dueto_knyga

Prieš išeidamas į amžinybę, Vilniaus krašto šviesulys, šimtus straipsnių paskelbęs publicistas, buvęs politinis kalinys, beveik dešimtmetį kalėjęs Buchtos ir Karagandos lageriuose, Petras Averka savo žmonai Stasei Gaidytei-Averkienei ištarė testamentinius žodžius: „Šusimildama išleisk Lietuvai mano straipsnių knygą“.

Būdama pati nepailstanti publicistė, savo akiratyje aprėpianti ne tik Vilniaus kraštą, bet ir savo rašiniais atsiliepianti į lietuvių kultūros reiškinius visoje Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse Baltarusijoje, paskutinį velionio Petro prašymą ištęsėjo.

Tik ką pasirodė Stasės Gaidytės-Averkienės publicistikos rinkinys „Daina tėvynei Lietuvai“, kurią išleido leidykla „Žuvėdra“, spausdino UAB Ciklonas.

Džiaugiuosi, galėdamas trumpai pristatyti skaitytojui Stasės ir Petro dueto parašytą knygą, juolab, kad jų ir mano rašiniai dažnai susitikdavo periodinės spaudos puslapiuose, o ir autorių veidai ir bendravimas nuo Atgimimo pradžios patriotiniuose renginiuose neišdildomai įsiminė.

Continue reading „Stasės ir Petro Averkų dueto knyga – daina Tėvynei“