video_cip

Lietuvos valstybės padėtis – labai rimta. Kai kurie valdžios vyrai ir moterys vis dar liaupsina vadinamąjį “laukinį kaiptalizmą”, esą tik jis veda į pažangą. Mūsų valstybės situacija sudėtinga dar ir dėl to, kad “valstybininkų” klanas taip ir lieka iki galo neįveiktas.

Į populiarias televizijos laidas dažnai patenka abejotinos reputacijos politikai. Jie klaidina visuomenę, pasakodami apie savo tariamus nuopelnus valstybei. Tereikia prisiminti paskutiniąją TV, kurioje kalbėjo buvę parlamentarai Gediminas Vagnorius ir Zigmas Vaišvila. Neapibrėžta padėtis – ir kai kuriose mūsų slaptosiose bei specialiosiose tarnybose. Kol kas VSD, STT ir Generalinės prokuratūros vadovybė atsikratė ne visais abejotinos reputacijos darbuotojais. O Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas iš viso delsia atsakyti į kai kuriuos konkrečius paklausimus. Kodėl? Žiūrėkite dar vieną Tautos Ateities Forumo (TAF) pirmininko Algimanto Matulevičiaus komentarą. 

Continue reading „“Valstybininkų” klanas – vis dar neįveiktas“

Copy of omon_11

Kur slypi visa Medininkų bylos esmė? Pirmiausia dar 1991 metų liepos 31 dieną iš principo buvo nuspręsta, jog Medininkų žudynes įvykdė ne kas nors kitas, bet būtent OMONas.

Beje, Tomo Šerno parodymai, duoti Generalinės prokuratūros tardytojui Algimantui Astaškai 1-ojoje Tarybinėje ligoninėje, buvo vertingi kaip patvirtinantys būtent šią versiją. Tačiau tuo pačiu ir pavojingi, nes jis įvardino ne ką nors kitą, bet būtent Vilniaus OMONo vadą Boleslovą Makutynovičių.

Tai netiko dėl susitarimų tarp Lietuvos politikų ir Vilniaus OMONo vadovybės. Kilo grėsmė, kad visa tai gali iškilti į viešumą, o viso to pasekmės galėjo būti nepataisomos. Derėjo užkirsti tam kelią. Todėl nei Seime, nors T.Šernas buvo apklausinėjamas jau 1991-ųjų liepos 31-ąją, nei vėliau laikraščiui “The European”, nei Lietuvos žiniasklaidai nebuvo prasitarta, ką būtent jis atpažino. Dar daugiau. Tuometinis vicepremjeras Zigmas Vaišvila rūsčiai užpyko, kad neva žurnalistai per daug intensyviai domėjosi tyrimo eiga ir pagrasino jiems baudžiamosiomis bylomis.

Continue reading „Medinininkų byla: dezinformacijos anatomija arba šeši žingsniai prarajos link“