Vienuolika metų Sibiro tremtyje šalčius kentęs tėvukas prisiminimuose "Mūsų šeimos tremtis" apgailestauja (kalba – netaisyta):

"Pradėjo mokėti gerus atlyginimus, po 2000-2500 rubl. į mėnesį, (išskirta – A. D.), norėjosi čia jau dirbti ir gyventi, gaila tik buvo, kad čia jau nebuvo lietuvių. Antra vertus, tėvai kiekviena proga primindavo, kad jie nori į Lietuvą, neišlaikęs spaudimo sutikau ir 1959 metais kovo mėnesį išvažiavom į Lietuvą. Lietuvoje didelių pastangų dėka šiaip ne taip priregistravo kolchoze, kuriame į dieną uždirbdavom darbdadienį, o metams pasibaigus už jį gaudavom 2 kg grūdų. Prasidėjo antras Sibiras"…

Buvusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė 2011 metais stebėjosi žmonėmis, paliekančiais savo kraštą dėl gero gyvenimo. Į tai "Delfi" komentatorius atsiliepė paprasta replika: "Degutienei: pagyvenk už 670 litų per mėn. ir suprasi, labai greitai". (A. Maldeikienė,  "Melo ekonomika", p. 16).

Continue reading „Ar Lietuva tėra Sibiro priemiestis?“

pussy riot_11

“Pussy Riot” dalyvių laukia rūsčios sąlygos pataisos kolonijose Mordovijoje ir Permės krašte, pasakoja “The Daily Beast”  korespondentė Ana Nemcova.

Gynėjai ir draugai būgštauja dėl jų saugumo. „Neaišku, kaip bus muzikantėms kalėjime, ypač po to, kai jos buvo puldinėjamos valstybinėje žiniasklaidoje“, – aiškina autorė.

Pasak buvusių kalinių, sąlygos kolonijoje smarkiai skiriasi nuo sąlygų tardymo izoliatoriuje (SIZO). „Moterys kalinės patenka į psichologiškai stresines situacijas nuo atvykimo dienos, o perkėlimas etapu ir karantinas – tai, per ką dabar pereina “Pussy Riot” dalyvės – baisiausia ir labiausiai kankinanti stadija daugumai kalinių“, – sakoma straipsnyje.

Continue reading „Rusijos kalėjimuose “Pussy Riot” dalyvėms bus nesaldu“

merkys_gediminas

Generalinė prokuratūra eilinį kartą numarino bylą dėl galimai saugumiečių padaryto nusikaltimo prieš Lietuvos valstybę ir jos demokratinę konstitucinę santvarką. Prokuratūra tinkamai netyrė, vilkino, marino ir kitas rezonansines bylas. Paminėtinos sausio 13-osios byla, karininko patrioto V. Pociūno nužudymo byla, pokario partizanų žudymo bylos, Kalvarijos pareigūnų, sukilusių prieš savo korumpuotus ir nusikaltimuose prasmegusius  viršininkus,  byla, VEKS (Vilnius – Europos kultūros sostinė) byla.

Continue reading „CŽV kalėjimų byla: dar kartą veidu į purvą“