Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT).

Peržiūrėtas šios tarnybos teisinis reglamentavimas, išanalizuota, kaip išduodami žemės gelmių tyrimo ir žemės gelmių išteklių naudojimo leidimai, kaip vykdoma šios srities kontrolė.

STT siūlo Žemės gelmių įstatymo nuostatas suderinti su Paslaugų įstatymu, patikslinti Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių nuostatas ir nurodyti konkrečius dokumentus, kuriuos privalu pateikti, norint gauti leidimą tirti žemės gelmes, atidžiau tikrinti asmenų, ketinančių gauti šiuos leidimus, teikiamus dokumentus.

Korupcijos prevencijos specialistų teigimu, siekiant užtikrinti skaidrumą ir išvengti korupcijos rizikų naudojant žemės gelmių išteklius, svarbu viešai skelbti naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapį ir informaciją apie išduotus leidimus, skatinti visuomenę pranešti apie galimai neteisėtus žemės gelmių išteklių gavybos darbus.

Pasak specialistų, ypač svarbu užtikrinti mokesčių už valstybinius gamtos išteklius kontrolę ir sugriežtinti angliavandenilių (naftos) išgavimo išteklių apskaitą.

Kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ir galimo mokesčių už gamtos išteklius vengimo, siūloma nustatyti, kad LGT kasmet Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktų duomenis apie kiekvieno leidimo turėtojo per metus išgautų išteklių kiekius, o prie naftos talpyklų būtų įrengti Lietuvos metrologijos inspekcijos patikrinti pumpavimo siurblių apskaitos prietaisai.

Informacijos šaltinis – Specialiųjų tyrimų tarnyba.

2016.08.31; 10:05

kastis

JAV skalūnų dujų gavybos dėka gamtinių dujų kainos vietinėje rinkoje ženkliai krito, dabar 1000 m3 dujų kainuoja 100 dolerių, tai kelis kartus pigiau negu Lietuvoje, kurioje pagrindinis dujų tiekėjas yra Rusija.

Einanti JAV keliu Lenkija intensyviai vykdo skalūnų dujų žvalgybą ir 2015 metais tikisi pradėti pramoninę jų gavybą.

Šiais metais Lenkija planuoja išleisti skalūnų dujų gavybos įstatymą, kuris turėtų atverti kelią skalūnų dujų pramoninei gavybai. Naujojo įstatymo projekte skalūnų dujų gavybos įmonėms numatytas apie 40 proc. mokestis nuo grynojo pelno. Dėl tokio didelio mokesčio žvalgybą vykdančios bendrovės, kurioms suteikta teisė ir į pramoninę gavybą, sukluso ir ėmė mažinti tyrimo darbų apimtis laukdamos, koks bus naujasis įstatymas. Bet manoma, kad kompromisas bus pasiektas.

Tuo metu, kai Lenkija artėja prie skalūnų dujų gavybos, Lietuva, kaip parodė paskutiniai įvykiai, tvirtai neapsisprendė net dėl žvalgybos.

Continue reading „Skalūnų dujos Lietuvoje. Bręsta tarptautinis skandalas?“