Aukodamas mišias Šv. Kalėdų išvakarėse Vatikane, popiežius Pranciškus pasmerkė žmonių godumą ir vartotojiškumą, primindamas krikščionims, kad „gyvenimo prasmė yra meilė, o ne materialiniai turtai“, praneša naujienų agentūra dpa.


Popiežius Pranciškus pasmerkė godumą ir vartotojiškumą. EPA-ELTA nuotr.

„Mūsų laikais daugumą žmonių gyvenimo prasmę randa materialinių daiktų pertekliuje, – sakė pontifikas per pamokslą. – Žmonijos istoriją lydi nepasotinamas godumas, paradoksalu, bet net ir šiandien mažuma pietauja prabangiai, o pernelyg daug žmonių neturi kasdienės duonos reikalingos išgyvenimui.„

Pasak popiežiaus, jei pagalvotume apie ėdžias, kuriose buvo paguldytas Jėzus, „suprastume, kad gyvenimo prasmė yra ne materialiniai turtai, bet meilė, ne apsirijimas, bet dosnumas, ne puikavimasis, bet paprastumas.„

Popiežius Pranciškus pridūrė, kad per Kalėdas žmonės neturėtų paklysti ir pasiduoti vartotojiškumui ar pasaulietiškumui ir turėtų savęs paklausti, „ar dalinasi duona su tais, kurie jos neturi iš viso.„

Vidurnaktį Kalėdų išvakarėse Šv. Petro bazilikoje Vatikane aukojamos mišios yra viena svarbiausių ceremonijų katalikų liturgijoje švenčiant Jėzaus Kristaus gimimą.

Informacijos šaltinis ELTA

2018-12-26

« 2 2 »

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2017.12.23; 09:13

Mieli Lietuvos žmonės, Kūčių vakaras mums dovanoja vertingiausias dovanas – brangiausių žmonių artumą, namų šilumą ir ramybę.

Jų vertas kiekvienas.Tai geriausias atlygis už nueinančius metus, visiems drauge laukiant Kalėdų ryto.

Jis ateina linkėdamas išsaugoti nuoširdų rūpestį vieni kitais, supratimą ir palaikymą. Kad būsimi darbai būtų lengvesni, tikslai – greičiau pasiekiami, o kelias į juos – aiškesnis.

Būkime šiame kelyje ne tik bendrakeleiviai, bet ir bendraminčiai.        

Pasidalinkime šventiniu džiaugsmu, kad geriausi linkėjimai būtinai išsipildytų.

Visiems – šviesių, linksmų šventų Kalėdų!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė.

2016.12.25; 04:47

Kalėdos – tai toks metų laikas, kai į tavo gyvenimą vienaip ar kitaip sugrįžta anksčiau sutikti žmonės, kuriais tu kažkada džiaugeisi, mylėjai, turėjai tvirtus dvasinius, emocinius ryšius.

Jie iškyla į paviršių, kaip kokie narai, visą tą ankstesnį laiką pratūnoję po vandeniu – mat ten ieškojo gyvenimo prasmių.

Tu  nustembi, apsidžiaugi – jie tau atneša tavo praeitį, buvusius vaizdus, tavo ankstesnį gyvenimą. Ir tada tu pati pasineri į senus prisiminimus…

Continue reading „Kalėdiniai apmąstymai“

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas šalies žmonėms šv. Kalėdų proga

Mieli Lietuvos žmonės, tegul šis Kūčių vakaras suteiks ramybės Jūsų namams. Tegul juos apgaubia šiluma, jaukumas ir dėkingumas, kad šįvakar vėl galime sėsti prie Kūčių stalo su artimais žmonėmis. Padėkokime vieni kitiems už viską, ką šiemet padarėme gero. Palinkėkime santarvės ir šeimose, ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.

Continue reading „Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas šalies žmonėms šv. Kalėdų proga“

Trims dešimtims metų praslinkus, daug kas lietuvių papročiuose atsimainė. Ir nebegrįš anie laikai, anie žmonės tikrai lietuviškais, dar nepagadintais savo papročiais ir visais savo prietartais. Šiandien mes iš jų tyčiojamės ir juos „išpagonijame“; bet kitkart tie prietarai darė lietuvių tikėjimą, o tikėjimas darė ypatingą gyvenimo būdą.

Kas tą būdą šiandien panorėtų atspėti, kam prisireiktų senovės lietuvių kultūra ir civilizacija aprašyti, kas galų gale mėgsta grimzti grynon, tikrai vaikiškai nekalton poezijon, – tas turi ieškoti vienatinių tame dalyke istoriškų liekanų – papročiuose ir prietaruose. Aš vos keletą dalykų beatmenu ir juos štai šaltai išskaitau. Tariuos ir tai nebūsiant be naudos.

Continue reading „Iš Vaižganto raštų. Kalėdų laikas“

Mieli Lietuvos žmonės,

Šį vakarą danguje  įsižiebusi pirmoji žvaigždė namuose virsta  jaukiu namų žiburiu. Laukiančiu, telkiančiu ir stiprinančiu.  

Lauždami kalėdaitį raskime vienas kitam gerą žodį, pasidalinkime, įkvėpkime ir palaikykime vieni kitus.

Būkime geranoriški šalia esančiam ir tiems, kuriems mūsų gerumas yra vienintelė parama ir viltis. Išklausykime ir išgirskime.

Tegul šios nakties ramybė ir buvimo kartu džiaugsmas sujungia mus visus į vieną šeimą – darnią ir vieningą Lietuvą.

Continue reading „Kalėdinis Prezidentės Dalios GRYBAUSKAITĖS sveikinimas“

Koncertinė agentūra Muzika Festiva ir Gintauto Labanausko Labdaros Paramos Fondas pristato VI –tąjį Kalėdinį festivalį „KALĖDAS PASITINKANT GERUMU“, kuris gruodžio 15 – 29 dienomis vyksta Kaune, Kėdainiuose bei Šiauliuose.

5 koncertus visuomenei dovanojančio festivalio misija – per klasikinę ir sakralinę muziką suvienyti miesto bendruomenę bei bažnyčių parapijų bendruomenes krikščioniškai vertybiniu ir moraliniu pagrindu, sutelkti susimąstymui bei pakiliam susikaupimui Advento metu sukuriant ypatingą šventinę nuotaiką ir autentišką Šv. Kalėdų atmosferą per visą šventinį laikotarpį.

Continue reading „Kalėdas pasitikime gerumu“

Koncertinė agentūra Muzika Festiva ir Gintauto Labanausko Labdaros Paramos Fondas pristato VI –tąįį Kalėdinį festivalį: 

„KALĖDAS PASITINKANT GERUMU“.

Festivalis gruodžio 15 – 29 dienomis vyks Kaune, Kėdainiuose bei Šiauliuose. 

5-etą koncertų visuomenei dovanojančio festivalio misija – per klasikinę ir sakralinę muziką suvienyti miesto bendruomenę  bei bažnyčių parapijų bendruomenes krikščioniškai vertybiniu ir moraliniu pagrindu, sutelkti susimąstymui bei pakiliam susikaupimui Advento metu sukuriant ypatingą šventinę nuotaiką ir autentišką Šv. Kalėdų atmosferą per visą šventinį laikotarpį.

Mes, festivalio organizatoriai ir muzikos bei meno atlikėjai siekiame, kad šis Kalėdinis festivalis taptų ryškiu vertybiniu akcentu Kauno ir kitų Lietuvos miestų šventinių renginių kontekste, nes  tai, mūsų nuomone, yra labai svarbi  kalėdinio laikotarpio šventimo kultūros dalis.

Continue reading „Kalėdas pasitinkant gerumu“

visata_1

Atėjo Kalėdos, daug nedarbo dienų. Daugelio žmonių rūpesčiai apsiriboja dovanų pirkimu ir poilsio organizavimu. Vakarais žiūrėdami per televiziją primityvius šou mažai kas susimąstys, kas mes esame, kur ir kodėl gyvename, kas mūsų laukia.

O mes, dabartinės rūšies žmonės, egzistuojame jau apie 100 tūkst. metų. Tai tik apie 0,0025 proc. gyvybės egzistavimo Žemėje laiko. Mes naudojame tik porą procentų Žemės tūrio – jos paviršių, keletą kilometrų po paviršiumi ir ploną atmosferos sluoksnį. Žemė yra galutinis produktas maždaug trilijono kilometrų dydžio telkinys kosminių dulkių, kurios susiliejo maždaug prieš 4,5 milijardų metų.

Continue reading „Būkime kosminiais piliečiais“

pukenis_kaledos

Žmogus išgyvena įvairiausių laukimų. Motina laukiasi kūdikio, studentas sesijos pabaigos. Visi laukiame geresnių laikų. Tačiau pats prasmingiausias, kuris nušvinta adventine romantika – tai Dievo laukimas. Deja, negalima tik laukti, bet reikia ir pasiruošti įspūdingiausiai šventei. Ar girdi pranašo Jono Krikštyto balsą? Jonas Krikštytojas atkartojo pranašo Izaijo įspėjimus. Izaijas, gyvenęs VIII a. pr. Kristaus gimimą, pramatė, kad žydų tauta dėl neištikimybės Jahvei bus nubausta ir ištremta į Babilono nelaisvę, o Jeruzalė sugriauta. 

Taip ir vyko 586 m. pr. Kr. gimimą. Tačiau pranašas guodžia tautiečius, „kad  jos lažas pasibaigė, skola sumokėta… (Iz. 40.1-2). 539 m. pr. Kr gimimą Persų karalius Kiras, užkariavęs Babiloniją ir sukūręs didžiulę imperiją, į kurią buvo pajungta Palestina bei Egiptas, buvo palankesnis žydams. 538 m pr. Kr. Kiro potvarkiu žydai galėjo sugrįžti į Jeruzalę.

Continue reading „Tauta visą laiką sprendžia būties klausimą“

kaled_01

Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų! Koks džiugus pasveikinimas! Kiek daug prisiminimų sukelia šie žodžiai! Juk čia susipina ir pirmieji, vaikystės dienomis išgirsti ar skaityti pasakojimai, prisiminimai, legendos apie šios šventės išvakares. Kai gyvuliai tiktai vienąkart per metus kalba žmogaus kalba. Kai iš vakaro ant Kūčių stalo būna DVYLIKA valgių sudėliota, kai sekamos pasakos virsta tikrove.

Štai dar dabar akyse stovi tas brolio ar sesės ištrauktas trumpas ilgas šiaudas (kokio amžiaus sulauksi!). Kurion pusėn nulinks užgesdamas degtukas? Į kokią šalį, į kokią pusę nutekės sesė? Kokia figūra išsilydys iš karšto vaško gabaliuko, sustingusio šaltame vandenyje? Ir kiek vaikiškų svajų, kiek jaunatviškų gražių atminimų apie anksti ryte bažnyčiose aukotas šv. Mišias – rarotas, – arba švenčių dieną vadinamąsias Bernelių mišias?

Continue reading „Kai suskamba varpai…“