JAV iždo departamentas paskelbė ilgai lauktą glaudžiais ryšiais su Kremliumi susijusių žinomų rusų, kurie galėtų tapti sankcijų taikiniais, sąrašą, informuoja CNN.

JAV paskelbė 114 Rusijos politikų ir 96 oligarchų sąrašą, remiantis rugpjūtį JAV Kongreso priimtu įstatymu dėl sankcijų Rusijai sugriežtinimo.

Neformaliai šis sąrašas žinomas kaip „Putino sąrašas“. Į septynių puslapių apimties sąrašą taip pat pateko ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir verslo lyderiai. Tarp įvardytų oligarchų atsidūrė ir gerai žinomi oligarchai Romanas Abramovičius ir Olegas Deripaska.

Pagal JAV įstatymą, sąrašas turėjo būti pateiktas iki pirmadienio ir jis buvo paskelbtas likus 10 minučių iki vidurnakčio.

Rusijos senatorius Francas Klincevičius nedelsiant sureagavo į sąrašą, įspėdamas dėl griežto Maskvos atsako.

Informacijos šaltinios – ELTA

2018.01.31; 00:01

Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas pralaimėjo procesą dėl oligarcho Ališero Usmanovo šmeižto. Maskvos teismas nurodė Kremliaus kritikui per dešimt dienų pašalinti vaizdo įrašą su kaltinimais A. Usmanovui ir medžiagą apie tai internete, pranešė agentūra TASS.

„Vaizdo įrašas pažeidžia A. Usmanovo garbę ir orumą“, – trečiadienį nusprendė teisėja. A. Navalnas, be to, turi paskelbti paneigimą. A. Navalnas ir jo Kovos su korupcija fondas pareiškė teismo sprendimą skųsiantis. „Tai, ką mes šiandien matėme, nėra teismo procesas“, – pridūrė jis.

A.Navalnas A. Usmanovą, kuris yra vienas turtingiausių Rusijos žmonių, apkaltino mokesčių slėpimu ir korupcija. Jis pareiškė, kad Kremliui artimas magnatas susijęs su premjero Dmitrijaus Medvedevo korupcinėmis machinacijomis. Atitinkamas vaizdo įrašas jau peržiūrėtas 21 mln. kartų. Jis kovo pabaigoje sukėlė protestus.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.01; 06:53

5-eri metai nuo „karo Pietų Osetijoje“ – reikia kažką pasakyti. Dėl tos priežasties, kad aš: a) ilgai kalbėjau, kad karo nebus, b) paskui ilgai aiškinau, jog galvojau, kad karo nebus, nes aš apskritai GALVOJAU. Ir galvojau, kad prezidentai irgi galvoja. O prezidentai negalvojo ir sukūrė karą, nuo kurio jiems visiems pasidarė tik blogiau.

Dabar – po 5-erių metų – matau, kad buvau neteisus ne tik pagal punktą „a“, bet ir „b“. Taigi – karo rezultatai. Liko status quo.

Pietų Osetija ir Abchazija – de facto – nepriklausomos nuo Gruzijos, kaip ir buvo 2008 metais. De jure niekas pasaulyje jų nepriklausomybės nepripažino, išskyrus Rusiją. De facto Pietų Osetija – Rusijos Federacijos dalis, o Abchazija – palyginti savarankiška šalis.

Continue reading „Niekas nieko nelaimėjo ir niekas nieko neprarado“

JAV žvalgybos pareigūnai apakaltinti Londone įkyriai sekę tuometį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą. D.Medvedevas šnipinėtas 2009-aisiais, kai dalyvavo Didžiojo Dvidešimtuko (G – 20) viršūnių diskusijose Didžiosios Britanijos sostinėje ir turėjo galimybę pirmą sykį susitikti su Amerikos prezidentu Baraku Obama. Bent jau taip byloja Edvardo Snoudeno (Edward Snowden) paskelbti dokumentai.

Šią sensacingą žinią ypač tiražavo "RIA Novosti". Šia tema daug ir išsamiai rašė britų leidinys "The Gardian". Taigi kokia čia bėda? Pasirodo, JAV žvalgyba įrašė slaptus D.Medvedevo ir Rusijos delegacijos pokalbius per G – 20 susitikimą. Kad tokie pokalbiai būtų užfiksuoti, labiausiai prisidėjo  galinga JAV žvalgybos organizacija – Nacionalinė saugumo agentūra (NSA). Bent jau taip teigia "The Gardian".

Continue reading „JAV ir britų slaptųjų tarnybų agentai įtariami šnipinėję Dmirtijų Medvedevą“

Rusijos ekonomistas Sergejus Gurijevas po apklausos Michailo Chodorkovskio byloje pasitraukė iš Rusijos ekonomikos mokyklos rektoriaus posto ir išvažiavo į Prancūziją. "Le Monde" korespondentas Piotras Smoliaras paėmė iš garsaus mokslininko liberalo interviu apie emigracijos priežastis, padėtį Rusijoje ir ateities planus.

Pasak ekonomisto, jo skubų išvykimą lėmė Tyrimų komiteto darbuotojų elgesys per apklausą balandžio 25 dieną. S.Gurijevą pribloškė, kad vietoj vieno tyrėjo pas jį atvyko trys Rusijos tyrimų komiteto karininkai. Turėdami teismo sankciją, jie atliko kratą jo kabinete ir paėmė elektroninį susirašinėjimą.

„Negaliu pasakyti, nei kokie dokumentai juos domino, nei ko jie manęs klausinėjo per apklausą, nes aš pasirašiau pasižadėjimą neviešinti, – cituoja S.Gurijevą korespondentas. – Bet aš žinojau, kad jų veiksmai nepagrįsti ir kad vėliau tai gali pakeisti mano statusą M.Chodorkovskio byloje, liudytoją padarius įtariamuoju“.

Continue reading „Sergėjus Gurijevas: „Aš nenoriu atsidurti Rusijos kalėjime““

gazprom

Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius prieš tris sa­vai­tes Sankt Pe­ter­bur­ge su­si­ti­ko su Ru­si­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu ir tei­gė iš­gir­dęs, kad ru­sai pui­kiai su­pran­ta Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mą dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.

Tei­gia­mai A. But­ke­vi­čius įver­ti­no ir D. Med­ve­de­vo as­me­ny­bę. Jis aiš­ki­no, kad vie­nas svar­bių klau­si­mų bu­vo ener­ge­ti­ka ir pra­de­dant kal­bė­ti D. Med­ve­de­vas pats pa­sa­kė, kad jis pui­kiai su­pran­ta, jog tai yra Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mas dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to. Ne­bu­vo ke­lia­ma jo­kių rei­ka­la­vi­mų, kad Lie­tu­va pa­keis­tų po­zi­ci­ją. 

Tik bu­vo pri­min­ta, kad ji pa­si­rin­ko pa­čią griež­čiau­sią po­zi­ci­ją net­gi ly­gi­nant su Len­ki­ja ir Vo­kie­ti­ja. Fak­tiš­kai bu­vo pri­pa­žin­ta, kad ši­tas spren­di­mas pri­im­tas, ir tai Lie­tu­vos vals­ty­bės rei­ka­las. Dvi­ša­lis prem­je­rų ly­gio su­si­ti­ki­mas vy­ko po tre­jų me­tų per­trau­kos, kai 2010 me­tų ko­vą Mask­vo­je dvi­ša­lius klau­si­mus ap­ta­rė tuo­me­ti­niai mi­nist­rai pir­mi­nin­kai An­drius Ku­bi­lius ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Continue reading „Ar Lietuva pasiduos „Gazprom“ malonei?“

Rusija nebesvarstys paties griežčiausio ES trečiojo energetikos paketo realizavimo Lietuvoje klausimo, kuris numato dujų tiekėjo atskyrimą nuo dujų transportavimo sistemos savininko. Ilgas „Gazprom“ ginčas su Lietuva, kurio metu Vladimiras Putinas, tada vadovaudamas Rusijos vyriausybei, Lietuvos veiksmus pavadino vagyste, baigėsi Rusijos kapituliacija.

„Kai Lietuva jėga, remdamasi Briuseliu, atplėšė nuo „Gazprom“ didžiąja dalimi priklausančios įmonės „Lietuvos dujos“ dujų tiekimo sistemą. Po to, kai „Gazprom“ vadovai apkaltino Lietuvą, kad ji faktiškai palaidojo milijonines Rusijos investicijas Lietuvoje, kai nusprendė atimti dujotiekį iš „Lietuvos dujų“, o „Gazprom“ visą tą laiką stiprino tinklą, tiesė Lietuvoje naujas atšakas, modernizavo jas, remontavo. Po to, kai „Gazprom“ kreipėsi į tarptautinį arbitražą, o Lietuvai ėmė grėsti didelės baudos. Po to, kai pati Lietuva kreipėsi dėl „Gazprom“ į tarptautinį arbitražą ir pareikalavo milijardų eurų kompensacijos už neva sumokėtą per didelę kainą už dujas. Po daugelio viešų įžeidimų, išsakytų visų pirma buvusios Lietuvos valdžios atstovų, kuriuose Rusija ir „Gazprom“ vadinama siaubūnu, smaugiančiu Lietuvą, ignoruojant faktą, kad dujų Lietuvai kaina yra tokia, kokia numatyta pačios Lietuvos pasirašytose sutartyse. Po viso šito Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas netikėtai patiems lietuviams suteikė Lietuvai visišką amnestiją“, rašoma Olego Michailovo straipsnyje "Kodėl D.Medvedevas kapituliavo prieš Lietuvą?" (regnum.ru).

Continue reading „Olegas Michailovas: kodėl Dmitrijus Medvedevas kapituliavo prieš Lietuvą?“

medvedev223

Dabar neįmanoma pasakyti, ar iš tikrųjų žurnalistai užmiršo išjungti mikrofoną po interviu su Rusijos vyriausybės pirmininku Dmitrijum Medvedevu, ar visa tai buvo numatyta, – rašo “Frankfurter Allgemeine” apžvalgininkas Michaelis Liudvigas.

Aišku tik viena, kad “Russia Today” pastangomis atsiradęs laisvai prieinamas vaizdo įrašas, kuriame Dmitrijus Medvedevas „ožiais“ vadina Rusijos Tyrimo komiteto darbuotojus, užgriuvusius daryti kratos į namus pas nieko nesusivokiantį režisierių, masinių demonstracijų Bolotnaja aikštėje bylos liudytoją, sukėlė patį tikriausią furorą“. 

Continue reading „Rusiškas apsirikimėlis: ką “ožiais” pavadino Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas?“

putinas_akiniai

Rusijos ministras pirmininkas Vladimiras Putinas oficialiai, viešai pareiškė, kad po inauguracijos į šalies prezidento postą atsisakys partijos „Vieningoji Rusija“ pirmininko pareigų. “Vieningosios partijos” vadovu jis iš karto pasiūlė dabartinį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą.

“Po inauguracijos, kuri turėtų vykti šių metų gegužės 7 dieną, manau bus teisinga atsisakyti partijos „Vieningoji Rusija“ pirmininko pareigų”, – sakė V. Putinas per susitikimą su šios partijos vadovybe.

Continue reading „Vladimiras Putinas nebebus “Vieningosios Rusijos” vadovu“

medvedeva_medvedev

Vokiečių leidinys Die Welt praneša, jog kadenciją baigiančio prezidento Dmitrijaus Medvedevo žmona Svetlana Medvedeva (Светлана Медведева) išprovokavo patį tikriausią skandalą.

Prezidentui D.Medvedevui traukiantis iš savo posto jo žmona paskutiniosiomis vyro prezidentavimo dienomis leido sau mažumėlę atsipalaiduoti – susiruošti į prabangią kelionę. Tokiu būdu buvo sukeltas valstybinio lygio skandalas.  Taigi kas nutiko? Ogi ponia S.Medvedeva leido sau užsisakyti patį prabangiausią penkių žvaigždučių viešbutį žinomame Italijos kurorte Montekatini Terme (Монтекатини Терме).

Continue reading „Beveik valstybinės reikšmės afera: Dmitrijaus Medvedevo žmona išvyko į prabangią kelionę“

zirinovskis_vladimiras

Šiandieninis gyvenimas pasižymi viena ne itin džiugia, ne itin sveikintina ypatybe. Ne itin gera ypatybe mes vadiname būtent informacijos gausą. Pranešimų, skelbimų, televizijos laidų, straipsnių, spaudos konferencijų – tūkstančiai.

Bet kaip pasirinkti pranešimą ar televizijos programą, kuri skelbia daugiausiai patikimos informacijos? Žurnalų, savaitraščių, dienraščių mūsų kioskuose – taip pat ne viena dešimtis. Bet kaip įsigyti būtent tą, kuris iš tiesų siekia maksimalaus objektyvumo?

Continue reading „Politiniai pareiškimai, kuriais keblu patikėti ( 1 )“

medvedevas_zmona

Dabar beprasmius Rusijos valdininkų sprendimus galima bus susekti internete. Specialiai sukurtame interneto resurse, rašo Die Welt korespondentė Julija Smirnova, bus galima net apskaičiuoti „idiotizmo vidurkį regione“.

Interneto projektas, pavadintas „Rusija be kvailių“, startavo Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo iniciatyva. Projekto šerdim tapo „kvailių žemėlapis“, kuris bus formuojamas ne be Rusijos piliečių, pranešančių apie „idiotiškus“ vietinių valdininkų sprendimus.

Continue reading „Rusija: „kvailių žemėlapis“ turi padėti surasti nesąžiningus valdininkus“

kasparov-foto

Kalbėdamasis su “The Daily Beast” žurnalistu Eli Leiku buvęs pasaulio šachmatų čempionas, nūnai aktyviai politikoje dalyvaujantis Garis Kasparovas piktai kritikavo JAV prezidento politiką Rusijos atžvilgiu.

Barako Obamos politiką žymusis šachmatininkas pavadino katastrofa ir pridūrė, kad būsimieji rinkimai Rusijoje tebus akivaizdus farsas. Garis Kasparovas negailėjo karčių priekaištų ir Džordžui Bušui bei Kondolizai Rais. Eksčempiono G.Kasparovo tvirtinimu, amerikiečiai ir europiečiai daro Rusijai “meškos paslaugą”, kai į rinkimus atsiunčia savo stebėtojus.

Continue reading „Garis Kasparovas: “Barako Obamos “perkrovimas” – tai katastrofa”“

latynina10

Sveikinu jus su naujuoju politiniu sezonu Rusijoje. Vienintelis žmogus, kuris po partijos “Jedinaja Rosija” suvažiavimo nieko neprarado ir nieko neatrado, – Dmitrijus Medvedevas. Ir anksčiau jis nebuvo Rusijos prezidentas, ir ateityje nebus Rusijos prezidentu.

O labiausiai nepasisekė ponui Kudrinui. Egzistavo tikimybė, kad jis, Vladimirui Putinui ir vėl tapus Rusijos prezidentu, bus paskirtas premjeru. Neva liberaliuoju premjeru. Bet dabar Rusijos premjero postą greičiausiai užims D.Medvedevas. Čia turėčiau pabrėžti svarbų niuansą. V.Putinas labai profesionaliai atsikratė partijos “Jedinaja Rosija”, kuri garsėja savo nariais vagimis ir žulikais ir kurios populiarumas du kartus žemesnis nei paties Vladimiro Vladimirovičiaus Putino. Atsakomybė už šios partijos ateitį dabar suversta D.Medvedevui. Tegul kapanojasi.

Continue reading „Dmitrijus Medvedevas buvo panašus į žmogų, kurį veda sušaudyti“

latynina10

Rusijoje – dar viena gedulo savaitė. Tiesa, visuotinis gedulas Rusijoje nepaskelbtas.  Aviakatastrofoje žuvo Jaroslavlio “Lokomotyvo” ledo rutulio komanda. Labai keista, bet Rusijos prezidentas tuo metu buvo kaip tik labai netoliese. Ir vėl kalbėjo apie būtinumą modernizuoti šalį. Žodžiu, vis modernizuoja ir modernizuoja.

Ir dar keista, kad Rusijoje nepaskelbtas visuotinis gedulas. Nepaskelbė, matyt, tik dėl to, kad lėktuvai pas mus pradėjo ypač dažnai kristi. Greičiausiai tokių avarijų tiesiog nutarta neprisiminti. Atkreipkite dėmesį: lėktuvų avarijos Rusijoje tapo tokios dažnos, tarsi kokiame nors Konge. Man, žinoma, galima papriekaištauti, esą skirtumas tarp Rusijos ir Kongo – milžiniškas. Suprask, Kongas neturi kosminių raketų. Čia privalau pabrėžti, kad mūsų kosminės raketos taip pat pradėjo kristi ir dužti. Vis dėl tos pačios priežasties: vagiama, bet iš tarnybos vagių niekas neatleidžia. Jei mes neturėsime įpročio iš tarnybos atleisti valdininkų už tai, kas dedasi jiems pavaldžiose institucijose, lėktuvai Rusijoje vis dažniau kris ant žemės, ir katastrofos kaskart bus skaudesnės.

Continue reading „Tikrosios aviakatatrofos prie Jaroslavlio priežastys“

nov_maza

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia sutrumpintą žymios Rusijos disidentės, žurnalistės, publicistės Valerijos Novodvorskajos interviu, rugsėjo 6-ąją duotą RTVi televizijos laidai “Osoboje mnenije”.

Kritiška, kandžia pozicija pasižyminti Valerija Novodvorskaja pateikia savo išskirtinį požiūrį į būsimuosius rinkimus Rusijoje, opozicijos vaidmenį renkant Rusijos Valstybės Dūmą ir Rusijos prezidentą.

Taip pat komentuojami kai kurie Rusijos užsienio politikos aspektai. Laidos “Osoboje mnenije” viešnią Valeriją NOVODVORSKAJĄ kalbina žurnalistė Olga Byčkova.

Continue reading „Libijos beduinai sąmoningesni už Rusijos piliečius“

zirinovskis_cicolina

Rugsėjo mėnesį į Valstybės Dūmą posėdžiauti sugrįžo deputatai. Rusijos laikraštis “Moskovskij komsomolec” paskelbė interviu su visų Valstybės Dūmos frakcijų lyderiais. Kalbėtasi ir su skandalinguoju, niekad žodžio kišenėje neieškančiu, demagogijos meną tobulai įvaldžiusiu Liberalų demokratų partijos vadovu Vladimiru Žirinovskiu. Pateikiame pačias ryškiausias ištraukas iš jo pasakojimo. Beje, perskaitę interviu sužinosite, kam jo žmonai reikalingi net aštuoni prabangūs butai Maskvos centre, ar tikrai Vladimiras Volfovičius iki šiol važinėja senučiu “Zaporožiečiu” ir kokių reikalų vedinas kadaise susitiko su seksualiąja Čičolina.

Continue reading „“Aš nežinojau, kad Čičolina filmavosi pornografiniuose filmuose”“

latynina10

Prisiminkime Rusijos – Gruzijos karą. Koks jis žvelgiant šių dienų akimis? Kokias išvadas galime padaryti? Be abejo, Gruzija turi savo silpnąją pusę. Savo Achilo kulną. Ji tą karą pralaimėjo. Tačiau ir Rusija to karo nelaimėjo. Jei Rusijos pagrindinis tikslas buvo nuversti Michailą Saakašvilį ir pakarti jį už vienos vietos, tai šito tikslo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikrai nepasiekė. M.Saakašvilis nenuverstas ir nepakartas.

Beje, man visiškai neįdomu, ką apie šį susidūrimą rašo Rusijos spauda. Ypač – oficialioji. Patys įdomiausi keleri paskutinieji metai. Tiksliau tariant, pats įdomiausias dalykas – Europos reakcija. Ponios Heidi Taljavini reakcija turi ypatingą bruožą. Jos ataskaitoje parašyta: “iš vienos pusės atrodo vienaip, iš kitos pusės – atrodo dar kitaip”. Suprask, Rusija sako, kad karą pradėjo Gruzija, gruzinai tvirtina, jog pirmieji užpuolė rusai, o mes, europiečiai, nežinome, kas šiame ginče teisus, o kas meluoja.

Continue reading „Rusija šito karo taip pat nelaimėjo“

fsb_maziukas_n

Rusijoje dirbantys JAV diplomatai ir tarnautojai priversti gyventi pačiomis tikriausiomis psichologinio karo sąlygomis. Taip tvirtina įtakingas JAV leidinys – “The Washington Times”.

Šio laikraščio apžvalgininkai teigia, kad Rusijoje reziduojantiems diplomatams, ypač žemesniojo rango, tenka gyventi bei dirbti itin įsitempus ir atsargiai. Mat į jų gyvenamuosius butus nuolat kažkas slapta įsibrauna. Nieko nepavogia, nieko nesugadina. Užtat palieka dešimtis įrodymų, jog į butą buvo įsibrauta. Specialiai palieka.

Continue reading „Rusijos slaptųjų tarnybų intrigos – prieš Amerikos diplomatus“

kasparov-foto

Apklausa, atlikta Jurijaus Levados apklausų centre, parodė, kad 69 proc. rusų šiandien palaiko Vladimirą Putiną, o Dmitrijų Medvedevą šiuo metu remia 66 proc. Rusijos piliečių.

Lenkų leidinio “Polska” žurnalistas Agatonas Kozinskij teiraujasi pasaulio šachmatų čempiono Gario Kasparovo, vieno iš Rusijos opozicijos lyderio, kas, jo manymu, artimiausiu metu taps naujuoju Rusijos prezidentu ir kas užims Rusijos ministro pirmininko postą. Rusijos opozicines jėgas atstovaujantis šachmatų eksčempionas Garis Kasparovas teigia, kad Dmitrijus Medvedevas – niekas. Tuščia vieta. D.Medvedevas visuomet atlieka tas užduotis, kurias jam iškelia Vladimiras Putinas.

Continue reading „Vladimiras Putinas – turtingiausias pasaulio žmogus?“