nikulins_4

Medininkų žudynių byloje – dar vienas grubus teisinis nesusipratimas. Šių metų lapkričio 17-ąją į Vilniaus apygardos teismą duoti parodymų buvo iškviestas įslaptintas anoniminis liudytojas Nr. 12.

Dvyliktuoju numeriu pakrikštytas vyriškis teisėjams turėjo neva pateikti duomenų, patvirtinančių mūsų prokurorų brukte brukamą versiją, esą buvęs Rygos OMON milicininkas Konstantinas Michailovas – Nikulinas neabejotinai susijęs su 1991-ųjų liepos 31-osios – rugpjūčio 1-osios įvykiais Medininkų poste.

Tačiau anoniminis liudininkas prokurorų Rolando Stankevičiaus ir Sauliaus Versecko  nenudžiugino. Tiesa, vyriškis, kurio tapatybė akylai slepiama, patvirtino turįs daug draugų tarp buvusių Rygos OMON milicininkų. Taip pat patvirtino, kad buvę omonininkai jam yra pasakoję iš kažko kažkada netyčia nugirdę apie pokalbį neva tarp omonininko Ryžovo ir omonininko Nikulino.

Continue reading „Medininkų žudynių byloje – skandalinga anoniminio liudininko apklausa“

medininkai_3

Per paskutiniąsias tris – keturias savaites Medininkų žudynių bylą nagrinėjanti Vilniaus Apygardos teismo kolegija apklausė vos keletą liudininkų.

Tačiau pastarųjų liudininkų parodymai – sensacingi. Jie nepalankūs prokurorų Rolando Stankevičiaus ir Sauliaus Versecko teikiamai kaltinimo versijai, esą Medininkų žudynėse galėjo dalyvauti tik Rygos OMON smogikai.

Kad Medininkų skerdynėse taip pat galėjo dalyvauti ir Vilniaus OMON milicininkai arba specialiosios paskirties KGB daliniai “Alfa” ir “Vimpel”, – tokios versijos mūsų prokurorai Teismo kolegijai neteikė.

Štai net trijuose paskutiniuosiuose teismo posėdžiuose buvo nuodugniai ir išsamiai apklausiamas papulkininkis Romanas Martiniukas, 1991-ųjų vasarą ėjęs 42-osios divizijos štabo artilerijos ginkluotės viršininko pareigas.

Continue reading „Medininkų žudynių bylą tyrusiems prokurorams liudininkai pažėrė nepalankių staigmenų“