„Sunku patikėti, kad prireikė metų sutelktų pastangų ir darbo, kad pakeistume tvarką, kuri akivaizdžiai pažeidžia Europos Sąjungos teisėje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintą žmogaus teisę į teisingą teismą, teisę į gynybą. Reguliavimo pradžioje, kai kurių laisvės atėmimo vietų pareigūnai jo laikėsi itin uoliai. Neretai atsitikdavo taip, kad asmuo parą ir daugiau negalėdavo susisiekti su advokatu, jam nebuvo suteikiama reali gynyba,“ – pasakoja Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas prof. Ignas Vėgėlė.

Continue reading „Naikinamas iš sovietmečio policinės valstybės paveldėtas teisinis reguliavimas“

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje dėl 2012 metais Lietuvos ūkininkams skirtų tiesioginių išmokų mažinimo.

2013 m.etais135 Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami pripažinti neteisėtu reguliavimą, pagal kurį buvo ženkliai sumažinta Lietuvos ūkininkams skirta parama. 

Continue reading „Lietuvos ūkininkai įrodė, kad parama buvo sumažinta neteisėtai: Teisme panaikintas Europos Komisijos sprendimas“

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Advokatūros įstatymo pataisas, kuriomis įtvirtino Lietuvos advokatūros kaip institucijos, spręsiančio advokatų ir jų klientų ginčus dėl nesąžiningų standartinių sutarčių sąlygų, statusą. Įstatymas numato, kad komisijos narius skirs Advokatų taryba kartu su teisingumo ministru.

„Tai reikšminga žinia šalies žmonėms, nes ginčus dėl teisinių paslaugų sutarčių sąlygų spręs vartotojų ir žmogaus teisių srityje pripažinimą pelnę specialistai“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Pasak Advokatų tarybos pirmininko, vartotojas, sudaręs sutartį su advokatu, bus tikras, kad ji atitinka aukščiausius sąžiningumo reikalavimus.

Continue reading „Dėl advokatų ir jų klientų ginčų“

Jei advokatas ramina klientą, jog byla nesudėtinga ir ją būtinai laimės, – toks advokatas nėra sąžiningas.

Bet kaip atskirti profesionalų, sąžiningą advokatą nuo tokio, kuriam svarbiausia – išpešti kuo didesnį honorarą? Ir vis dėlto kokio dydžio turėtų būti advokato paslaugų įkainiai? Kiek advokatas turėtų uždirbti ir ar įmanoma, einant į teismą, išsiversti be advokato? Galų gale kodėl kai kurie valstybės samdomi advokatai dirba atmestinai? Ir dar vienas svarbus klausimas: ar klientui būtina žinoti, kiek bylų yra pralaimėjęs jo pasirinktas advokatas?

Portalo Slaptai.lt svečiai – Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas VĖGĖLĖ ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas.

Tai – antroji birželio 22-ąją BNS salėje surengtos spaudos konferencijos dalis. 2-osios dalies trukmė – 18 min. Rekomenduojame įsidiegti VLC video grotuvą, kuris turi visus filmo peržiūrai reikalingus video kodavimo paketus: https://www.videolan.org/vlc/index.lt.html.

Continue reading „Geras advokatas niekada nesako, jog bylą laimės“

Advokatas – svarbus asmuo. Tiems, kuriems tenka bylinėtis teismuose, puikiai žino, jog be kompetetingo advokato paslaugų galimybė švęsti pergalę net ir paprastose bylose, – minimali.

Tačiau kaip pasirinkti gerą advokatą? Kokiais kriterijais vadovaudamiesi mes renkamės advokatus – atsižvelgiame į pažįstamų rekomendacijas, domimės advokatų reputacija? O gal advokatą renkamės pagal jo įkainius: kuo pigesnis – tuo geresnis?

Beje, Lietuvoje ne tiek jau mažai žmonių, kurie mano, jog net ir sudėtingose bylose galima išsiversti be advokato paslaugų…

Portalo Slaptai.lt svečiai – Lietuvos Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas VĖGĖLĖ ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS.

Videointerviu trukmė – 16 min. Artimiausiu metu bus paskelbtos dar kelios ištraukos iš birželio 22-ąją surengtos spaudos konferencijos.

Rekomenduojame įsidiegti VLC video grotuvą, kuris turi visus filmo peržiūrai reikalingus video kodavimo paketus: https://www.videolan.org/vlc/index.lt.html.

Continue reading „Kaip Lietuvos visuomenė vertina advokatus?“

Jei tektų eiti į teismą ir reikėtų pasirinkti atstovą arba gynėją, didžioji dalis respondentų atsižvelgtų į pažįstamų rekomendacijas (46 proc.), beveik trečdalis – į reputaciją (32 proc.). Tai leidžia teigti, kad gyventojų teisinių problemų sprendimo sąmoningumas yra ūgtelėjęs. Tikėtina, kad tai nuoseklių visų teisinių institucijų pastangų rezultatas.

Trečdalis Lietuvos gyventojų (31 proc.), rinkdamiesi teisinių reikalų sprendimo atstovą, atsižvelgtų į paslaugų kainą – rodo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa. Tyrimas rodo, kad didžioji dauguma gyventojų, neįvertina visų rizikų, kurios kyla einant į procesą be advokato.

Continue reading „Gyventojų dauguma savo atstovu rinktųsi advokatą“

Vartotojų teisių apsaugos ekspertai, Teisingumo ministerijoje diskutuodami dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) precedento vertinant advokato veiklą, balandžio 16-ąją sutarė, jog tikslingumo aspektu turėtų būti peržiūrėta Advokatūros įstatymo nuostata, ginčuose dėl advokato honoraro įpareigojanti atsižvelgti į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes – atlygio už teisines paslaugas klausimas turėtų būti sutartas individualiai ir aiškiai su klientu.

Continue reading „Advokatūra turėtų būti tarp vartotojų teisių apsaugos institucijų“

Seimo kontrolierių įstaigoje vasario 4-ąją įvyko pasitarimas dėl suimtųjų ir įtariamųjų teisės susitikti su gynėju realizavimo, kuriame Seimo kontrolierių įstaigos vadovo Augustino Normanto kvietimu dalyvavo Lietuvos advokatūros, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento atstovai.

Lietuvos advokatūra kartu su nevyriausybinėmis žmogaus teisių organizacijomis siekia, jog būtų panaikinti papildomi ribojimai gynėjo susitikimams su sulaikytais asmenimis, atsiradę su 2014 m. rugsėjo 10 d. Kalėjimų departamento vadovo patvirtintu įsakymu.

Continue reading „Ribojimai advokatų susitikimams su sulaikytais asmenimis – Seimo kontrolieriaus darbotvarkėje“

Spalio 31-ąją Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė su Šiaulių regiono advokatais diskutavo, kaip sustiprinti Lietuvos advokatūros veiklą bei padaryti ją efektyvesnę.

„Vienas pagrindinių mano tikslų – lengvesnė advokato kasdienybė, o to pasieksime, jei advokatai aktyviau bendradarbiaus su Lietuvos advokatūra, siūlys idėjas, teiks pastabas, kaip suveikia Advokatų taryboje priimti sprendimai“ , – sakė Advokatų tarybos pirmininkas.

Continue reading „Šiaulių krašto advokatai siūlė idėjas, kaip stiprinti Lietuvos advokatūros veiklą“

Vilnius, rugpjūčio 4 d. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos advokatūra organizavo advokatų apskritojo stalo diskusiją, skirtą aptarti Europos Sąjungos (ES) direktyvų – dėl teisės į vertimą, teisės į informaciją ir teisės turėti advokatą – baudžiamajame procese praktinius įgyvendinimo aspektus.

Svarstymą, kokie teisės aktų ir praktikos pakeitimai reikalingi siekiant tinkamo direktyvų perkėlimo į Lietuvos teisę, pradėjęs Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė teigė, kad nors direktyvos įtvirtina tik minimalias garantijas, vis dar kyla rimtų problemų nacionalinėje praktikoje. Svarbiausios jų – žmogaus teisių pažeidimai taikant procesines prievartos priemones, kaip antai, terminų, pareigos tinkamai informuoti pažeidimai. Net ir pačios prievartos priemonės neretai nėra būtinos ar proporcingos, ką parodė Lietuvos žurnalistų atžvilgiu taikyti baudžiamojo persekiojimo metodai.

Continue reading „Advokatai ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) teisininkai susirūpinę dėl ES direktyvų baudžiamajame procese įgyvendinimo“