Lietuvos kariai išvyksta į ES karinę jūrų operaciją prie Somalio krantų. KJP nuotr.
Į Europos Sąjungos karinę jūrų operaciją ATALANTA prie Somalio krantų išlydima 5-oji Lietuvos kariuomenės Autonominė laivo apsaugos grupė (ALAG). Kariai operacijos metu vykdys Pasaulio maisto programos laivo, gabenančio humanitarinę paramą Somalio žmonėms, apsaugą, praneša Krašto apsaugos ministerija.
 
Penktoji Lietuvos karių pamaina operacijoje, skirtoje kovoti su piratavimu ir plėšimais Indijos vandenyne prie Somalio krantų, planuojama, bus dislokuota nuo rugpjūčio vidurio iki metų pabaigos. Išvykstančią ALAG pamainą sudaro specialiai šiai tarptautinei operacijai parengtų 12 Lietuvos karių.
 
Pasak į operaciją išvykstančios Lietuvos kariuomenės Autonominės laivo apsaugos grupės vado, maisto paramos programa ypač svarbi Somalio vaikams, kurie yra viena labiausiai pažeidžiama gyventojų dalis neramumų krečiamoje šalyje.
 
„Stabilus maisto tiekimo Somalio gyventojams užtikrinimas prisideda sudarant galimybę vykdyti politines ir socialines reformas būtinas šalies stabilizavimui ir ekonominiam augimui. Todėl šių resursų apsauga yra viena iš kertinių operacijos ATALANTA, tuo pačiu ir mūsų grupės užduočių“, – sakė Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas.
 
Operacijos metu ALAG karių aprūpinimą organizuos ir koordinuos du Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Nacionalinės paramos elemento kariai.
 
2013–2018 metų laikotarpiu Lietuvos kariuomenė buvo dislokavusi iš viso keturias Autonomines laivo apsaugos karių grupes, tuo pačiu laikotarpiu buvo skiriamas ir vienas Lietuvos karinių jūrų pajėgų karininkas tarnybai operacijos ATALANTA kariniame laive įsikūrusioje pajėgų vadavietėje.
 
Siųsdama savo karius dalyvauti į ES vadovaujamas tarptautines operacijas, Lietuva prisideda kovojant su tarptautinėmis krizėmis ir stiprina ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, pažymima Krašto apsaugos ministerijos pranešime. Lietuva operacijoje ATALANTA dalyvauja nuo 2011 metų. Šiuo metu Lietuva skiria vieną štabo karininką tarnybai ATALANTA operacinio lygmens vadavietėje Rotoje, Ispanijoje.
Lietuvos kariai išvyksta į ES karinę jūrų operaciją prie Somalio krantų. KJP nuotrauka
 
ES karinė jūrų operacija ATALANTA pradėta 2008 metų pabaigoje, reaguojant į itin išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų.
 
Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja Pasaulio maisto programos laivus, gabenančius paramą Somalio gyventojams, atgraso ir sulaiko piratus, ginkluotus plėšikus operacijos rajone, palaiko kitas Europos Sąjungos tarptautines operacijas ir organizacijas, siekiančias stiprinti jūrų saugumą ir pajėgumus regione.
 
ES operacijoje ATALANTA dalyvauja kariai iš ES valstybių ir šalių partnerių, taip pat skiriami laivai ir orlaiviai.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2019.08.15; 09:20

Kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2018 metų sausio 1 dieną įsigalioja naujas Seimo patvirtintas mandatas, kuris nustato, kokiose tarptautinėse operacijose iki 2019 m. pabaigos dalyvaus Lietuvos kariai. Lietuva ir toliau dalyvaus tarptautinėse operacijose, kurios remia tarptautinės bendrijos pastangas palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, kovoti su tarptautiniu terorizmu.

Per 2017 metus sustiprintą karinį indėlį tarptautinėse operacijose Lietuva planuoja išlaikyti ir 2018 m. ir tuo pačiu ieškoti galimybių jį didinti. Šiuo metu Lietuva su daugiau kaip 120 karių dalyvauja devyniose skirtingų tarptautinių organizacijų vadovaujamose operacijose Europoje, Azijoje ir Afrikoje. 

Lietuvos kariuomenės dieną – iškilmingas karių paradas Vilniaus Katedros aikštėje. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Lietuva ir toliau dalyvaus NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Afganistane „Tvirta parama“ (Resolute Support), kuria prisidedama rengiant Afganistano nacionalines saugumo pajėgas. Šioje operacijoje Lietuva planuoja išlaikyti 29 karius, be to, vertinamos galimybės indėlį padidinti, atsižvelgiant į saugumo situaciją ir sąjungininkų išreikštą poreikį. Šiuo metu Afganistane tarnauja 29 Lietuvos kariai. Naujas Lietuvos karių kontingentas į Afganistaną išvyks jau kitų metų sausio pradžioje, pakeisiantis Herate ir Kabule įvairias užduotis atliekančius Lietuvos karius.

Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove (NATO KFOR) ir toliau bus išlaikomas vienas karys. Lietuvos kariai NATO taikos palaikymo pajėgų misijoje Kosove dalyvauja nuo 2012 metų pabaigos. Šioje tarptautinėje misijoje Lietuvos kariuomenės judėjimo kontrolės specialistai rotuojasi po vieną kas ketvirtį. Operacija pradėta 1999 m. birželio 12 d., šiuo metu jos pajėgas sudaro kariai iš 30 šalių.

Europos Sąjungos (ES) kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operacijoje „Atalanta“ (EUNAVFOR operation ATALANTA) numatytu rotacijos periodu dalyvaus 15 karių. 2017 lapkričio mėn. prasidėjusi ketvirtoji Lietuvos karių autonominės laivo apsaugos grupės rotacija truks iki 2018 metų kovo mėnesio.

Lietuvos kariuomenės paradas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Šio vieneto pagrindą sudaro Karinių jūrų pajėgų kariai. Lietuvos kariai saugo Pasaulio maisto programos laivą, gabenantį humanitarinę paramą, daugiausia maistą Somalio žmonėms. Taip pat šiai misijai Lietuva nuolat skiria po vieną karininką, kuris tarnauja misijos operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje. Šią misiją ES pradėjo 2008 metais, reaguodama į itin išaugusį piratavimų skaičių prie Somalio krantų. Operacijoje dalyvaujantys karo laivai Adeno įlankoje ir Somalio vandenyse eskortuoja.

Lietuvos kariuomenės paradas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr. 2012.12.23

Lietuva tęs dalyvavimą ir Europos Sąjungos karinėje operacijoje EUNAVFOR MED operacija „Sophia“ (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje. Šiuo metu du Lietuvos karininkai tarnybą atlieka Italijos kariuomenės laive ITS „San Giusto“.

Vienas Lietuvos karininkas tarnauja operacijos „Sophia“ vadavietėje Romoje, Italijoje. Planuojama, kad 2018 metų antroje pusėje bus suformuota ir išsiųsta 15 karių laivo apžiūros grupė (Vessel Boarding Team). 2017 metais operacijoje dalyvavo dvi tokios apžiūros grupės, suformuotos iš Karinių jūrų, sausumos ir specialių operacijų pajėgų.

Abi grupės po tris mėnesius operacijas vykdė iš Vokietijos karinio laivyno fregatos „Rhein“. Pagrindinės šių grupių užduotys – laivų, sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo, identifikavimas, apklausa, stabdymas, apžiūra ir įtartinų asmenų, jų plaukiojimo priemonių sulaikymas.

Lietuvos Kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Europos Sąjungos mokymo misijoje Malyje (EUTM MALI) planuojama rotacijos pagrindu ir toliau išlaikyti du karius. Šiuo metu du Lietuvos kariuomenės instruktoriai tarnauja Kuolikoro mieste, kuriame padeda vystyti Malio kariuomenės operacinius gebėjimus ir veiklą, kad ji būtų pajėgi užtikrinti šalies teritorinį vientisumą ir atremti teroristinių grupuočių išpuolius šalies viduje. Šia misija taip pat siekiama padėti Maliui stiprinti kariuomenės valdymo ir kontrolės sistemą.

Lietuvos kariuomenės diena. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Europos Sąjungos mokymo misijoje Centrinės Afrikos Respublikoje (EUTM CAR) numatomas dviejų Lietuvos karių dalyvavimas. Šiuo metu misijoje dalyvauja vienas Lietuvos karys.

Lietuva tęs dalyvavimą ir Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje Malio Respublikoje MINUSMA ir skirs operacijai 39 karius. Stiprindama dalyvavimą Jungtinių Tautų vadovaujamoje situacijos stabilizavimo operacijoje MINUSMA Malyje, Lietuva nuo 2017 m. spalio mėnesio į operaciją išsiuntė 34 karių dydžio Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetą. Lietuvos kariai operacijoje vykdo tarptautinių pajėgų apsaugos funkcijas Vokietijos kontingento sudėtyje.

Stiprindama tarptautinį karinį bendradarbiavimą ir įsipareigojimus tarptautiniam saugumui užtikrinti, Lietuva 2017 metais prisijungė prie Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamos koalicijos operacijos Irake „Įgimtas ryžtas“ (Inherent Resolve) ir išsiuntė į ją savo karinius instruktorius. 2018 metais operacijoje „Įgimtas ryžtas“ ir toliau dalyvaus šeši kariai, taip pat planuojama papildomai dislokuoti karių padalinį.

Karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymo tikslais 2018 metais ir toliau dalyvaus apie 40 Lietuvos karių.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.12.29; 02:30

„Lietuva remia Europos Sąjungos saugumo didinimo iniciatyvas, tačiau siekiant užtikrinti jų įgyvendinimą, ES turi stiprinti bendradarbiavimą su NATO bei ieškoti veiksmų sinergijos su aljansu“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis Briuselyje kovo 6 d. vykusiame bendrame Europos Sąjungos (ES) gynybos ir užsienio reikalų ministrų susitikime.

R.Karoblis paragino stiprinti ES bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis – Ukraina, Gruzija ir Moldova, ypatingai tokiose srityse, kaip pajėgumų vystymas bei atsparumas hibridinėms grėsmėms.

Briuselyje taip pat aptartos ES vykdomos karinės ir civilinės operacijos ir misijos Afrikoje, Viduržemio jūroje ir Indijos vandenyne, taip pat svarstytos naujos ES gynybos iniciatyvos.

Lietuva šiuo metu prisideda siųsdama savo karius į tris ES karines operacijas ir misijas: ES kovos su piratavimu operaciją „Atalanta“, ES operaciją EUNAVFOR MED „Sophia“, ES karinio mokymo misiją Malyje (EUTM Mali).

R.Karoblis susitikimo metu sakė, jog 2017 m. Lietuva ir toliau dalyvaus bei didins savo įnašą į ES karines operacijas ir misijas.

„Europos Sąjungos vaidmuo yra ypatingai svarbus ieškant sprendimų Pietuose, kur kylantys saugumo iššūkiai yra susiję su terorizmu bei migracija“, – sakė R. Karoblis.

Efektyvesniam ES karinių mokymų ir misijų koordinavimui ir įgyvendinimui ES užsienio reikalų bei gynybos ministrai taip pat sutarė steigti karinio planavimo ir koordinavimo centrą.

Informacijos šaltinis – Krašto apsaugos ministerija.

2017.03.07; 05:58

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų karininkas kapitonas leitenantas Remigijus Zabiela apdovanotas Europos Sąjungos (ES) karinės jūrų operacijos medaliu už tarnybą kovai su piratavimu ir ginkluotais apiplėšimais jūroje skirtoje operacijoje ATALANTA (EU NAVFOR) prie Somalio krantų.

„Didžiuokitės šiuo medaliu, nes tai jūsų tarnybos, profesionalumo ir pastangų įvertinimas,“ – įteikdamas medalį Lietuvos karininkui sakė ATALANTA (EU NAVFOR) Somalia vadas jūrų admirolas Stefano Barbieri. Admirolas pabrėžė, jog karininkas, eidamas tarnybą, prisidėjo prie pagrindinio operacijos tikslo – stiprinti laivybos saugumą šioje plačioje ir strategiškai svarbioje jūrų teritorijoje.

Continue reading „EU karinės jūrų operacijos „Atalanta“ medaliu apdovanotas Lietuvos karininkas“

Nuo praėjusių metų gruodžio vidurio Europos Sąjungos operacijoje ATALANTA dalyvaujančius Lietuvos autonominių laivų apsaugos grupės karius aplankė šios kovai su piratavimu jūroje ir ginkluotais plėšimais skirtos operacijos vadas admirolas Stefano A. Barbieri.

 „Pajėgų vadas norėjo susipažinti su lietuvių karių kontingentu ir susipažinti su mūsų tarnybos rutina, gyvenimo ir tarnybos sąlygomis. Pasitikome, aprodėme mūsų turimas priemones ir galimybes atgrasinti ir apsaugoti laivą nuo piratų išpuolių,“ – komentuodamas admirolo vizitą pasakojo Lietuvos kontingento vadas vyresnysis leitenantas Justinas Žukauskas.

Continue reading „Pasaulio programos laivą saugančius Lietuvos karius aplankė operacijos ATALANTA vadas“

Klaipėdoje – tarptautinėje operacijoje „Atalanta“ dalyvaujančių Lietuvos kontingentų pasikeitimo ceremonija

Gruodžio 8 d. Klaipėdoje vykta Europos Sąjungos vadovaujamoje operacijoje „Atalanta“ dalyvaujančių Lietuvos Autonominių laivų apsaugos grupių (ALAG) pasikeitimo ceremonija.

Nuo piratų išpuolių prieš Pasaulio maisto programos laivą, gabenusį humanitarines siuntas į Somalį, keturis mėnesius saugojusiems kariams bus įteikti Krašto apsaugos sistemos medaliai ir medalio ženklais „Už tarptautines operacijas“.

Continue reading „Patikima apsauga nuo piratų“