Prieš keletą metų, būdamas Seimo NSGK pirmininku, iš Seimo tirbūnos perspėjau visą šalį, kad valstybėje veikia antikonstitucinė grupuotė, vėliau žurnalistų pavadinta „valstybininkų“ klanu.

Ir perspėjau: jeigu nebus imtasi kardinalių priemonių šiai gurpuotai sutramdyti, tai ji taps reali valstybės valdovė.

Vietoj to, kad man būtų padėta, prieš mane buvo organzuotas didžiulio masto puolimas, buvau šmeižiamas ir gąsdinamas. O tuomečiai vadovai Prezidentas V.Adamkus ir premjeras G.Kirkilas vieto to, kad man padėkotų, gynė anuos.  Jie turėjo ir turi aktyviai juos palaikančią žiniasklaidą.

Continue reading „Esame ties riba: netramdomi “valstybininkai” sunaikins valstybę“

Man vadovaujant Seimo NSGK ir atliekant garsųjį parlamentinį tyrimą buvau gavęs pakankamai informacijos, jog su manimi norima fiziškai susidoroti. Tačiau vėliau vis dėlto buvo nuspręsta pradėti plačią šmeižto kampaniją.

Apie tai mums komitete liudijo saugumo karininkai, ištikimai tarnavę ne „valstybininkų“ klanui, o Lietuvos valstybei. Pagal tuo metu ir dabar turimus VSD duomenis, juodinimo tikslams suinteresuotos struktūros žiniasklaidai skyrė milžiniškus pinigus. Tai atspindi viena iš tų garsiųjų, taip ir nepaviešintų, 12 VSD pažymų. Tai aiškiai ir konkrečiai argumentuota mūsų tyrimo medžiagoje.

Continue reading „„Valstybininkų“ klano ruporo kerštas“

teroristas

Visuomenės aktualijų portalui Slaptai.lt pažįstamas tautiškų, patriotinių nusiteikimų jaunuolis papasakojo, kas, kaip ir kodėl artimiausiu metu, jo manymu, gali norėt Lietuvoje surengti kruviną teroro aktą – susprogdinti bombą. Pasakota naudojant tariamąją nuosaką – ne kaip bus, o kaip galėtų būti. Nepaisant tariamos nuosakos pasakojimas atrodė labai įtikinamas.

Tautiškų aspiracijų turintis jaunuolis mano, kad visa Europa šiandien vaduojasi iš liberalų ir kosmopolitų primestų propagandinių žabangų. Jei dar prieš keletą metų asmenys, vertinatys ir gerbiantys savo tautinius papročius ir tradicijas buvo laikomi atsilikėliais, nesusipratėliais, nevykėliais, tai tautiškumo ir nacionalumo demonstravimas nūnai tampa natūraliu, suprantamu dalyku. Išties, kas gi čia blogo, jei lietuvis didžiuojasi lietuviška istorija, lietuviškomis dainomis, lietuviškais valgiais ir, beje, siekia, kad jo pase būtų užrašyta ne “Lietuvos pilietis” bet konkrečiai – “lietuvis”. Nieko keisto ir tuomet, jei lietuvis didžiuojasi savo nacionalinėmis išsivadavimo kovomis, kurios nepatinka kaimyninėms rusų ar lenkų tautoms.

Continue reading „Galimi galimo teroro akto Lietuvoje scenarijai“

birzelio_sukilimas

Šį birželį minime 1941-ųjų metų birželio sukilimo metines. Prieš 70 metų įvykęs sukilimas akivaizdžiai parodė, kad daug Lietuvos piliečių yra nusiteikę priešintis raudoniesiems okupantams ir su ginklu rankose kovoti už savo krašto laisvę.

Šį sukilimą rengė Lietuvos Aktyvistų frontas (LAF) – pogrindinė patriotinė organizacija. Šios organizacijos padaliniai veikė įvairiose krašto vietose, o pagrindiniai centrai buvo Kaune ir Vilniuje. Jau nuo 1940 metų balandžio pabaigos buvo tikimasi, kad prasidės karas tarp SSSR ir Vokietijos, o birželio pradžioje LAF vadovai gavo duomenų, kad karas prasidės tarp birželio 17 ir birželio 27 dienos. Buvo atliekamas pasirengimas sukilimui ir laukiama karo pradžios. Sukilimui rengtasi pagal 1941 metų vasario – balandžio mėnesiais parengtą bendrąjį sukilimo planą (jo autoriai – V.Bulvičius, K.Antanavičius, J.Vėbra. Vėliau prie plano rengimo prisijungė L.Prapuolenis, P.Žukauskas-Narutis ir A.Damušis. Plano autorius konsultavo ir K.Škirpa).

Continue reading „Minime 1941 metų birželio sukilimo metines“

bomba_atomine

Didžiausias pasaulio valstybes šiandien itin domina Rusijos atmoninis ginklas, kuris, pasak vakariečių, Rusijoje vis dar prastai saugomas. Taigi Vakarai labai noriai rusams iki šiol padeda saugoti atomines bombas – skiria lėšų apsaugai, moko naudotis melo detektoriais, veltui dovanoja kompiuterius.

Ekspertų nuomone, Vakarai nebe pagrindo baiminasi, kad atominis ginklas Rusijoje prastai saugomas. Statistika byloja, jog dėl menkų atlyginimų, nesutvarkytos buities daugelis rusų karininkų, kuriems patikėta saugoti atominį ginklą, vartoja narkotikus, girtuokliauja, užsiima papildomais darbais (dirba taksistais, sargais privačiose firmose, jų žmonos verčiasi net prostitucija ir t.t.).

Continue reading „Karinį vagoną, gabenantį atominę bombą, ir traukinį, vežantį turistus, – sunku atskirti“

advokatas_a.marcinkevicius

Būta laikų, kai įtariai žiūrėdavau į advokatų pastangas ginant kaltinamuosius visuomeniškai svarbiose, rezonansinėse bylose. Suprask, už pinigus advokatai pasiruošę liaupsinti kad ir patį Velnią.

Šiandien ši nuostata keičiasi. Keičiasi kardinaliai. Ne teisėjų ir prokurorų labui.

Advokatų veikla ieškant kaltinamiesiems palankių, juos teisinančių aplinkybių jau nebeatrodo visuomeniškai nereikalinga, juolab – visuomeniškai kenksminga. Advokatų gildijai palankios nuostatos pradėjo formuotis atidžiai stebint čečėnų Gatajevų, neva žiauriai pasielgusių su savo globotiniais, ar terorizmu įtariamos Eglės Kusaitės, neva ketinusios skristi į Maskvą ir ten susisprogdinti, teismo procesus. Beje, advokatų darbas, kai jie kliento interesus gina pasiraitoję rankoves, o ne atmestinai, ne formaliai, – įtemptas, sudėtingas, alinantis. Kai kada – net pavojingas. Ypač kai narpliojami politiškai aktualūs nutikimai. Pavyzdžiui, Medininkų žudynių byla.

Continue reading „Lietuviškosios Temidės bandymai nutildyti principingai dirbančius advokatus“

timosenko_ pirstas

Šiandieninėje Lietuvoje dažnai girdime svarstymų apie demokratiją, apie teisinę valstybę, ir džiaugiamės atgauta laisve. Bet ar tikrai Lietuva laisva, ir ar laisvi esame mes, dauguma šalies piliečių?

Teoriškai esame laisvi, tačiau gyvenimo praktika rodo ką kitą – mūsų krašte įsigalėjusių monopolinio kapitalizmo magnatų interesai radikaliai skiriasi nuo daugumos šalies piliečių interesų. Kadangi šie magnatai, nors būdami ryškia mažuma, primeta savo valią daugumai, ir mūsų šalyje sukūrė ištisą korupcijos ,,aštuonkojį“ bei disponuoja didžiulėmis lėšomis, turi didžiulę įtaką įstatymų leidybai, televizijoms bei laikraščiams, jie pateikia iškreiptą vaizdą: neva Lietuva – tai teisinė demokratinė valstybė, kurioje egzistuoja nedidelės problemos, o visi, kalbantys apie didžiulę korupciją, kažkokią oligarchinę santvarką ar pedofilų klanus – tai valstybės pamatų griovėjai. Bet iš tiesų būtent monopolinio kapitalizmo tironija jau apgriovė mūsų valstybės pamatus.

Continue reading „Apie šiuolaikinius tironus ir jų aukas“

turkija_skareles_1

Šiandienos pasaulyje vis labiau plintanti islamofobija – tai viena iš pagrindinių ksenofobijos formų, greta antisemitizmo ir dar kelių smarkiai paplitusių ksenofobijos formų.

Islamofobija tampa propagandiniu ginklu totalitarinių režimų, įtakingų slaptųjų ložių ir kai kurių tarptautinių verslo sindikatų rankose. Šios ksenofobijos formos kurstymu suinteresuotos ir kai kurios slaptosios tarnybos, savo ataskaitose prikurianančios daug nebūtų grėsmių, ir taip išsireikalaujančios didžiules pinigų sumas iš savo šalių vyriausybių vadinamųjų antiteroristinių programų.

Rusijos Šiaurės Kaukazo regione vykstantis pastovus islamo dvasininkų žudymas – tai akivaizdus  įrodymas, kad okupacinė administracija nuožmiai persekioja islamo pasekėjus.

Continue reading „Kas, kaip ir kodėl kursto islamofobiją?“

butkevicius_geriausias

Tai – dar vienas buvusio Krašto apsaugos departamento vadovo Audriaus Butkevičiaus interviu, duotas visuomenės aktualijų portalui Slaptai.lt. Čia svarstoma, dėl kokių priežasčių terorizmu Lietuvoje apkaltintai Eglei Kusaitei buvo panaikinta pati griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, analizuojama, ar aviakatastrofa Smolenske – tai Rusijos slaptųjų tarnybų provokacija, diskutuojama, kuo panašios konservatorių ir socialdemokratų partijos.

Taip pat žvelgiama į visuomeninių judėjimų galimybę aktyviau dalyvauti politiniame šalies gyvenime, svarstoma, ko vertas advokato Kęstučio Čilinsko vadovaujamas judėjimas. Be kita ko, buvęs KAD vadovas nesužavėtas šiandienine STT veikla. Jis turi savo nuomonę, kodėl STT vadovybei neleidžiama dirbti iš peties.

Slaptai.lt pašnekovas taip pat apgailestauja, kad Lietuva šiandien iš viso nebeturi savo užsienio politikos: nebežino, kam pataikauti, o kam nugarą atsukti. Su buvusiu KAD direktoriumi Audriumi BUTKEVIČIUMI kalbasi Slaptai.lt ir laikraščio “XXI amžiaus” žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Buvęs KAD direktorius Audrius Butkevičius: “Teisme būtų išlindę per daug specialiųjų tarnybų provokacinių darbo metodų”“

butkevicius_aaudrius

Tai – dar vienas buvusio Krašto apsaugos departamento vadovo Audriaus Butkevičiaus interviu, duotas visuomenės aktualijų portalui Slaptai.lt. Čia svarstoma, dėl kokių priežasčių terorizmu Lietuvoje apkaltinta Eglė Kusaitė, analizuojama, ar iš tikrųjų pasikeitė Lietuvos politika Rusijos atžvilgiu, prisimenamas skandalas, kilęs dėl CŽV kalėjimų buvimo – nebuvimo netoli Vilniaus.

Buvęs KAD vadovas pateikia savo požiūrį į Čečėnijos nepriklausomybės pripažinimo – nepripažinimo užkulisius, pastebi, jog Lietuva jau nebeturi savo kariuomenės. Slaptai.lt pašnekovas taip pat apgailestauja, kad Lietuva šiandien iš viso nebeturi savo užsienio politikos: nebežino, kam pataikauti, o kam nugarą atsukti. Lietuvos tarsi nebėra: tėra teritorija, įsiliejusi į Europos Sąjungos teritoriją. Su buvusiu KAD direktoriumi Audriumi BUTKEVIČIUMI kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Buvęs KAD direktorius Audrius Butkevičius: “Kova su terorizmu – labai naudingas biznis”“

DudonisM

Šį savaitgalį užsukęs į Vilniaus centre esantį knygyną vitrinoje pastebėjau besipuikuojančią liūdnai pagarsėjusio sovietinio veikėjo Juozo Kuolelio knygą. Kam skirti šie prisiminimai, bylojo memuarų pavadinimas – “Pro kalėjimo grotas”.

Anotacijoje rašoma: „Gairių“ leidykla išleido Juozo Kuolelio knygą „Pro kalėjimo grotas“. Tai dokumentinio autobiografinio pobūdžio knyga apie lemtingus Lietuvai įvykius 1990-1991 m. bei vėliau sekusį teismo procesą, kuriame buvo teisiami vadinamieji „perversmininkai“.

Knyga nebuvo itin pigi, bet ir ne per daug brangi. Todėl nusipirkau. Šiandien ją jau beveik visą perverčiau. “Pro kalėjimo grotas” įsigijau, žinoma, ne todėl, kad būčiau J.Kuolelio bendramintis.

Continue reading „Džiaugiamės, nors iš tiesų reikėtų verkti“

video_cip

Tai – antrasis videostudijos „SLAPTAI“ interviu su buvusiu Krašto apsaugos departamento direktoriumi Audriumi Butkevičiumi. Šiandien buvęs KAD vadovas A.Butkevičius svarsto, kaip derėtų vertinti Lietuvos teisėsaugos sprendimą sušvelninti kardomąją priemonę Eglei Kusaitei, analizuoja, ar Rusijos slaptosios tarnybos gali būti atsakingos dėl Lenkijos prezidento Lecho Kačynskio žūties aviakatastrofoje ties Smolensku.

Buvęs gynybos ministras taip pat pastebi, jog visos parlamentinės Lietuvos partijos – panašios kaip du vandens lašai. Net konservatoriai su socialdemokratais turi daugiau panašumų nei skirtumų. A.Butkevičius įsitikinęs, kad dabartinė politinė situacija mūsų šalyje tokia sudėtinga, kad rinkimuose į Seimą reikėtų leist dalyvauti ir visuomeninėms organizacijoms. Nepaisant slypinčių pavojų. Kalbama ir apie STT nenorą imtis rimtų korupcinių bylų bei korupciją – lietuviškoje žiniasklaidoje.

Continue reading „Buvęs KAD direktorius Audrius Butkevičius: “Tokį pasikėsinimą surengti labai paprasta”“

video_cip

Kam naudinga, kad Eglė Kusaitė taptų pavojinga teroriste? Ar mūsų prokurorams derėjo į šios merginos apklausą įsileisti Rusijos slaptųjų tarnybų atstovus? Kaip atskirti nuoširdų patriotą nuo kvailio, sprogdinančio, pavyzdžiui, Bražuolės tiltą? Kodėl mūsų valstybė įsivėlė į CŽV kalėjimų skandalą? Kodėl oficialusis Vilnius nebeturi savo nacionalinės politikos? Ar Prezidentė Dalia Grybauskaitė teisingai elgiasi, ieškodama bendradarbiavimo su Kremliumi? Kam naudinga, kad iš Lietuvos svetur laimės ieškoti bėgtų šimtai tūkstančių darbingų lietuvių? Kur dingo mūsų ginkluotosios pajėgos? Kodėl ketinama privatizuoti “Lietuvos geležinkelius”? Kodėl Rusija ir JAV taikiai likvidavo kilusius žvalgybinius nesusipratimus?

Į videostudijos „SLAPTAI“ klausimus atsako buvęs Krašto apsaugos departamento (KAD) direktorius Audrius BUTKEVIČIUS. Su buvusiu KAD vadovu A.BUTKEVIČIUMI kalbasi Slaptai.lt ir „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Kodėl keliami žvalgybiniai skandalai?“

video_cip

Buvęs VSD darbuotojas, dabartinis Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius Danas Arlauskas prisipažino negalįs nesidomėti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje kylančiais politiniais, visuomeniniais, žvalgybiniais skandalais. Mat šios temos, tegul ir netiesiogiai, tačiau įtakoja ir verslo reikalus. Todėl D.Arlauskas yra susidaręs savo požiūrį, kodėl JAV ir Rusija taip greitai, neskausmingai pasikeitė sugautais šnipais, kokios Liustracijos iš tikrųjų reikėjo Lietuvai, kodėl kilo teisiniai ir moraliniai nesusipratimai dėl čečėnų Gatajevų ar terorizmu įtariamos Eglės Kusaitės. Šiandien pateikiame antrąją D.Arlausko komentaro dalį. Su D.Arlausku kalbasi žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Kodėl Lietuvos slaptosios tarnybos neišbrenda iš skandalų liūno?“

video_cip

Buvęs VSD darbuotojas, dabartinis Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius Danas Arlauskas prisipažino negalįs nesidomėti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje kylančiais politiniais, visuomeniniais, žvalgybiniais skandalais. Mat šios temos, tegul ir netiesiogiai, tačiau įtakoja ir verslo reikalus. Todėl D.Arlauskas yra susidaręs savo nuomonę, kodėl JAV ir Rusija taip greitai, neskausmingai pasikeitė sugautais šnipais, kokios Liustracijos iš tikrųjų reikėjo Lietuvai, kodėl kilo teisiniai ir moraliniai nesusipratimai dėl čečėnų Gatajevų ar terorizmu įtariamos Eglės Kusaitės. Tačiau išsamų D.Arlausko videointerviu šiomis temomis pateiksime rytoj, rugpjūčio 29-ąją. O šiandien savo skaitytojams rodome interviu, kuriame D.Arlauskas analizuoja su Drąsiaus Kedžio mirtimi susijusias problemas…

Continue reading „Ar reikalinga Lietuvai Drąsiaus Kedžio vardo partija?“

irena_j

Nors mūsų Konstitucija skelbia religijos laisvę, tačiau ar iš tikrųjų taip yra? Kalbėsiu remdamasi savo asmenine patirtimi ir pastebėjimais. O jie rodo, jog tolerancijos kito tikėjimo žmonėms – mažai. Galbūt sąmoningai skatinamas nepakantumas, nes kiršinant žmones lengviau įgyvendinti savanaudiškus lobistinius tikslus.

Daugeliui mūsų išgirdus žodį “musulmonas” kyla ne itin geros emocijos. Šis žodis asocijuojasi su žemo intelekto, neišsilavinusio, ribotų pažiūrų žmogaus įvaizdžiu. O jeigu dar šalia žodžio “musulmonas” pridedamas epitetas “islamistas”, tai jau reikėtų suprasti beveik kaip “teroristas”. Daug kur Europos valstybėse formuojamas neigiamas požiūris į islamą išpažįstančius žmones. Ne itin gerą nuomonę apie musulmonus buvau susidariusi ir aš, kol nesusidūriau su šia problema iš arčiau.

Continue reading „Apie dirbtinai kurstomą netoleranciją islamui ir Eglės Kusaitės likimą“

fsb_maziukas_n

Tikriausiai dar nepamiršote, kaip Seimo Nacionalionio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas viešai tvirtino, esą draugystė tarp Lietuvos VSD ir Rusijos FSB (lietuviškai – FST) – neįmanomas dalykas. Vertindamas viešojoje erdvėje pasirodančius įtarimus, jog tarp VSD ir FSB šiandien vis dėlto audžiami keisti bendradarbiavimo voratinkliai, Seimo NSGK pirmininkas dievagojosi, girdi, bendradarbiavimo tikrai nėra ir negali būti, o jei tokio pobūdžio bičiulystės iškiltų į paviršių, jas, be abejo, derėtų laikyti skandalingomis. Tačiau netrukus Lietuvos Generalinės prokuratūros prokuroras Algimantas Kliunka Seime surengtoje spaudos konferencijoje prisipažino, jog Vilniuje apklausiant terorizmu įtariamą Eglę Kusaitę dalyvavo ir Rusijos FSB atstovai.

Continue reading „Marodieriai iš Rusijos FSB struktūrų“

kitaicai_2

Dar prieš keletą metų pagrindinė Lietuvos slaptoji tarnyba VSD itin rimtai ruošėsi kovai su terorizmu ir jau buvo pasiekusi rimtų, apčiuopiamų rezultatų. Tačiau nūnai ši tauri VSD misija sužlugdyta. Ją sugriovė mūsų politikai, neįžvelgiantys terorizmo keliamų pavojų, bei mūsų žiniasklaida, atkakliai tęsianti atakas prieš VSD. Maždaug taip viename iš paskutiniųjų savo komentarų “Lietuvos ryte” tvirtina buvęs VSD vadovas Mečys Laurinkus. Sunku ginčytis su buvusiu ilgamečiu VSD vadovu, kurį žurnalistas Virginijus Savukynas vienoje televizijos laidoje pakrikštijo “labiausiai informuotu žmogumi Lietuvoje”. Ir vis dėlto norėčiau nusistebėti: ar, analizuodamas terorizmo keliamas grėsmes, mūsų saugumas tikrai jau toks bejėgis, bedantis, pasyvus?

Continue reading „Kada pradėsime bijoti kinų“

gamzajevas_1

Nesu nei teisėjas, nei prokuroras, todėl neturiu nei teisės, nei galimybių kaip nors paveikti procesą arba spręsti – kas ir kiek yra prasikaltęs ir ar iš viso yra prasikaltęs.

Tačiau esu šios visiems mums bendros valstybės pilietis, ir man neramu dėl abejotinų tendencijų, kurias visi mes stebime kai kurių Lietuvos teisėsaugos institucijų veikloje.

Remdamasis tuo, kas per pastaruosius keletą mėnesių buvo paskelbta žiniasklaidoje, turiu pagrindo manyti, kad tai – pasakytina ir apie Eglės Kusaitės bylą. Kalbėsiu tik apie vieną šios bylos aspektą – apie tautybės ir tikėjimo kaip kažkokios neva sunkinančios aplinkybės įvardinimą tiriant šią bylą. Kadangi tai kartojasi jau nebe pirmą sykį, drįstu įžvelgti čia labai negerą tendenciją.

Continue reading „Lietuvoje atsirado dar ir islamofobija“

Copy of Kusaite_foto

Šiandien Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt ir laikraštis „XXI amžius“ pradeda domėtis terorizmu įtariamos Eglės Kusaitės byla. Šios temos imtis paskatino kai kurie į akis krentantys panašumai su čečėnų Gatajevų sulaikymo bei įkalinimo byla. Tiksliau tariant, kaip ir Gatajevų, taip ir Eglės Kusaitės byla atrodo dirbtinai sukurpta. Bet apie šiuos panašumus – kiek vėliau. Pirmiausiai perteiksime oficialius mūsų teisėsaugos ir slaptųjų tarnybų surinktus duomenis, kurie nepalankūs sulaikytai merginai. Eglė Kusaitė įtariama tuo, kad nuo 2009 metų birželio iki 2009-ųjų spalio 24-osios, veikdama kartu su Rusijos Federacijoje esančiais islamistinių teroristinių grupuočių nariais, kaip savižudė teroristė ruošėsi įvykdyti teroro aktą Rusijos sostinėje Maskvoje. Remiantis mūsų teisėsaugos kaltinimais, mergina siekė susisprogdinti dėl visuomenės įbauginimo ir dėl religinių įsitikinimų.

Savo veiksmais ji norėjo sukelti pavojų daugelio žmonių gyvybei ir sveikatai, vykdė parengiamuosius veiksmus šio sunkaus nusikaltimo padarymui. Pavyzdžiui, mokėsi gaminti sprogmenis ir juos detonuoti, o 2009-ųjų rugpjūtį buvo gavusi 500 JAV dolerių perlaidą iš Magmadovo kelionei į Maskvą teroro aktui vykdyti, gavo Rusijos Federacijos vizą ir ruošėsi išvažiuoti į Maskvą. Taip tvirtinta Vilniaus apygardos teisme šių metų balandžio 22-ąją.

Continue reading „Kuo Lietuvos slaptosioms tarnyboms neįtiko Eglė Kusaitė?“