1950–1961 metais CŽV savo operacijomis aprėpė visą žemės rutulį. CŽV pastangos ir pinginės lėšos buvo nukreipiamos kinų nacionalistiniams partizanams Birmoje remti, tikintis, kad jiems pavyks įsitvirtinti tame placdarme komunistinės Kinijos kaimynystėje.

1950 metais JAV armijos papulkininkis Edvardas G. Lansdeilas (Edward Geary Lansdale) padėjo nuslopinti prokomunistinį maištą Filipinuose, finansuojant Ramono Magasaso politinę kampaniją, kuris iš pradžių gavo gynybos ministro postą, o vėliau buvo išrinktas prezidentu.

Continue reading „Žvalgybos enciklopedija: „sąžiningo žaidimo“ trūkumai“

eizenhaueris_dvaitas

Komitetas 5412 – Konsultacinė taryba, kurią 1955 metais įkūrė Amerikos Nacionalinio saugumo taryba.

Konsultacinė taryba užsiimdavo tuo, kad Baltųjų rūmų vardu oficialiai sankcionuodavo svarbiausias ar delikačiausias slaptas operacijas bei priemones.

Į komitetą buvo įtraukti: Centrinės žvalgybos direktorius Alenas V. Dalesas (Allan W. Dullas), o taip pat prezidento Dvaito Deivido Eizenhauerio, Valstybės departamento ir Gynybos ministerijos atstovai. Ypatingą dėmesį Komitetas 5412 (vėliau pavadintas Specialiąja grupe) skyrė tyrinėjimui tų slaptųjų operacijų, kurios galėjo padaryti politinės žalos prezidento administracijai ir asmeniškai D.D.Eizenhaueriui (A.Daleso parengta „Atsitraukimo legendos“ doktrina turėjo sumažinti riziką).

Continue reading „Komitetas 5412 sankcionuodavo delikačiausias slaptas operacijas“