Hansas Joachimas Tidgė Vakarų Vokietijos žvalgas, 1985 metais pabėgęs į VDR.

Būdamas aukštas Vakarų Vokietijos kontržvalgybos tarnybos BFW bendradarbis, specializavosi būtent šnipų iš VDR gaudyme. Jis dirbo žvalgyboje nuo 1966 metų.

Kolegos pastebėjo amžinai prislėgtą jo nuotaiką, alkoholizmą, dideles skolas ir nesugebėjimą įveikti gyvenimo nesklandumų. 

Continue reading “Žvalgybos enciklopedija: agentas, kuriam nepavyko „išsukti“ VFR prezidento sekretorės”

Vokietijos leidinys Die Welt ir televizijos kanalas ZDF surengė savą žurnalistinį tyrimą ir apklausė daug tiek veikiančių, tiek ir esančių dimisijoje Vokietijos specialiųjų tarnybų atstovų, dirbusių Afganistane devintajame dešimtmetyje.

Iš tyrimų rezultatų buvo padaryta išvada, kad Sovietų ir Afganistano 1979–1989 metų kare Vokietijos Federacinė žvalgybos tarnyba BND buvo žymiai aktyvesnė, negu manoma. Sovietų okupuotas Afganistanas vokiečių žvalgybai buvo „tiesiog neišsenkantis karinės technikos lobynas“, rašo žurnalistas Kristianas Fladė.

Antai operacija, užkoduota pavadinimu „Vasaros lietus“ (Sommerregen), laikoma viena sėkmingiausių per visą specialiosios tarnybos 57-rių metų istoriją.

Continue reading “Operacija „Vasaros lietus“”

Reinhardas Gelenas (Reinhard Gehlen, 1902–1979)-Vokietijos karinės žvalgybos operacijų Rytų (Rusijos) fronte operacijų vadovas antrajame pasauliniame kare, vėliau – Vakarų Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos (BND–Bundesnachrichtendienst) šefas.

Kadrinis kariškis, Reinhardas Gelenas pradėjo savo karjerą artilerijoje. 1940 metų gegužę, Prancūzijos kampanijos metu, jis ėjo ryšių karininko pareigas prie didelių karo vadų, o tų pačių metų liepą buvo paskirtas į Generalinį štabą.

Vėliau R.Gelenas buvo pasiųstas į Rytų frontą, o 1942 metų balandį, būdamas papulkininkis, jis tapo Generalinio štabo karininku, atsakingu už reikalus Rytų fronte, pradėjo vadovauti 12-ajai valdybai – Rytų užsienio armijoms.

Continue reading ““Tinkamiausia vieta – beprotnamyje””

gelen_reinhard

Bundesnachrichtendienst – Federacinės Vokietijos žvalgybos tarnyba. Ši Vakarų Vokietijos žinyba buvo atsakinga už užsienio žvalgybą.

Įsteigta 1956 metais nacistinės agentūros, veikusios antrojo pasaulinio karo metais prieš Sovietų Sąjungą vadovaujant generolui Reinhardui Gelenui (Reinhard Gehlen), pagrindu.

Šeštajame dešimtmetyje Amerikos CŽV kontroliavo per R.Geleną visos Vakarų Vokietijos žvalgybos veiklą. Laikui bėgant jis įgijo savarankiškumą. Kaip ir BFV (kontržvalgybos tarnyba), BND istorijoje galima išskirti du pagrindinius etapus: „šaltojo karo“ ir susivienijusios Vokietijos po 1990 metų.

Continue reading “Iš žvalgybos enciklopedijos: BND nesėkmės”

ss_valteris_raufas

Vokietijos slaptoji tarnyba BND naudojosi buvusio aukšto rango SS karininko Valterio Raufo paslaugomis. Beje, Vokietijos žvalgyba V.Raufo paslaugomis naudojosi puikiai žinodama apie jo praeitį – ryšius su nacizmu ir Adolfu Hitleriu. Apie tai šiomis dienomis rašoma Vokietijos laikraštyje “Der Spiegel”.

Šitaip tvirtindamas laikraštis remiasi patikimais šaltiniais. Tiksliau tariant, remiasi viešai paskelbtais dokumentais, kurie tapo atviri pačios BND vadovybės iniciatyva.

Nacistinių nusikaltėlių persekiotojai kadaise V.Raufo ieškojo po visą pasaulį, net pasaulio pakraštyje – tolimojoje Čilėje. Mat buvo gavę žinių, kad šis vokietis slapstosi būtent Čilėje. Tačiau kai 1962-ųjų metų gruodžio mėnesį vietos policija atvyko suimti buvusio SS karininko, V.Raufo namuose nerado.

Continue reading “Buvusio SS karininko ir BND žvalgybos draugystė”