2021 balandžio 1 d. Vilniaus Universitetas švenčia 442 metines


Algis Uzdila, šio teksto autorius

2021 balandžio 1 d. Vilniaus Universitetas švenčia 442 metines.

Šia iškilminga proga Algis Uzdila, šio Universiteto auklėtinis, parašė sveikinimą eilėmis, kurias ir skelbiame.

Algis Uzdila

Kaip greit jaunystės švyturiai jau gęsta.

Atšiaurūs vėjai tą ugnelę ganė.

Taigi ir man keliai skirs sunkią brastą,

Kai Lietuvą užvaldė besmegenė.

 

Po studijų grįžau aš darbų tęsti.

Į miestą plūdo vis jaunesnės dienos.

Bet gi ir čia ugnelės ima gesti,

Nors Alma Mater toliau skamba sienos.

 

Vilniaus universitetas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Žemai lenkiuosi Rektoriui*, kurs mūsų

Pabandė stiprint ir gaivinti dvasią:

– Taip, Lietuva Tarybų, bet ne rusų, –

Ir greit patyrė, kuo tie žodžiai gresia.

 

Nėra jau tų profesorių* garbingų,

Kurie audrų metu mums sielas kėlė.

Šlovė tų auditorijų nedingo.

Jose plazdena visos šviesios vėlės.

 

Dar rektorius Kubilius* mus aplanko

Pavasarį, rods kovo šviesią dieną,

Bet juoda šmėkla ir čia žvelgs pro langą

Ir persekioti skverbsis net per sieną.

 

Senasis Vilniaus Universitetas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Išeina žmonės. Žvaigždės danguj gęsta.

Jau ir draugų mažiau nei pusė liko.

Bet asmenybę, šituos slenksčiuos ręstą,

Nešiau lyg žiedą ant gėlių vainiko.

 

*:

Mokslovė – universitetas, aukštoji mokykla, lavinanti studentus ir užsiimanti moksliniais tyrinėjimais (mokslas – intelektualinė šventė, universitetas – jo šventovė)

Prof. Juozas Bulavas (1909–1995) – teisininkas, VU rektorius 1956–58

Prof. Jonas Kubilius (1921–2011) – matematikas, tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros porofesorius, VU rektorius 1958–90, buvęs pasauly jauniausias rektorius, 1958 mane įpiršęs į universiteto ansamblį, aštuntojo dešimtmečio pavasarį lankėsi Punske

Prof. Ričardas Mironas (1908–1979) – dekanas, Prancūzų kalbos katedros vedėjas, klasikinės filologijos katedros vedėjas, klasikinių kalbų (lotynų, senovės graikų, sanskrito) dėstytojas

Prof. Juozas Balčikonis (1885–1969) – lituanistas, Lietuvių kalbos katedros vedėjas, lietuvių bendrinės kalbos puoselėtojas, garsėjęs posakiu: „Mes ne suskiai ir turime savo žodį“

Prof. Jurgis Lebedys (1913–1970) – Lietuvių literatūros katedros vedėjas, senosios lietuvių literatūros tyrinėtojas

Prof. Jonas Kabelka (1914–?) – baltistas, latvių kalbos dėstytojas

Prof. Vytautas Mažiulis (1926–2009) – baltistas, lietuvių istorinės gramatikos tytinėtojas, prūsų kalbos etimologijos žodyno autorius

Prof. Jonas Kazlauskas (1930–1970, žuvęs nežinomomis aplinkybėmis) – filologijos fakulteto dekanas (1968–1970), lietuvių istorinės gramatikos dėstytojas

Prof. Zigmas Zinkevičius (1925–2018) – baltistas, Baltistikos katedros vedėjas, tarmių ir lietuvių istorinės gramatikos dėstytojas, mano diplominio darbo vadovas

Vilnius, 2021 03 31

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.