Airijos ambasadorė iškviesta į Izraelio URM pokalbiui


Izraelio užsienio reikalų ministerija iškvietė Airijos ambasadorę Alison Kelly dėl šios šalies parlamente svarstomo įstatymo, kuriame numatoma boikotuoti prekes, pagamintas palestiniečių teritorijose įkurtose žydų gyvenvietėse. 

Tai penktadienį pranešė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu kanceliarija.

„Airijos ambasadorė iškviesta į URM pasiaiškinti. Izraelis reiškia pasipiktinimą dėl Airijos parlamente priimto Izraeliui priešiško įstatymo, demonstruojančio veidmainiškumą ir antisemitizmą“, – sakoma kanceliarijos pranešime.

Kaip informavo Izraelio valstybinis radijas „Kan“, Airijos parlamentas šią savaitę jau antruoju svarstymu pritarė įstatymui, draudžiančiam „prekybą, duodančią naudos nelegalioms gyvenvietėms teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę laikomos okupuotomis“.

JT Saugumo Taryba 2016 metų pabaigoje priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad Izraelis nutrauktų gyvenviečių statybą okupuotose palestiniečių žemėse. Tada Izraelis pareiškė nevykdysiąs šio dokumento nuostatų. Per penkis dešimtmečius, praėjusius nuo to laiko, kai žydų valstybė pradėjo kontroliuoti Vakarų Krantą, Izraelis ten pastatė apie 120 gyvenviečių. Jos laikomos viena iš didžiausių kliūčių, trukdančių atnaujinti taikos derybas su palestiniečiais.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.01.26; 05:00

print