2010-ieji. Nepriklausomybės 20-mečio ir Žalgirio šešių šimtmečių metai


Nuo pat ankstyvo pavasario, nuo Kovo 11-osios – minėjome, šventėme, didžiavomės ir džiaugėmės, nors negalėjome pamiršti, kad niūri nūdiena temdo naujausios Lietuvos istorijos horizontą, varo į neviltį ir net iš namų. Tik ištikimiausieji Nepriklausomybės gynėjai dar neklausia: o ką ji man davė? Skaudama širdimi jie gieda himną ir Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Atgimimo giesmes ir dainas Nepriklausomybės aikštėje, prie Aukų muziejaus, Ūtoje ir Nemunaityje, prie Gedimino, Mindaugo paminklų, sodina ąžuoliukus ir net giraites Žalgirio mūšio pergalei.

Nelengva giedoti ir dainuoti, kai jau suniekinti visi idealai, teikę vilčių ir jėgų priespaudos metais, ir susitaikyta su sparčiai nykstančios tautos likimu. Nelengva, bet viltis miršta paskutinė. Gal dar ne viskas prarasta, ir dar kartą pabusime, prisikelsime ne tik iš ekonominės, bet, svarbiausia, ir iš dvasinės, moralinės duobės, į kurią mus įstūmė merdinti Vakarų civilizacija.

Tikiuosi, kad šįmet užfiksuotos akimirkos jums nesugadins nuotaikos ir nevarys į neviltį.

Vytauto Visocko nuotr.

Vytautas Didysis Vytautas Didysis
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (6) Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (6)
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (5) Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (5)
Gedulo ir vilties diena prie Genocido aukų muziejaus Gedulo ir vilties diena prie Genocido aukų muziejaus
Paskutinė Viliaus Bražėno nuotrauka Paskutinė Viliaus Bražėno nuotrauka
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje
Nemunaitis. Priesaika prie istorinio namo, kuriame prisiekė A.Ramanausko-Vanago partizanai Nemunaitis. Priesaika prie istorinio namo, kuriame prisiekė A.Ramanausko-Vanago partizanai
Nemunaitis. Su jaunaisiais patriotais prie istorinio namo, kuriame prisiekė partizanai Nemunaitis. Su jaunaisiais patriotais prie istorinio namo, kuriame prisiekė partizanai
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (3) Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (3)
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (4) Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (4)
Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (2) Kovo 11-oji Nepriklausomybės aikštėje (2)
Poetas Justinas Marcinkevičius sodina Žalgirio ąžuoliuką Poetas Justinas Marcinkevičius sodina Žalgirio ąžuoliuką
Ūta. Pasienio policijos pareigūno Alekso Barausko žūties 70-osios metinės Ūta. Pasienio policijos pareigūno Alekso Barausko žūties 70-osios metinės
Ūta. Su pasieniečio A.Barausko dukra Ona Brasiūniene (trečia iš kairės) Ūta. Su pasieniečio A.Barausko dukra Ona Brasiūniene (trečia iš kairės)
Namas - pasienio sargybos būstinė, kur gyveno A.Barauskas su šeima Namas - pasienio sargybos būstinė, kur gyveno A.Barauskas su šeima
Punskas. Žolinė Punskas. Žolinė
Petro Lukoševičiaus Prūsų ir jotvingių gyvenvietė Šilainėje Petro Lukoševičiaus Prūsų ir jotvingių gyvenvietė Šilainėje
Vingio parke - jaunieji Žalgirio kariai Vingio parke - jaunieji Žalgirio kariai
Vingio parke - Visuomenės ir kariuomenės vienybės diena Vingio parke - Visuomenės ir kariuomenės vienybės diena
2010-ieji poetui Justinui Marcinkevičiui - jubiliejiniai 2010-ieji poetui Justinui Marcinkevičiui - jubiliejiniai
Rygiškiai. Jono Jablonskio tėviškė Rygiškiai. Jono Jablonskio tėviškė
Vingio parke Visuomenės ir kariuomenės vienybės diena (1) Vingio parke Visuomenės ir kariuomenės vienybės diena (1)
J.Mateikos paveikslo - Žalgirio mūšis - fragmentas J.Mateikos paveikslo - Žalgirio mūšis - fragmentas
Nemunas ties Birštonu Nemunas ties Birštonu
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleivės su istorijos mokytoju Artūru Andrišaičiu Vilniaus Rotušėje Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleivės su istorijos mokytoju Artūru Andrišaičiu Vilniaus Rotušėje
Vilniaus Vytautų klubo vėliava Vilniaus Vytautų klubo vėliava
Politologas, antiglobalistas, antikomunistas Vilius Bražėnas Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje Politologas, antiglobalistas, antikomunistas Vilius Bražėnas Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje
print