Tokiu pavadinimu Vokietijos portalas tagesspiegel.de paskelbė Berlyno Humboltų universiteto polonistikos profesoriaus emerito Heinricho Olschowskio straipsnį.

Dar prieš keletą metų niekšiškiausio Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos sandorio dieną didžiuosiuose Vokietijos laikraščiuose objektyvus šio politinio įvykio ir abiejų diktatūrų nusikaltimų vertinimas buvo neįmanomas, nes kelioms kartoms buvo įdiegta, jog nacionalsocializmo nusikaltimai buvo daug baisesni už stalininio komunizmo.

Taip manančių istorikų Vokietijoje yra ir šiandien. Bet pastaraisiais metais, ypač po 2008 metų Prahos deklaracijos pasirašymo, vis garsiau skamba tokių istorikų oponentų balsai. Heinrichas Olschowsky yra vienas iš tokių oponentų. Pateikiame sutrumpintą profesoriaus straipsnį.

Continue reading „Hitlerio ir Stalino paktas – balta dėmė“

putinas_ranka_istiesta

Du totalitariniai režimai – stalininis komunizmas ir hitlerinis   nacionalsocializmas – XX a. Europoje paliko kruviniausius ir skaudžiausius pėdsakus. Bet iki 2008 m. Prahos deklaracijos Vakarų šalyse egzistavo pakankamai gajus mitas apie „nuoseklią Rusijos antifašistinę  politiką.

Ypač nedrąsiai priešinga nuomonė prasibraudavo į Vokietijos spaudą. Prisimenant 1939 metų Hitlerio ir Stalino suokalbių  pragaištingus padarinius, populiarus Vokietijos dienraštis „Die Welt“ paskelbė Richardo Herzingerio  straipsnį, kuriame demaskuojamas Vladimiro Putino eskaluojamas  melas apie Rusijos vaidmenį kylant Antrajam pasauliniam karui ir nugalint hitlerinį nacionalsocializmą. 

Manytume, kad lietuviams, kuriems buvo lemta tapti žiauraus suokalbio aukomis, bus įdomu susipažinti su vokiečių autoriaus mintimis.

Continue reading „„Die Welt“ demaskuoja Rusijos sukurtą antifašizmo mitą“

Tum

2020 metais numatoma pradėti tiesti greitaeigiams traukiniams skirtą geležinkelio liniją, sujungsiančią Los Anželes ir San Francisko miestus.

Ateinančiais metais Kalifornija skelbs tarptautinius konkursus – bendra užsakymų vertė sieks 33 milijardus eurų. Viliojančių užsakymų tikisi gauti ir Prancūzijos valstybiniai geležinkeliai SNCF.

Pasak populiaraus žurnalo „Focus“, vienam JAV politikui tokios viltys nepatinka –  Kalifornijos valstijos senatorius Bobas Blumenfieldas pasiūlė įstatymo projektą, kuris žinomam Prancūzijos koncernui gali užkirsti kelią dalyvauti konkurse. Apie tai gausu straipsnių vokiečių kalba leidžiamuose internetiniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Ypač krinta į akis tokie pavadinimai „Prancūzijos geležinkeliai turi įvertinti žydų deportacijas“, „Spygliuotas užsakymas“, „Prancūziją užklumpa praeitis“, „Kalifornija svarsto stambių įmonių nacistinę praeitį“, „Prancūziją slegia nacistinė praeitis“.

Continue reading „Prancūzijos valstybiniams geležinkeliams primenama nacistinė praeitis“