes niekada nieko panašaus nedarėme. Mes tokie seni, kad užmiršome, ar buvome jauni. Tačiau atmename, kad niekada nė vienas ndorobas neapgaudinėjo savo genties žmonių. Šitas vaikinas pirmasis taip pasielgė, ir nusprendėme, kad jam ne vieta tarp sąžiningų ndorobų. Todėl išvejame jį iš Ndoto kalnų. Tačiau, kad jisai, nusileidęs nuo šitų kalnų, nedarytų mums gėdos, nevogtų ir neduotų dingsties kitų genčių žmonėms manyti, jog visi ndorobai vagys, nusprendėme padaryti taip, kad jo rankos negalėtų vogti. Ir tada atsistojo Loičoras, didysis ndorobų mganga, ir, visiems susirinkusiems matant, lėtai, kad tai būtų pamoka visiems, perpjovė nusikaltėliui rankų pirštų sausgysles, paskui abiejų rankų sausgyslių galiukus surišo odiniu diržu, o žaizdas užliejo bičių vašku. Po mėnesio, kai sausgyslės suaugo, sunerti pirštai pavirto gniaužtu, seniūnai išvijo vaikiną iš kalnų. Taip jis prarado savo tėviškę ir atėjo į svetimųjų žemes su baisiu apgaviko ženklu.

Continue reading „Kodėl Afrikos ndorobų genties žmonės niekada nevagia?“