Sausio mėnesį įprasta vertinti praėjusiųjų metų darbus. Kritiškas žvilgsnis atgalios dar niekam nepakenkė. Tačiau analizuojant praėjusiųjų metų laimėjimus bei nesėkmes derėtų prisimiti ir darbus, kurie atlikti, tačiau, atidžiau pažvelgus, buvo beprasmiai. Beprasmiais darbais vadinu veiklą, kurios pagalba mes tik apsimetame, kad plušame tautos ir valstybės labui. Metame daug jėgų, sugaištame […]

Prancūzijos prezidentas Fransua Hollandas lankydavosi pas meilužę, pažeisdamas visas saugumo taisykles, – praneša Anais Ginori laikraštyje La Repubblica. „Serialo Mafiosa aktorius Mišelis Ferraččis nuteistas 18-ai mėnesių sąlyginai su Korsikos gauja Brise de Mer lošimų namų Cercle Wagram byloje, pareiškė: “Aš neturiu ką pasakyti, nuomos sutartis sudaryta ne mano vardu, aš […]

Organizuotos grupės nariai siekė apgauti lošimo namus Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorai teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje šeši organizuotos grupės nariai ir asmuo, nepriskiriamas organizuotai grupei, kaltinami kortų žaidimų metu apgaule įgiję lošimo bendrovei priklausantį didelės vertės turtą. Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro A. Karpalovo teigimu, […]

Perspėjimas: perskaitę toliau pateiktos pažymos turinį, kuo skubiau šiuos žurnalo puslapius sunaikinkite (geriausia sudeginti arba sukramtyti ir nuryti gausiai užgėrus gaiviaisiais gėrimais) ir užmirškite apie jos egzistavimą, nes tik taip galbūt apsisaugosite nuo didelių nemalonumų. Tai, kas gali laukti tų, kurie turi ką nors bendro su slaptomis pažymomis, ypač jei […]

Iš susitikimų su Irena Su Irena arčiau susipažinom per Marytę Bieliauskienę, kai visos rengdavomės egzaminams jos namuose. Tada sužinojau, kad Irenai daug laiko atima sportas, kad yra sporto meistrė, pasakojo ir apie savo gerbėją, taip pat gimnastą. Labai artimos draugės niekada nebuvom, todėl ir mano prisiminimai gana sporadiški. Pabandysiu tuos […]

Laposi ąžuolu… […] Baigę Universitetą, susitikdavome retokai. Ne vienas vis dar blaškėmės ieškodami savęs ir savo kelio. O Tu, dar būdamas pirmakursis, žinojai, kur eiti, ko siekti. Ir atkakliai, kaip tikras žemaitis, ėjai pirmyn vedamas savo pašaukimo. Dar tada, pirmuose kursuose, jei kartais pusiau juokais, pusiau rimtai paklausdavom: „Gal Tu, […]

„Dainas rinkti paskatino mama“ Per vėlai sužinojau, kad Alberto Ulio jau nebėra. Turbūt nė vienas kurso draugas lituanistas nepalydėjo jo pas sūnų, pas žmoną. .. Kasmet po kelis kartus pasikalbėdavom telefonu, susitikę gatvėje. Užjaučiau jį , tragiškai žuvus sūnui. Ta netektis, ilgai trukę teismai, patirta neteisybė ir jam, ir jo […]

Sielos brolis Apie Albertą esu rašiusi Gražinos Rosinienės parengtai knygai, todėl čia nenorėčiau labai kartotis .Neatsimenu, kuris kurį susiradom ir ėmėm šilčiau bendrauti kaip žemaičiai. Kartais ir per paskaitas susėsdavom greta, nors bendrosios paskaitos būdavo skirtos didelėms auditorijoms, ne tik lituanistams. Jau pirmame kurse Albertas pagarsėjo fakultete kaip šaunus satyrinių […]

Apie Romą Laurinavičių Šviesus, talentingas Romas prisijungė prie mūsų kurso, rodos, tik nuo antrų metų. „Tauro“ bendrabutyje gyveno vienam kambary su mano klasioku ekonomistu Algiu. Gal dėl to neilgai trukus su juo ir aš artimiau susipažinau. Šiaip žinojom, kad Romas kilęs iš Baltarusijos lietuviškų kaimų, dėl ko jį gal kiek […]

Dzūkelis „Vytai, mintimis nuklydęs į studijų metus, prisimink ir mane.Kurso ir kambario draugas Antanas“. Taip užrašyta ant čia skelbiamos Antano Jarmalos nuotraukos. Mirusiųjų prašymų negalima nepaisyti.Šioje „knygoje“ beveik niekas apie jį neužsimena. Arba tik užsimena. Gal aš su juo daugiau negu kiti buvau pažįstamas? Tad reikia nors šį tą… Deja, […]

Žemaičiai Vienas iš mūsų kurso trijų „mokytų žemaičių“ pirmame kurse, rodos, į paneles nelabai žvalgėsi, vaikščiodavo su tokiais pat protingais vaikinais, pasinėręs į rimtas šnekas. Neprisimenu jo nei iš talkų kolūkiuose, nei iš darbo stovyklų. Užtat  moksluose žibėjo. Ryškėjo ir jo lyderio savybės. Gal nuo antro kurso išsiaiškinom, kad esam […]

Zigmas Zinkevičius Tai mano 11-oji laida. Vilniaus Universitete išleidau dar dvi dešimtis laidų. Be to, paraleliai dėsčiau lituanistines disciplinas Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Edukologinis universitetas) ir atsikūrusiame Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Dėl to man dabar ne visuomet lengva prisiminti, kuris absolventas priklauso vienai ar kitai laidai, ypač turint omenyje mano […]

Vytautas Visockas Švęsdami Universiteto baigimo 50-metį, Romualdo Ozolo paraginti tyliai pasižadėjome ką nors parašyti apie nesugrąžinamos jaunystės studijų metus. Nelabai tikėjau, kad daugelis susitikime dalyvavusiųjų imsis plunksnos, nelabai tikiu, kad vis dėlto išleisime knygą, bet, kiek tai priklauso nuo manęs, pabandysiu šį tą prisiminti. Kaip sakė Kęstutis, reikia tik prisėsti. […]

Algis Uzdila 1957-aisiais mokslo metai artėjo į pabaigą. Balandžio mėnesį atėjęs į klasę Suvalkų licėjaus direktorius pranešė, kad du mūsų klasės abiturientus – Danutę Grabauskaitę ir mane – jei sutinkame, gali skirti kandidatais į Vilnių lituanistikos studijuoti. Pirmiausia, žinoma, birželio pabaigoje turėjome vykti į Varšuvos Adomo Mickevičiaus universitetą stojamųjų egzaminų […]

Albertas Ulys Tą 1996-ųjų birželio popietę stovėjau kalnelio pašlaitėje. Duslus Antakalnio kapinių žemės grumstų bildesys kaip būties nežinia, kaip Bethoveno likimo aidai virpino sielą. Nejau nebesutiksiu Tavęs, Norbertai?.. Belieka studentiškų dienų šurmulys, kartu nupėdintų jaunystės žingsnių senuosiuose Alma Mater koridoriuose prisiminimai. Ryškiausios akimirkos kažkodėl susijusios su 34 auditorija. Gal kad […]

Evalda Strazdaitė-Jakaitienė Šie žodžiai iš dabar populiarios dainos mane, kaip ir dažną mano kartõs žmogų, jaudina ir net graudina. Juk apie daug ką dabar jau tikrai galime pasakyti: buvo, būdavo, būta… Tada buvome jauni ir sveiki, tada drąsiai svajojome ir tikėjome ateitimi, tada skleidėsi mūsų polinkiai ir talentai, tada buvome […]

Vygandas Račkaitis 1957 m. rugsėjį į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros susirinko gana margas studentų būrys. Tarp mūsų, ką tik baigusių vidurinę mokyklą, buvo ir solidžiau atrodančių studentų – grįžusių iš tremties bei lagerių, atitarnavusių sovietinėje armijoje, jau ištekėjusių moterų. Būta ne tik amžiaus ir gyvenimo […]

Vladas Pupšys […] Mokyklą baigiau 1956 m. liepos mėn. 1957 m. įstojau į Vilniaus universitetą. Tai jau nauji keliai, nauji horizontai. Šioje pasakojimo dalyje nesidairysiu nuo kalno į atsiveriančius nuostabius jaunystės dienų vaizdus. Ši dalis skirta tik vienai problemai, pačiai opiausiai. Tai problema – kaip gyventi toliau? Neturėjau iliuzijų, kad […]

Aldonas Pupkis Mano gimtosios Kazlų Rūdos vidurinė mokykla į Vilniaus universitetą 1957 m. yra išleidusi du lituanistus: Ireną Bliuvaitę (Kierienę) ir mane. Su Irena kartu mokėmės nuo aštuntos klasės, buvom literatų būrelio nariai, būrelio vadovė mudviem patarė eiti į lituanistiką. Nebuvom kokie mokslo pirmūnai, tik geri vidutiniokai, nepretendavom į medalininkus, […]

Romualdas Ozolas Kad mūsų kursas išskirtinis, supratau iš karto: visi poetai! Rašo Urbonas, rašo Kasperavičius, rašo Mikailionis, rašo Nastopka, ką jau kalbėti apie Bučį, tikrą Majakovskį, Girdenį, lyg Bloką, lyg Montvilą. Rašo Grudzinskas, tas – tokius prozinius eilėraščius apie gamtą, arba poetines miniatiūras, kaip sakė pats. Aš irgi rašytojas, na […]