Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų karininkas kapitonas leitenantas Remigijus Zabiela apdovanotas Europos Sąjungos (ES) karinės jūrų operacijos medaliu už tarnybą kovai su piratavimu ir ginkluotais apiplėšimais jūroje skirtoje operacijoje ATALANTA (EU NAVFOR) prie Somalio krantų.

„Didžiuokitės šiuo medaliu, nes tai jūsų tarnybos, profesionalumo ir pastangų įvertinimas,“ – įteikdamas medalį Lietuvos karininkui sakė ATALANTA (EU NAVFOR) Somalia vadas jūrų admirolas Stefano Barbieri. Admirolas pabrėžė, jog karininkas, eidamas tarnybą, prisidėjo prie pagrindinio operacijos tikslo – stiprinti laivybos saugumą šioje plačioje ir strategiškai svarbioje jūrų teritorijoje.

Continue reading „EU karinės jūrų operacijos „Atalanta“ medaliu apdovanotas Lietuvos karininkas“