Gausinant Amerikos kariuomenės grupuotę Vietname, gausėjo ir žvalgybos padaliniai. 1965 metais daugiausia žvalgų atsirado vadinamajame Karinės pagalbos Vietnamui štabe. Kitos armijos žvalgybos jėgos buvo išsklaidytos visoje šalyje, vykdė įvairiausias užduotis – nuo informacijos rinkimo iki kontržvalgybinių operacijų.

Apart žvalgybos centro Saigone taip pat buvo struktūros, kurios užsiiminėjo specialiu karo belaisvių tardymu arba trofėjinių priešo dokumentų bei materialinės dalies analize. Reidai giliai į priešo teritoriją sprendė taktinės žvalgybos uždavinius (tiesa, kitą kartą labai didelių netekčių kaina).

Continue reading „Žvalgybos enciklopedija: nesėkmingai susiklosčiusi operacija „Feniks““

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu pavedė specialiosioms tarnyboms gauti informacijos, kuri patvirtintų, kad Iranas pažeidinėja Ženevos branduolinį susitarimą, rašo The Sunday Times, remdamasis šaltiniais iš Izraelio žvalgybos. Jeigu tokių duomenų bus gauta, JAV prezidentui Barakui Obamai bus sudėtinga „parduoti“ Ženevos susitarimą Kongrese, pažymi straipsnio autoriai.

The Sunday Times duomenimis, į operaciją įtrauktos Izraelio užsienio ir karinė žvalgybos tarnybos – Mossadas ir Amanas. Jos telkia savo pastangas, ieškodamos balistinių raketų, bombos ir slaptų branduolinės žaliavos sodrinimo gamyklų brėžinių.

Continue reading „Izraelio šnipams pavesta rasti įrodymų, kad Iranas pažeidžia branduolinius susitarimus“

Lenkijos laikraštis Rzeczpospolita paėmė interviu iš buvusio Čekijos karinės žvalgybos vadovo generolo Andoro Šandoro, kuriame jis papasakojo apie pavojų civilizuotoms šalims, kurį kelia Rusijos slaptųjų tarnybų įtakos agentai. Pavyzdžiui, generolas pažymėjo:

„Sovietų Sąjunga naudojo panašius metodus ir sukaupė šia linkme daug patirties, kurios dabar semiasi Rusija. Rusija moka daryti įtaką visuomenės nuomonei – tai pagrindinis jos žvalgybos užsiėmimas. Istorijoje buvo nemažai tai patvirtinančių epizodų, pakanka įsižiūrėti į organizacijas, kurios devintajame dešimtmetyje protestavo prieš Amerikos raketų dislokavimą Didžiojoje Britanijoje.

Continue reading „Europoje suaktyvėjo KGB–FSB įtakos agentai“

Reinhardas Gelenas (Reinhard Gehlen, 1902–1979)-Vokietijos karinės žvalgybos operacijų Rytų (Rusijos) fronte operacijų vadovas antrajame pasauliniame kare, vėliau – Vakarų Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos (BND–Bundesnachrichtendienst) šefas.

Kadrinis kariškis, Reinhardas Gelenas pradėjo savo karjerą artilerijoje. 1940 metų gegužę, Prancūzijos kampanijos metu, jis ėjo ryšių karininko pareigas prie didelių karo vadų, o tų pačių metų liepą buvo paskirtas į Generalinį štabą.

Vėliau R.Gelenas buvo pasiųstas į Rytų frontą, o 1942 metų balandį, būdamas papulkininkis, jis tapo Generalinio štabo karininku, atsakingu už reikalus Rytų fronte, pradėjo vadovauti 12-ajai valdybai – Rytų užsienio armijoms.

Continue reading „“Tinkamiausia vieta – beprotnamyje”“

spionaz1

Oficialiai Karinės žvalgybos organizacija JAV kariuomenėje galutinai sukurta 1885 –aisiais metais. Viskas prasidėjo nuo to, kad tik ką paskirtas karo ministras uždavė kažkokį nekaltą klausimą apie užsienio ginkluotąsias pajėgas ir sužinojo, kad jo pavaldiniams apie jas absoliučiai nieko nežinoma.

Kad daugiau nepakliūtų į tokią keblią padėtį, karo ministerijoje buvo įsteigtas padalinys, skambiai pavadintas Karinės informacijos valdyba (Military Information – MI). Kaip organizacija naujoji tarnyba priklausė generolo adjutanto štabui ir iš pradžių joje buvo tik du bendradarbiai (karininkas ir sekretorius). Jų pareiga buvo analizuoti laikraščių pranešimus ir medžiagą, gaunamą iš valstybės departamentų bei kitų šaltinių. (Tuo metu JAV KJP jau veikė prieš trejus metus įkurta Jūrų žvalgybos valdyba).

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: kada ir kaip Amerikoje sukurta Karo atašė institucija“

bnd_vokietija

VFR nusikaltimų, kuriuos įvykdė neonacistai – vadinamasis „trejetas iš Cvikau“, aukos – 10 žmonių. Specialioji parlamentinė komisija atskleidė piktinantį policijos ir specialiųjų tarnybų aplaidumą ir nekompetentingumą.

Pernai lapkritį teroristai Uve B. ir Uve M. nusižudė. Jų bendrininkė Beate C. susprogdino namą, kuriame gyveno ekstremistų grupuotės „Nacionalsocialistų pogrindis“ (NSU) nariai, ir pasidavė policijai. Ji iki šiol tebėra areštuota, bet atsisako duoti parodymus. Sudegusiame pastate buvo rasta ginklų ir vaizdo įrašų, demaskuojančių nusikaltėlius.

Continue reading „Vokietijos specialiosios tarnybos – kritikos taikinyje“

ne_boltajjj

2012 metų birželio 20 dieną Sankt-Peterburgo miesto teismas paskelbė kaltinamąjį nuosprendį dviem Baltijos Valstybinio technikos universiteto „Vojenmech“ (anksčiau žinomas kaip Leningrado mechanikos institutas) profesoriams, apkaltintiems valstybės išdavimu.

Sviatoslavas Bobyševas ir Jevgenijus Afanasjevas buvo suimti 2010 metų kovą, apkaltinus perdavimu Kinijos valdžiai slaptos informacijos, kuri gali pakenkti RF valstybės saugumui. Pagal tyrimo versiją, J.Afanasjevas ir S.Bobyševas perdavė Kinijos Liaudies Respublikos atstovams žinias, susijusias su strateginiu raketų kompleksu „Bulava“, konkrečiai, žinias apie povandeninį startą.

Continue reading „Du profesoriai iš „Vojenmech“‘o nuteisti už šnipinėjimą Kinijos naudai“

anusauskas_slaptai.lt

Seimo plenarinėje sesijoje rudenį turėtų būti pradėtas svarstyti Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymas sukurs ne tik naują teisinę civilinės ir karinės žvalgybos bazę, bet ir, tikėtina, naują kokybę. Įstatymas jau parengtas, belieka iki galo nugludinti baigiamuosius niuansus.

Pasak vieno iš įstatymo pakeitimo iniciatorių, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Arvydo Anušausko, iki šiol buvo sulaukiama daug priekaištų dėl Operatyvinės veiklos įstatymo taikymo civilinei žvalgybai, jo veikimo metodų ir atsakomybės stokos, todėl ir kilo mintis iš esmės pertvarkyti šią sistemą.

Continue reading „Arvydas Anušauskas: „Naujas Žvalgybos įstatymas sukurtų kitokios kokybės Lietuvos žvalgybą““

birzelio_sukilimas

Šį birželį minime 1941-ųjų metų birželio sukilimo metines. Prieš 70 metų įvykęs sukilimas akivaizdžiai parodė, kad daug Lietuvos piliečių yra nusiteikę priešintis raudoniesiems okupantams ir su ginklu rankose kovoti už savo krašto laisvę.

Šį sukilimą rengė Lietuvos Aktyvistų frontas (LAF) – pogrindinė patriotinė organizacija. Šios organizacijos padaliniai veikė įvairiose krašto vietose, o pagrindiniai centrai buvo Kaune ir Vilniuje. Jau nuo 1940 metų balandžio pabaigos buvo tikimasi, kad prasidės karas tarp SSSR ir Vokietijos, o birželio pradžioje LAF vadovai gavo duomenų, kad karas prasidės tarp birželio 17 ir birželio 27 dienos. Buvo atliekamas pasirengimas sukilimui ir laukiama karo pradžios. Sukilimui rengtasi pagal 1941 metų vasario – balandžio mėnesiais parengtą bendrąjį sukilimo planą (jo autoriai – V.Bulvičius, K.Antanavičius, J.Vėbra. Vėliau prie plano rengimo prisijungė L.Prapuolenis, P.Žukauskas-Narutis ir A.Damušis. Plano autorius konsultavo ir K.Škirpa).

Continue reading „Minime 1941 metų birželio sukilimo metines“

mosad_kareivis

Izraelyje keičiasi pagrindinių šalies specialiųjų tarnybų vadovybė: Mossad‘as ir karinė žvalgyba jau gavo naujus vadovus, o kontržvalgybos vadovas po pusmečio turi išeiti į atsargą.

Kaip pažymi ekspertai, tai vyksta ne dėl politinių priežasčių, o dėl techninių – dėl to, kad ribojamas terminas tokioms pareigoms eiti. 

Didžiausią susidomėjimą kelia, žinoma, Mossad‘o šefo pasikeitimas. Izraelio žvalgybai aštuonerius metus vadovavo iš Novosibirsko kilęs 65-rių metų Meiras Daganas.

Continue reading „Izraelyje keičiasi trijų specialiųjų tarnybų vadovybė“

antrasisdepas

2005-aisiais metais ėjusiame savaitraštyje “Laikas” buvo paskelbtas Gintaro Visocko straipsnis “Emigrantas ragina palikti Lietuvą”.

Tai – pokalbis su buvusiu Lietuvos karinės žvalgybos ir kontržvalgybos pareigūnu Artūru Dalinkevičiumi, kuris emigravo iš Lietuvos 2004-ųjų rudenį.

Straipsnyje rašyta, jog prieš išvykdamas į Didžiosios Britanijos miestą Northamptoną Artūras Dalinkevičius dirbo Vadovybės apsaugos departamente bei Antrajame operatyvinių tarnybų  departamente (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos. Žurnalistas G.Visockas teigė, kad nors pašnekovas kategoriškai atsisakė kalbėti apie ankstesnes savo darbovietes, jam vis dėlto pavyko sužinoti, kodėl Artūras Dalinkevičius buvo priverstas pasitraukti iš karinės žvalgybos ir kontržvalgybos. Publikacijoje užsiminta, jog minėtame departamente A.Dalinkevičius dirbo apie trejetą metų.

Continue reading „Kaip susiklostė buvusio karinės žvalgybos pareigūno Artūro Dalinkevičiaus likimas?“

KGB_antpeciai

Nė vienos pasaulio valstybės kariuomenė nėra išsivertusi be slaptųjų tarnybų. Karinės žvalgybos bei kontržvalgybos departamentus turi tiek agresyvios, militaristinius planus puoselėjančios, tiek taikios, nieko okupuoti neketinančios kariuomenės.

Būti žvalgu, ypač jeigu esi vien gynybinius planus puoselėjančios valstybės pilietis, – ne tik pavojinga, bet ir garbinga pareiga. Būtent karinės žvalgybos bei kontržvalgybos surinktų slaptų žinių dėka dažniausiai pavyksta likviduoti rengiamus karinius perversmus, demaskuoti infiltruotus užsienio šnipus, laimėti kautynes…

Continue reading „Agento “Ivanov 12” žlugimas“