putinas_chamas

Paskutiniai sprogimai Maskvos metro turi gana ironiškas šaknis – kovo 29 dieną 1899  metais gimė dabartinio FSB krikštatėvis Lavrentijus Berija, o  kovo 26 dieną  sukako lygiai 10 metų, kai Rusijos Federacijos prezidentu tapo Vladimiras Putinas. Ar šie sutapimai turėjo kokios nors reikšmės, parodys ateitis, tačiau tai dar vienas įrodymas, kad […]

granata_1

Kovo 29-osios rytą Maskvą sudrebino du galingi teroro aktai. Jų metu žuvo 38 žmonės, virš 100 sužeista. Kovo 29 dienos vakare mirė dar 2 sužeistieji, tad aukų skaičius pasiekė 40. Pirmasis sprogimas įvyko metro stotyje „Lubianka“ 7 valandos 57 minutės, kitas – 8 valandos 30 minučių jau kitoje metro stotyje. […]

money_jurgis

“Moment Credit” gimtadienis – šventė ir mums, ir mūsų klientams. Mums – jau 3 metai! Per trejus metus momentiniu kreditu jau pasinaudojo daugiau kaip 27 tūkstančiai klientų… Tokio turinio  laiškus pastarosiomis dienomis savo pašto dėžutėse randa vilniečiai. Na, o gimtadienio proga, suprantama, geradarė firma  žada  visokių malonių dovanų ir kviečia […]

Copy of kovas_1

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt dar kovo viduryje, pateikdamas savo įspūdžius apie Kovo 11-osios minėjimą Vilniuje, pastebėjo, jog kolonoje, žygiavusioje nuo Katedros aištės iki Seimo rūmų, nebuvo nė vienos Rusijos vėliavos. Gausioje Lietuvos tautinių bendrijų kolonoje plaikstėsi graikų, lenkų, ukrainiečių, rumunų, bulgarų, azerbaidžaniečių, net čečėniškos vėliavos. O štai Lietuvos rusų nešamos […]

mossad-logo

Kai kurių užsienio šalių leidiniai informavo, kad, prabėgus maždaug dviems mėnesiams po sausio 19-osios, kai Dubajuje buvo nužudytas įtakingas Hamas lyderis Mahmudas al – Mabhuhas, Didžiosios Britanijos vyriausybė vis dėlto ryžosi apkaltinti Izraelio splatąją tarnybą “Mossad” pasų klastojimu. Taip pat Izraelis buvo kaltinamas, kad suklastoti pasai buvo naudojami nužudant žmogų. […]

Israel_svg

Vokietijos ir Šveicarijos naujienų puslapiai praneša, jog praėjus dviem mėnesiams po to, kai sausio 19 d. prabangiame Dubajaus viešbutyje buvo nužudytas įtakingas Hamas lyderis Mahmudas al-Mabhuhas, Didžiosios Britanijos vyriausybė apkaltino Izraelio slaptąją tarnybą “Mossad” suklastotų pasų naudojimu piktam. Dėl to Londonas išsiuntė iš šalies vieną Izraelio diplomatą. Britų užsienio reikalų […]

gejai_1

Artėja gegužės 8-oji diena. Ne, čia ne apie tai – važiuoti ar nevažiuoti į Maskvą arba į Briuselį. Bet diena bus įsimintina ir nemažai kainuos Lietuvai. Girdėjau, kad daugiau kaip 3 milijonus valdžia paaukos tam “naujosios tolerancijos” paradui Vilniuje. Prieš mūsų valią. Šiandien prie Vilniaus savivaldybės buvo susirinkę žmonės, kuriems […]

Brezhnev

Daugelio skandalingų istorijų šleifo persekiojamame Valstybės saugumo departamente ateina ilgai lauktas permainų metas. Prezidentė D.Grybauskaitė kovo 23 dieną Seimui pateikė kandidatą į šios svarbios žinybos vadovo postą. Tai Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (karinės žvalgybos) laikinasis vadovas Gediminas Grina. Šis pulkininkas leitenantas krašto apsaugos sistemoje dirba nuo […]

kiaule_

Lietuvos žaliųjų judėjimo ir Lietuvos gyventojų bendruomenių atstovai š.m. kovo 29 d. 13.00 val. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilnius, Gedimino pr. 11) rengia pilietinę akciją, kurios metu reikalaus nutraukti susikompromitavusios Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti veiklą ir sudaryti naują darbo grupę Seime. Akcijos dalyviai įteiks […]

svedija

Kovo 29-ąją 13 valandą dienos Vilniuje prie sostinės savivaldybės būstinės (Konstitucijos prospektas, Europos aikštė) įvyks protesto akcija, kurios dalyviai smerks Vilniaus merą, leidusį netradicinės seksualinės orientacijos žmonėms gegužės pradžioje rengti savo viešas eitynes. Protestuotojai viliasi, kad Vilniaus meras vis tik atsikvošės ir atšauks savo skandalingą sprendimą. Sveiku protu vadovaujantis, kas […]

Audrone Ilgeviciene-Astreja

XXI a. pradžioje Lietuvoje pradėtas kurti nuo teosofijos, antroposofijos bei „Arkanų mokyklos” mokymų beveik nesiskiriantis, tačiau vis dėlto turintis savitumo antropoteosofijos pseudomokslas. Jo autorė – Astromineralogijos centro „Pars Fortunae” įkūrėja Audronė Ilgevičienė, dar žinoma kaip Astrėja. Iki 2009-ųjų rudens buvo išleistos trys antropoteosofijos knygos: „Kosminiai pašventimai” (2008), „Apie mirtį ir […]

mantas_adomenas

Aš, kaip ak­ty­vi krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė ir šios po­li­ti­kos rė­mė­ja, esu labai nu­si­vy­lu­si mū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­to Sei­mo na­rio Man­to ADOMĖNO veik­la, jo ne­pa­gar­biu ir at­sai­niu po­žiū­riu į sa­vo rin­kė­jus. Į šį po­li­ti­ką, at­sto­vau­jan­tį Tė­vy­nės Są­jun­gos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai, net tris kar­tus ofi­cia­liai raš­tu ir per spau­dą krei­piau­si dėl Lie­tu­vo­je […]

video_cip

Šių metų kovo 26-ąją buvo surengtas pirmasis prieš keletą savaičių įkurtos statybininkų federacijos “Solidarumas” posėdis. Jam vadovavo statybininkų federacijos “Solidarumas” pirmininkas Tadeuš DAVLIAŠEVIČ ir Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” koordinacinės tarybos narys, smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesinės sąjungos pirmininkas, statybininkų federacijos “Solidarumas” tarybos narys Vidas GRIGALIONIS. Posėdyje taip pat kalbėjo Lietuvos […]

atsargiai_pavojus

Baltarusija planuoja pastatyti du branduolinius reaktorius Gardino ar Mogiliovo srityje. Prioritetine laikoma Astravo aikštelė Gardino srityje. Atstumas nuo šios aikštelės iki Lietuvos sienos – tik 23 kilometrai. Statybos darbus numatoma pradėti 2010 metais, o pirmą reaktorių eksploatuoti – 2016-aisiais. Rusijoje sukurtas reaktorius AES-2006, kurį norima įrengti Baltarusijos AE, bus įrengiamas […]

skrinskas_slaptai

Amerikos dienraštis New York Times metė atvirą kaltinimą popiežiui Benediktui XVI. Atsakydama į šį labai rimtą, bet visiškai nepagrįsta ir dėl to įžūlų kaltinimą, Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė notą, kuria paaiškina Niujorko laikraščio ištrauktą kunigo Murphy‘io atvejį.  JAV prezidentas Barack Obama privačiai pasirašė žadėtą  executive order,  kuriuo tarsi abortai […]

Copy of hodzaly_9

2010-ųjų metų sausio 20-ąją visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt buvo paskelbęs straipsnį “Teroristais tampa ne tik musulmonai” (taip pat – ir “XXI amžiaus” priede “Slaptieji takai”). Minėtoje publikacijoje išsamiai aprašėme, kiek daug teroristinių aktų prieš Turkijos diplomatus, istorikus bei žurnalistus armėnų teroristinės organizacijos surengė 1973 – 1987-aisiais metais Paryžiuje, Berlyne, Melburne, […]

Zemaitis_sesija

Am­ba­sa­do­riaus Al­gir­do Že­mai­čio nuo­pel­nai Lie­tu­vai yra ge­rai ži­no­mi. Daug me­tų jis už­ėmė va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas įvai­rio­se krikš­čio­niš­ko­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Jau nuo 1970 me­tų jo biog­ra­fi­ja pa­teik­ta 1899 me­tais įsteig­tos „Mar­quis“ lei­dyk­los ži­ny­ne „Who’s Who in the World“ („Kas yra kas pa­sau­ly­je“).  A. Že­mai­tis stu­di­ja­vo po­li­ti­nius moks­lus Bo­nos uni­ver­si­te­te Vo­kie­ti­jo­je ir Oks­for­do uni­ver­si­te­te An­gli­jo­je, […]

Anti_Gay

Lietuviai, visi Lietuvos piliečiai! Ilgaamžė lietuvių kultūros tradicija subrandino esmines mūsų Tautos būties vertybes. Dievas, šeima ir Tėvynė – tai nepajudinamos istorinės dvasinės lietuvybės atramos, kurios gelbėjo, gynė ir apgynė mūsų valstybę net ir didžiausių istorinių negandų metais. Šiandien mūsų šalies žmonės vadinami atsilikėliais, jei tik bando priešintis nevaržomai homoseksualių […]