Graikijos veliava

Kitai, mažesnei – graikų bendruomenei “Pontos” – pradėjo vadovauti Georgios Macukatovas. Paskui jis įregistravo dar šešias graikų organizacijas ir jų susivienijimą ir tapo pastarojo “prezidentu”. Praktiškai visi (tiek jų ir tebuvo) “Pontos” nariai tapo vienos arba kitos macukatovinės organizacijos pirmininkais. Anksčiau jų veikla apsiribodavo vos ne išgertuvėmis nacionalinių švenčių progą, bet maždaug prieš penkis – šešis metus pas G.Macukatovą iš kažkur atsirado finansinių pajėgumų (šis buvęs milicininkas ar milicijos vairuotojas nepriklausomos Lietuvos laikais greičiausiai mažai kur oficialiai dirbo, nes tapo neva “profesionaliu visuomenininku”). Jis pradėjo rengti tarptautines (!) konferencijas apie Bizantijos palikimą Lietuvoje. Iš pat pradžių tos konferencijos, kuriose susirinkdavo daugiau pranešėjų negu klausytojų, įgavo aiškiai antivakarietišką, prorusišką atspalvį. Nėra abejonių, kad tarp G.Macukatovo sponsorių gali būti ir Rusijos ambasada.

Continue reading „Atsargiai – prorusiška Georgios Macukatov rezoliucija ( 2 )“

Graikijos veliava

Georgios Macukatovas – labai įdomi asmenybė. Jau vien dėl to, kad Lietuvoje jis įkūręs apie šešetą visuomeninių graikiškų organizacijų, kurios, be kita ko, oficialiai įsipareigojusios rūpintis graikiškos kultūros ir tradicijų puoselėjimu (arba įkūręs, arba vadovauja, arba yra vienas iš vadovų). Jau vien šis faktas įžvalgesniam skaitytojui turėtų kelti šypseną. Ar ne per didelė prabanga tokiai nedidelei graikų bendruomenei turėti vos ne šešetą visuomeninių organizacijų? Skaičiuojant matematiškai, vienai organizacijai tenka apie 30 graikų. Tačiau šis klausimas nėra retorinis. Mat Lietuvoje veikia dar viena graikiška organizacija. Omenyje turiu Agelinos Eminovos vadovaujamą “Patridą”, kuri, oficialiais duomenimis, vienija apie 120 Lietuvoje gyvenančių graikų. Vadinasi, G.Macukatovo organizacijoms lieka dar mažiau graikų. Tiksliau tariant, jei A. Eminovos “Patridai” priklauso apie 120 graikų, tai penkioms ar šešioms G. Macukatovo visuomeninėms organizacijoms iš viso lieka 56 graikai. Kiekvienai G. Macukatovo organizacijai – vos po penkis graikus?

Continue reading „Atsargiai – prorusiška Georgios Macukatov rezoliucija ( 1 )“