Šiais metais (2014) Kazlų Rūdos garbės pilietis kalbininkas Aldonas Pupkis nudžiugino Kazlų Rūdos miesto ir savivaldybės gyventojus nauju leidiniu „Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai“. Šis darbas, mano nuomone, bus puiki metodinė medžiaga kiekvienam, kas domisi mūsų krašto istorija, jos tarme ir vardynu, taip pat turės didelę išliekamąją vertę.

Nuoširdžiai dėkoju knygos autoriui ir sumanytojui gerb. Aldonui Pupkiui už įdėtą triūsą ir linkiu ateityje dar daug nuveikti mūsų gimtosios kalbos ir tarmės labui.

Su pagarba – Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius

Continue reading „Svarbus lietuvių kalbos turtas“