Kai kurių Izraelio URM-jos valdininkų nuomone, 2012 metais Barakas Obama pareiškė, kad cheminio ginklo panaudojimas Bašarui Asadui – „draudžiama riba“, nes manė, kad B.Asadas niekada neperžengs šitos ribos, rašo savo straipsnyje Foreign Policy Izraelio laikraščio Yedioth Ahronoth vyresnysis korespondentasRonenas Bergmanas.

B.Obama galėjo remtis Izraelio specialiųjų tarnybų vertinimais, nes jos „daugelį dešimtmečių vykdo pogrindinę kampaniją, kad paliktų B.Asadą be jo paties mirtiniausio ginklo. Tos specialiosios tarnybos tapo JAV pagrindinėmis partnerėmis renkant informaciją apie Artimųjų Rytų režimus“.

Continue reading „Slaptas Mossado karas prieš Siriją“

mossad_5555555

Alfredas Frauenknechtas (Alfred Frauenknecht) – Šveicarijos inžinierius, septintojo dešimtmečio pabaigoje pardavęs Izraelio žvalgybai prancūzų naikintuvo „Mirage“ brėžinius.

Alfredas Frauenknechtas buvo šveicarų firmos „Broliai Sulzer“, kurioje šie lėktuvai būdavo sumontuojami Šveicarijos KOP-oms, vyriausiasis inžinierius. Izraelio žvalgyba kažkaip sužinojo, kad A.Frauenknechtą slegia materialiniai sunkumai (iš dalies dėl to, kad jam teko išlaikyti meilužę) ir yra nepatenkintas darbu firmoje.

Be to, pats nebūdamas žydas, jautė gilią simpatiją žydų valstybei ir buvo pasipiktinęs, kad prancūzai sulaikė pristatymą 50 naikintuvų „Mirage“, už kuriuos Izraelis jau yra sumokėjęs.

Continue reading „Kaip pavogti prancūzų naikintuvo “Mirage” brėžinius“

mossad_5555555

Pulkininkas Šimonas Levinsonas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir saugumo tarnybos viršininkas ministro pirmininko administracijoje, kuris buvo apkaltintas šnipinėjimu prieš Izraelį – Sovietų KGB naudai.

Š.Levinsonas pradėjo savo karinę karjerą eiliniu, bet sugebėjo iškilti, buvo paaukštintas į karininkus ir paskirtas Izraelio atstovu į Jordanijos ir Izraelio paliaubų komisiją, kur dirbo 1954–1961 metais. 1963 metais Š.Levinsonas įsitaisė AMAN‘e (Izraelio karinėje žvalgyboje). Vėliau – įvairiose pareigose armijoje.

Continue reading „Ilgiausiai trukęs „šnipinėjimo procesas“ per visą pasaulinės žvalgybos istoriją“

lakam_agentas

LAKAM – itin slapta Izraelio specialioji tarnyba, įsteigta užtikrinti Izraelio savo branduolinio ginklo kūrimo programos slaptumą.

1956 metų rudenį, kaip tik kai izraeliečiai kartu su anglais ir prancūzais slapta svarstė (nesėkmingo) plano, kaip atplėšti Sueco kanalą nuo Egipto, detales, Izraelio vyriausybė nusprendė įsigyti iš Prancūzijos atominį reaktorių, galintį gaminti medžiagas branduoliniams užtaisams. Iš pradžių itin slaptu Izraelio pavertimo branduoline valstybe planu buvo užsiėmę Mosadas ir Amanas.

Continue reading „LAKAMo agentams pirmiausiai rūpėjo atominiai reikalai“

izraelis_moterys

ŠaiHagana (gynyba), pogrindinės žydų armijos Palestinoje, veikusios iki Izraelio pasiskelbimo savo nepriklausomybės 1948 metų gegužės 14 dieną, žvalgybos valdyba.

Hagana, įkurta dar 1920 metais, buvo naudojama žydų gyvenvietėms ir nuosavybei apginti nuo arabų ir anglų (pastarieji valdė Palestiną pagal Tautų lygos mandatą iki nepriklausomos žydų valstybės sukūrimo). Per antrąjį pasaulinį karą daugelis Hagana kovotojų tarnavo Britanijos armijos Žydų brigadoje, o kiti veikė kaip slapti agentai ir diversantai vokiečių užnugaryje ašies šalių arba okupuotų valstybių teritorijoje.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: “Šai” buvo ideali informacijos tarnyba“

eitanas_111

Gruodžio 7 dieną laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Norintieji įsigyti popierinę “Slaptųjų takų” versiją turėtų kreiptis: gilanis.gintaras@gmail.com.

“Slaptuosiuose takuose” pasakojama apie pačias įdomiausias, sensacingiausias, skandalingiausias žvalgybines bei kontržvalgybines operacijas. Tiek sėkmingas, tiek ir gėdingai žlugusias. Nors rašome apie viso pasaulio slaptąsias tarnybas, tačiau pagrindinis mūsų dėmesys nukreiptas į tas valstybes, su kuriomis Lietuva turi bent minimalių sąsajų.

Šiandien skaitytojų dėmesiui pateikiame pasakojimą apie vieną iš labiausiai žinomų aukšto rango Izraelio slaptųjų tarnybų karininkų – Rafaelį Eitaną.

Continue reading „“Noriu būti toks pat žvalgas kaip ir Mata Hari”“

mossa_geltonas

2000-aisiais metais nesutarimai tarp žydų ir palestiniečių labai sustiprėjo. Palestiniečių mirtininkai, remiami Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) lyderio Jasiro Arafato, masiškai rengė teroro aktus, nukreiptus tiek prieš žydų kareivius, tiek prieš civilius žydus.

2001 metų gruodžio mėnesį Izraelio vyriausybė, vadovaujama premjero Arielio Šarono, galutinai atmetė galimybę derėtis dėl taikos su J.Arafatu.

Šis sprendimas reiškė, kad Izraelis bandys likviduoti Palestinos autonomiją. Tuo metu surengta Visuomenės nuomonės instituto (vadovė – Mina Cemach) apklausa rodė, kad net 55 proc. žydų pritartų vyriausybės pastangoms jėga nuversti J.Arafato valdžią.

Continue reading „Dar viena versija: premjerą Icchaką Rabiną nužudė Izraelio slaptosios tarnybos“

tomas_tomas

Lietuvos aktualijomis besidomintiems lietuviams tikriausiai nereikia pristatyti nei projekto “Aš – Lietuvai”, nei šį projektą jau keletą metų intensyviai įgyvendinančio iniciatoriaus, koordinatoriaus Tomo Girdzijausko.

Su didžiąją gyvenimo dalį Londone praleidžiančiu T.Girdzijausku susipažinau atsitiktinai – dr. Algimanto Matulevičiaus vadovaujamo visuomeninio judėjimo “Tautos Ateities Forumas” būstinėje Vilniuje.

T.Girzijausko pozicija pirmiausiai sudomino savo konkretumu: daugmaž visi pripažįstame, jog Lietuva sunkiai serga, tačiau mes, lietuviai, tarsi užsispyrę neieškome ligos priežasčių bei būdų, kaip reikėtų gydytis. Tarsi nenorėtume pasveikti. Tarsi būtume kažko labai išsigandę, apduję ar praradę pasitikėjimą savo jėgomis.

Continue reading „Ką lietuviams patartų Izraelio analitikai“

mosad_kareivis

Izraelyje keičiasi pagrindinių šalies specialiųjų tarnybų vadovybė: Mossad‘as ir karinė žvalgyba jau gavo naujus vadovus, o kontržvalgybos vadovas po pusmečio turi išeiti į atsargą.

Kaip pažymi ekspertai, tai vyksta ne dėl politinių priežasčių, o dėl techninių – dėl to, kad ribojamas terminas tokioms pareigoms eiti. 

Didžiausią susidomėjimą kelia, žinoma, Mossad‘o šefo pasikeitimas. Izraelio žvalgybai aštuonerius metus vadovavo iš Novosibirsko kilęs 65-rių metų Meiras Daganas.

Continue reading „Izraelyje keičiasi trijų specialiųjų tarnybų vadovybė“

mossad_melynas

Izraelio Valstybė (bibline prasme – Eretz Yisra’el, politologine – Medinat Yisra’el), paskelbusi nepriklausomybę 1948 m. gegužės 14 d., garsi ne tik turtinga istorija, gabiais žmonėmis, šventomis vietomis, nuostabia gamta, bet ir ypač ištobulintomis slaptosiomis tarnybomis. Manytume, jog toks žvalgybinis Izraelio pasiruošimas atsirado dėl sudėtingos jame susiklosčiusios etninės, religinės ir politinės situacijos: vos 22 tūkst. kv. km ploto šalyje gyvena apie 7,5 mln. žmonių, iš kurių 75,4 proc. yra žydų tautybės, 20,6 proc. arabų, 4 proc. – kitų tautybių. Hebrajų (ivrito) ir arabų kalbos abi yra oficialios Izraelio Valstybėje. Be pagrindinių religijų – judaizmo, islamo ir krikščionybės – išpažinėjų Izraelyje esama druzų, budistų, hinduistų, šioje šalyje yra ir XIX a. sukurtos bahajų religijos administracinis centras Haifos mieste.

Continue reading „“Netikėtas griaustinis” – viena sėkmingiausių Izraelio slaptųjų tarnybų operacijų“