Lietuvos edukologijos universitetas(LEU) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), siekdami veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, sudarė  bendradarbiavimo sutartį.

LEU ir LiJOT, pasirašydami sutartį, patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti jaunimo politikos srityje rengiant bendrus renginius, projektus, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, keičiantis informacija ir vykdant kitas veiklas.

Continue reading „Patirtis ir jaunystė: Lietuvos edukologijos universitetas bendradarbiaus su LiJOT“

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) dar šiais metais pasirašys bendradarbiavimo sutartį, siekdami veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir jaunimo politikos srityse.

LiJOT prezidentas Mantas Zakarka sako, kad, siekiant žiniomis grįsto jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimo, aukštojo mokslo institutas gali prie to prisidėti daugiausiai, todėl ir buvo nuspręsta bendradarbiauti.

Continue reading „LiJOT prezidentas: valdžios lūpose jaunas žmogus – prioritetas, bet dėmesio jam skiriama labai mažai“