Abortus palygino su nacių okupacijos žiaurumais


Print

Per Valentino dieną Prancūzijos homoseksualai planavo demonstratyviai “bučiuotis“ prieš Paryžiaus Notre Dame katedrą. Bet jaunųjų patriotų ir katalikų jėgomis buvo nuvaryti šalin. Kai kurie katalikų ir patriotų interneto tinklapiai sukvietė katalikus “tvirtai ir mandagiai duoti atkirtį provokacijai“. Žmones į akciją kvietė su šūkiu ,,Prancūzija nėra naktiklubis.“ Policija pasiūlė demonstracijos organizatoriams pakeisti vietą. Homoseksualai paklausė, bet kai kurie nesutiko. Tada apie 200 jaunų katalikų pradėjo šaukti ant demonstrantų. Tarp abejų grupių stojo policija ir gėjų aktyvistai buvo nustumti nuo katedros. Jaunimas skandavo „Habemus Papam!“ – ar  ,,Mes turime popiežių.“

Būtinų vaistų tiekimas nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio žmonėms vėluoja ištisas savaites dėl prezervatyvų. Jų tiek daug prigabenta, kad prezervatyvai užima net 70 proc. sandėliavimo vietų, skirtų vaistams.

Kanados parlamento Biudžeto komiteto atstovas Kevin Page paskelbė raportą apie mažo gimstamumo finansines pasekmes pagal formulę: mažas gimstamumas + senėjimas = finansinė krizė. Raporte sakoma, kad vyriausybės dabartinė fiskalinė struktūra neparengta ilgesniam laikui. Kad atsvertų mažą gimstamumą, turi būti labai ženkliai padidinti mokesčiai ir sumažintos valdiškos paslaugos. Kanados senato komitetas prieš 2,5 metų buvo priėmęs raportą apie demografiją: „The Demographic Time Bomb: Mitigating the Effects of Demographic Change in Canada“. Dr. Sassone sako, kad imigracija nepadės, nes: 1) problemos dėl mažo gimstamumo daro Kanadą nepatrauklią imigrantams; 2) gimstamumas pasaulyje nuo 1985-1990 metų mažėja ir vis mažiau lieka siekiančių imigruoti; 3) naujos technologijos ir pasaulio ekonomikos gerėjimas anksčiau buvusias vargingas šalis paverčia pasiturinčiomis ir lieka mažiau norinčių išvykti; 4) Europa ir JAV konkuruoja su Kanada dėl imigrantų ir Kanadai vis sunkiau juos pritraukti. Sprendimo raktas – didinti gimstamumą. Anksčiau medija kovojo prieš vaisingumą. Dabar bandoma grįžti prie gimstamumo vertybių propagavimo.

Visos Europos branduolinės atliekos keliaus į Lietuvą. Šimtus tūkstančių metų yrančioms radioaktyviosioms medžiagoms iš visos Europos Sąjungos ieškoma kapinyno Rytų Europoje. Kol kas nė viena ESPO valstybė, net Lietuva, viešai nepareiškė noro branduolinį kapinyną kurti savo teritorijoje. Tačiau Didžiosios Britanijos dienraštis “The Times” paskelbė, kad radioaktyviosios šiukšlės greičiausiai atsidurs Lietuvoje. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) direktorius D.Janėnas “Respublikai” patvirtino, kad taip tikrai gali atsitikti. (Respublika.lt).

Apklausa parodė, kad jauni vyrai patiria visuomenės spaudimą seksui. Buvo apklausta 1200 jaunuolių nuo 15 iki 22 metų amžiaus 78 proc. iš jų sakė, kad jiems buvo daromas per didelis spaudimas iš visuomenės pradėti seksą. 45 proc. atsakovų buvo skaistūs, o 60 proc. prisipažino, kad melavo apie sekso reikalus.

Roma. Per plenarinį posėdį penki garsūs popiežinės Gyvybės akademijos nariai paprašė popiežiaus, kad jis pašalintų arkivyskupą Rino Fisichella iš akademijos prezidento posto. Arkivysk. Fisichella pernai gynė Brazilijos daktarą, padariusį abortą 9 metų mergaitei. Pasirašę nariai pavadino absurdu, kai Gyvybės akademijai vadovauja asmuo, kuris nesupranta, ką reiškia absoliuti pagarba nekalto žmogaus gyvenimui. Pasaulio žiniasklaida po tokių Fisichella pasisakymų ėmė spėlioti, ar kartais Bažnyčia nesušvelnino požiūrio į abortus.

Italijos kardinolas ir Romos kurijos narys arkivysk. Carlo Caffarra padarė pareiškimą, kad politikas, kuris palaiko tos pačios lyties “santuokas“, nėra katalikas. ”Neįmanoma savęs laikyti kataliku, jei vienu ar kitu būdu pripažįsti tos pačios lyties “santuoką“ kaip teisę”, sakė jis. Šeima yra didelėje krizėje. Ir tos krizės apraiškos yra matomos, kai valstybė remia vienos lyties “santuokas“ ir jas prilygina vyro ir moters sąjungai.

Poznanėje pasirodė reklaminiai stendai, kuriais abortai prilyginami nacių okupacijai. Juose yra užrašas “Abortus lenkių moterims įvedė Hitleris 1943 kovo 9 d.“ 1942 m. nacių politikos “rasinėje higienoje“ sakoma, kad “atsižvelgiant į slavų dideles šeimas mums belieka įpiršti merginas ir moteris darytis kuo daugiau abortų. Ne mūsų interesas matyti nevokiečių gyventojus dauginantis. Mes privalome pasinaudoti kiekviena galimybe įpiršti gyventojams idėją, kad yra žalinga turėti keletą vaikų. Pasekmės, kurias vaikai sukelia, yra pavojingos moters sveikatai. Būtina atidaryti specialias institucijas abortų darymui.“ Naciai panaudojo abortus kaip “finalinį sprendimą“ ir jis vartotas “kaip ginklas masiniam žudymui Rytų Europoje”. Dešimtis tūkstančių Lenkijos ir Rusijos moterų buvo priverstos darytis abortus ne dėl sveikatos priežasčių, bet dėl nacių dogmos. Mariusz Dzierzawski sakė, kad skydai yra dideli ir jie bus patalpinti Poznanės centre vasario 26 d. 

Slovakijos parlamentas atmetė pasiūlymą, kad daktaras, prieš išrašydamas abortuojančią priemonę, informuotų moterį apie hormoninių kontraceptinių tablečių ar spiralių abortuojančias pasekmes ir pasiūlytų neabortuojančią alternatyvą. Įstatyme buvo siūloma ant kontraceptinių tablečių dėžutės užklijuoti įrašą, panašų kaip ant cigarečių pakelio: “Piliulės sukelia abortą.“ Nors trečdalis parlamentarų balsavo už tokį įstatymą, priešininkų buvo daugiau. Įstatymą inicijavo Slovakijos Bioetikos reformos centro direktorė Jana Tutkova. Jie atliko tyrimą ir nustatė, kad iš Slovakijos rinkoje siūlomų 18 rūšių kontraceptinių tablečių (tarp jų ir ekstrinė) tik 5-se  instrukcijose miglotai parašyta, kad jos sukelia abortuojantį poveikį.

Kaip pranešė Hamilton Mountain News, Ontarijo provincijos Hamiltono  tėvai negalės atsiimti savo vaikų iš viešųjų mokyklų homoseksualumą propaguojančių pamokų. Sausio mėn. pabaigoje Hamilton-Wentworth District School Board (HWDSB) sugalvojo dieną, skirtą “lygybės“ ugdymui su antihomofobišku turiniu. Parengtą dokumentą gavo žurnalistas Mark Cripps ir nusiuntė Hamilton Mountain News. Cripps pastebėjo, kad kai vaikas mokomas pagal HWDSB programą, tėvai neturi jokių teisių.

Žymaus Čilės universiteto epidemiologo Dr. Elard Koch tyrimas paneigė abortistų teiginius, kad abortai sumažina motinų mirtingumą. Faktai rodo atvirkščiai: kuo labiau įstatymai gina negimusius vaikus ir griežčiau ribojami abortai, tuo motinų mirtingumas yra mažesnis. Čilėje 1960 m. per 100 000 gimdymų mirė 275 motinos, o 2000 m. – tik 18,7. Visoje Lotynų Amerikoje Čilėje yra mažiausias motinų mirtingumas, nes Čilės tauta gina savo negimusius vaikus ir konstitucija ir įstatymais. Motinų mirtingumo skaičius kaip tik ir priklausė nuo laikotarpio, ar abortai buvo legalūs ar ne. Abortai Čilėje draudžiami nuo 1980 m.

Nuotraukoje: Pro Vita rengėjas kunigas Robertas Skrinskas.

Pro Vita, Nr. 7

2010.02.20


Prisijunkite prie diskusijos