algimantas-zolubas-1

Spalio 24 d. Kauno miesto muziejaus salė prigužėjo spaudos darbininkų, iškilių dvasininkų, krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraščio „XXI amžius“ skaitytojų. Buvo minimas „XXI amžiaus“ dvidešimtmetis bei pristatoma amžinybėn iškeliavusio ilgamečio šio laikraščio darbininko, politikos apžvalgininko ir analitiko Petro Katino knyga „Ilgas bus mūsų kelias…“

Tą pačia diena DELFI patalpino Tomo Janeliūno rašinį „Pavogta demokratija“, kuriame teigiama, jog, jei pasiremtume vyraujančiu gyventojų požiūriu į mūsų demokratiją, Lietuvoje reikia keisti politinę santvarką, nes gyventojams daug svarbesnė ekonominė gerovė nei demokratinė valdymo sistema.

Continue reading „Kad Lietuva netaptų tvartu“

video_cip

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt sulaukė liūdnos žinios: mirė žymus publicistas, antiglobalistas, antikomunistas Vilius Bražėnas. Prisimimindami šią iškilią asmenybę, pakartotinai skelbiame videointerviu “Ko siekia Vilius Bražėnas”. Šis videopokalbis buvo nufilmuotas vos prieš keletą savaičių – šių metų rugsėjo 10-ąją dieną. 2010-ųjų rugsėjo 10-ąją Vilius BRAŽĖNAS dar buvo energingas ir žvalus. Ir, žinoma, susirūpinęs Lietuvos ateitimi. Ketino spaudai parengti naują knygą – savo aštriausių straipsnių rinkinį…

Continue reading „Mirė žymus publicistas, antiglobalistas, antikomunistas Vilius Bražėnas“

brazenas_sedi-k

Pastaruoju metu girdėjome ir skaitėme daug bandymų tiksliai atsakyti klausimą: kas sugriovė Sovietų Sąjungą?

Manau, kad daugybėje atsakymų esama bent dalinos tiesos suvokus tikrąją, istorinę klausimo esmę: kas paspartino šios tironijos, kaip ir visų buvusių tironijų, neišvengiamumą. Tad net ir tie mūsų, kurie drįso vien tik svajoti apie LAISVĘ, prisidėjo prie jos atgavimo. Keistu sutapimu, šį rašinį rašau per TV išklausęs didžiai iškilmingų „padėkos už laisvę“ Šventų Mišių Šiluvoje.

Continue reading „Sovietų Sąjungą sugriovė komunizmas“

mitingvien_paleckis_1

Įprasta vaizdu vadinti matomą vietovę, reginį, įvaizdžiu – vaizduojamą, vaizdu įkūnytą dalyką. Jei žodžio vaizdas prasmė nesikeičia, žodis įvaizdis mūsų laikais viešajame gyvenime ir ypač politikoje įgavo kitokią, netikro arba tariamo vaizdo prasmę.

Lotynų sentencija Mundus vult decipi (pasaulis trokšta būti apgautas) mūsų gyvenime, regis, įsikūnijo nepriekaištingai. Kadangi tikro vaizdo pakeitimas dažnai susijęs su nemažais sunkumais, o įvaizdį sukurti galima manipuliacijomis, spekuliacijomis, viešaisiais ryšiais ar net magija, įvaizdžio kūrimas (kurpimas) tapo akivaizdžią naudą duodančiu verslu, sėkmę lemiančiu veiksniu.

Continue reading „Pasaulis trokšta būti apgautas“

brazenas_sedi-k

Neseniai spaudoje pasirodė keletas straipsnių apie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos siūlymą teikti Vilių Bražėną kandidatu Nobelio Taikos premijai gauti. Ko gero, ne vienas, perskaitęs šiuos rašinius, galėjo pamanyti, jog maža kas ką galėjo sumąstyti ir pateikti, bet tai – dar visai nieko nepasako, kiek siūlomas kandidatas realiai vertas tokio aukšto įvertinimo.

Bet vis dėlto. Kodėl kažkam atrodo, kad Vilius Bražėnas yra vertas ne bet kokio, o būtent tokio aukšto įvertinimo? Kas Viliaus Bražėno veikloje jiems padarė tokį stiprų įspūdį? Vilius Bražėnas apdovanotas gausybe talentų: puikus tenoras, feljetonistas, skautininkas, nepamainomas laužavedys, publicistas, redaktorius, rašytojas, aktyvus visuomenininkas tarp amerikiečių ir Amerikos lietuvių ir taip toliau, bet viso to tikrai nepakanka tapti nusipelniusiu taikai Pasaulyje.

Continue reading „Ar lietuvis gali būti vertas Nobelio Taikos premijos?“

brazenas_sedi-k

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto Lazdynų klubas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir visuomeninių pilietinių organizacijų vadovus su prašymu siūlyti apdovanoti Nobelio Taikos premija dvigubą pilietybę turintį lietuvį. Klubo laiške rašoma: 

Geopolitinių konsultacijų centro Tarptautinio saugumo departamentas ir Mažosios Lietuvos taryba kreipėsi į Nepaprastąjį ir įgaliotąjį Norvegijos Karalystės ambasadorių Steinar Gill Lietuvos Respublikoje (K. Kalinausko g. 24, LT-03107, Vilnius, Lietuva) su prašymu siūlyti Nobelio premijų komitetui apdovanoti Lietuvos ir JAV pilietį Vilių Bražėną Taikos premija.

Continue reading „Nobelio premiją – Lietuvos ir JAV piliečiui lietuviui“

algimantas-zolubas-1

Visuomenės aktualijų portale „Slaptai“ (2010-08-28) pasirodė užsienyje ir jau Lietuvoje pelnytai pripažinto publicisto Viliaus Bražėno (čia jis per trumpą laiką išleido keturias knygas ir paskelbė daugybę straipsnių) rašinys „Bažnyčios gynėjo šarvus užsidėjus“.

Kaip tikras katalikas, žinodamas, kad apaštalavimo priedermė priklauso ne tik dvasiškiams, bet ir pasauliečiams, jis rašinyje labai argumentuotai atrėmė Bažnyčios hierarchams daromus priekaištus dėl neleidimo įnešti prezidento Algirdo Mykolo Brazausko karstą į Arkikatedrą.

Straipsnio autorius taip pat pažymėjo sukeltą sovietinio tvaiko propagandinį šurmulį jau kelias dienas prieš prezidento mirtį bei laidotuvių panaudojimą kitiems tikslams, negu atsisveikinimui su velioniu. Priminęs romėnų posakį „Apie mirusį gerai arba nieko“, autorius paneigė jo taikymą žymiam visuomenininkui ar politikui, nes, anot jo, nė vienas, kas palieka raštus, knygas, politinių bei filosofinių pasisakymų straipsnius, „nemiršta“, niekad „nenutyla“.

Continue reading „Apie mirusįjį – gerai arba nieko?“

brazenas_sedi-k

Kadangi  Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai dar vis nesukūrė šių dvasiniai šurmuliuojančių laikų būtinybės – parapijose suburti bent po tris asmenis į „Bažnyčiai ginti komitetus“ – Bažnyčios šmeižėjai įvairiuose frontuose turi laisvas rankas.

Tokie gynimo komitetai skleistų krikščioniško pilietiškumo idėjas. Jei egzistuotų platus puolimams atremti tinklas, Prezidento M.A. Brazausko laidotuvių režisieriai būtų nedrįsę laužtis į Arkikatedrą ir, tam nepavykus, apmėtyti Bažnyčią melo dumblu. Dabar Bažnyčia neturi gynybos tvirtovių. Tad tenka gynėjo šarvais apsišarvoti partizanams – Bažnyčios gynėjams.

Continue reading „Bažnyčios gynėjo šarvus užsidėjus“

slaptai_kamera

Laba diena. Jūs manęs greičiausiai nepamenat (prieš pusmetį Jūsų dėka sužinojau apie Viliaus Bražėno knygą ir ją įsigijau). Rašau jums, norėdama padėkoti už publikacijas visuomenės aktualijų portale „Slaptai“.

Tai pirmas portalas, kurį atsidarau, prisėdusi prie kompiuterio. Publikacijos visada profesionalios, korektiškos, argumentuotos, aktualios ir, svarbiausia, drąsios ir padorios, kas labai reta šiandieninėje spaudoje. Tokių leidinių – išties mažoka mūsų šiandieninės žiniasklaidos jūroje.

Continue reading „Dar kartą ačiū už sąžiningą spaudą“

brazenas_sedi-k

Pagarbiai pavydžiu BALTIJOS KELIO grandinės grandims to jausmo, kurį Lietuvos istorijos vieną iš lemiamų valandų metu galėjo pajusti, tikrumoje – negalėjo nepajusti rankomis susikibusi mūsų tautos dalis.

Mielos grandys ir grandelės! Su meile pavydžiu kiekvienam iš jūsų – nuo jauniausio iki vyriausio, pavydžiu to momento jausmo, gal net lyg fizinio nuo žemės pakilimo jausmo. Stovėdami ranka rankon, o kai kur – petys į petį, jūs ryžtingai atstatėte krūtines prieš Rytų globalistinį okupantą. Tuo pat metu išdidžiu žvilgsniu skrodėte “Atlanto Chartos” Didžiojo Melo miglose Lietuvą, pasaulinės valdžios kūrimo partneriui išdavusių, Vakarų vadų besąžininę dvasią.

Continue reading „Pareigos keliu“

kedainiai_0

“Aš, Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, tikras Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės etmonas iškilmingai miesto rotušėje savo šiuo laisvu užrašu pripažįstu štai ką:

Miesto svečiui Viliui Bražėnui suteikiu privilegiją “Nepriklausomai atvykti ir laisvai išvykti iš miesto: Šią privilegiją patvirtinu simboliniu kunigaikščių Radvilų herbiniu antspaudu…”

Kristupo Radvilos privilegiją garbusis spaudos veteranas, nepavargstantis kovotojas prieš komunizmą, o dabar – prieš komunizmo atmainą globalizmą, gavo po 71-erių metų antrą kartą apsilankęs Kėdainiuose. Pirmą kartą, 1939-aisiais, jis čia lankėsi kaip atsargos karininkas, jaunesnysis leitenantas, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medaliu. Jau buvo prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, Lenkija jau buvo parklupdyta.

Continue reading „Privilegija deimantinės tautos vaikams“

amzinoji_ugnis

Pasirodo, patyliukais, slepiant nuo patriotinės visuomenės ir jos organizacijų vadovų, Lietuvoje vyksta valdžios perversmas. Didžiųjų miestų savivaldybėse atsirado asmenų, kurie užgrobė konstitucinę teisę vadovauti užsienio politikai, reiškia – ir vesti derybas su kitų valstybių vyriausybėmis Lietuvos Respublikos politikos reikaluose.

Iš taiklaus žurnalisto žurnalo VARPAS (vorkutinio) redaktoriaus Algimanto Zolubo trumpo rašinio vasario 25 d. Visuomenės aktualijų portale “Slaptai“ (slaptai.lt) sužinojau, kad su “Gazpromu“, manytina – su Maskva, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių savivaldybėse atsirado asmenų, kurie “davė leidimą įrengti aukurus“ (Amžinajai ugniai – V.B.) kovojusiems “antihitlerinės koalicijos pusėje“ pagerbti.

Continue reading „Kai valstybėje – per daug užsienio reikalų ministrų“

sapoka

Istorija nėra tik pasiskaitymai smalsuoliams apie kas, kada, kam buvo. Ji turi didelę įtaką asmeniui, tautai, žmonijai. 1920 metais didžturčiai pasaulio monopolistai pasamdė grupę mokslinčių rasti geriausią būdą pakeisti visuomenės galvoseną, jos pažiūras į laisvę, vergiją, religiją, patriotizmą. Mokslininkai nutarė, jog tai padaryti lengviausia pakeičiant istoriją ir sukeliant karą. Taip: karu ir istorija. Ne atsitiktinai jau pirmosios Sovietų okupacijos dienomis raudonieji okupantai griebėsi plėšti kai kuriuos lapus iš mokyklų istorijos vadovėlių. Todėl dabar negalima nepastebėti spaudoje pasitaikančių nusiskundimų dėl kai kurių istorikų keisto (švelniai tariant) Lietuvos istorijos pristatymo ir aiškinimo viešumoje, nors ir neplėšiant lapų iš istorijos knygų. Mūsų tautos protėviai prieš daugelį tūkstančių metų šiame kalvų ir kalnelių, gojų, miškų ir girių, ežerų ir upių krašte, kurio kopų smėlį skalauja Baltijos jūros bangos, giliai žemėn įsmeigė tautų kelrodžių dvasinio ąžuolo stulpą. Ir tik prieš tūkstantį metų ant to keliastulpio atsirado plokštė su užrašu: LIETUVA.

Continue reading „Kodėl kai kurie mokslininkai iš istorikų virsta isterikais, vos tik išgirsta Adolfo Šapokos pavardę?“

brazenas_priminimai

Pasaulių galvų ir pusgalvių susibėgimas 2009 metų gale Kopenhagoje, mūsų planetai nuo perkaitimo „gelbėti” prasidėjo skandalingai ir baigėsi juokingai.

Keletas savaičių prieš susibėgimą kažkas įsilaužė į vieną globalistų mokslininkų elektroninį susirašinėjimą, kur užtiko faktus, kad JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) remiami “atšilimo“ aliarmistai mokslininkai sąmoningai klastojo temperatūros duomenis.

Tad konferencija prasidėjo juokingo “klimatgeitu“ pavadinto skandalo šešėlyje. Ir prieš tai, net ir Lietuvoje, per dažnai viešumon prasiverždavo perkaitusios galvosenos apie “planetos atšilimą“ reiškiniai.

Continue reading „Atšaldytas atšilimas Kopenhagoje“

algimantas-zolubas-1

Visuomenės aktualijų portalas “Slaptai” gruodžio 9 d. išspausdino iškilaus publicisto Viliaus Bražėno rašinį “Demokratija ar idiokratija”, kuriame autorius teigia, kad Vakarai į politinį žodyną įbruko žodį “demokratija”, išstūmusį tokias sąvokas kaip savivalda, laisvi rinkimai, laisvė, konkrečiais pavyzdžiais atskleidžia demokratijos grimasas bei ydas.

Kai norima prastą vaistą įpiršti, blogą šunėką padaryti geručiu, netikusią idėją įsiūlyti, jiems duodamas gražus ar nesuprantamas pavadinimas, tarkim, – lotyniškas ar graikiškas. Tuomet jau labiau veikia ne pats daiktas ar reiškinys, o jo pavadinimas. Taip yra ir su žodžiu demokratija. Šis žodis yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia liaudies valdymą. Turime lietuvišką atitikmenį savivalda. Tačiau kažkodėl vartojame tarptautinį, tarsi jis nuo to įgytų mistinių galių.

Continue reading „Netikrumais pertekusi demokratija“

brazenas_berlynas-2 001

Pasirodo, jog ne be pagrindo kažkas jau senokai „Demokratiją“ pavadino paveikliausia valstybės savižudybės priemone. O mūsų kaimo išminčiai tvirtindavo: „Jei Dievas nori žmogų nubausti, pirmiausiai atima jo protą“.

Kalbant apie vakariečius, jie liko nuprotinti žodžiu “demokratija“. Tą, kiekvienam visai kitką reiškiantį niekinį, tiksliau sakant – tikrovėje neegzistuojančią sąvoką „demokratija“, kieno nors nupirkti ar savaime mandrai pypkiaudami intelektualai ir politikai įbruko į Vakarų politinį žodyną. Tuomi buvo nuprotinta rimta diskusija ir iš žodyno išbraukti kai kam nemalonūs žodžiai, tokie kaip “savivalda”, “laisvi rinkimai”, “laisvė”.

 

Continue reading „Demokratija ar idiokratija?“

brazenas_berlynas-2 001

Mūsų skaitytojams Viliaus Bražėno pristatyti nereikia. Apie šį žymų publicistą, antiglobalistą, antikomunistą ne sykį rašėme. Ne vieną kartą pasakojome apie jo susitikimus su jaunuomene, informavome apie jo diskusijas su visuomeninių organizacijų, politinių partijų atstovais. Išsamiai kalbėjome ir apie išvykas į provinciją, kur V.Bražėnas susitikdavo su nedidelių miestelių bendruomenėmis. Visur, ir sostinėje, ir mažesniuose miestuose, V.Bražėnas būdavo labai populiarus. Jo politinių pasisakymų noriai klausydavosi ir didelis, ir mažas. Be kita ko, visuomenės nuomonių portalas Slaptai.lt yra paskelbęs ne vieną dešimtį V.Bražėno straipsnių, komentarų, įžvalgų, kurios, be kita ko, susilaukdavo nemažai komentarų. Ir teigiamų, ir neigiamų. Susilaukdavo pastabų dar ir dėl to, kad skelbėme pačius aštriausius, skandalingiausius, kritiškiausius V.Bražėno tekstus, kurių nedrįsdavo skelbti kiti leidiniai.

Continue reading „Kur įsigyti Viliaus Bražėno knygą “Priminimai bendražygiams”“