Albinos Kavaliauskaitės skundas dėl sveikatos sutrikdymo darbe


2013 metų gegužės 29 dieną pastebėjau, kad masažo procedūrų grafike ištrintos prieš mėnesį užregistruotų masažo procedūroms pacientų pavardės 13.15 – A. T.; 13.45 – I. S.; 14.30 – V. K.; 14.50 – J. S.; 15.30 – G. P.; 16.30 – L. N. Paklausiau savo teisioginio viršininko vyr. slaugytojos V. Sinkevičienės, kodėl ištrintos pacientų pavardės. Ji man paaiškino, kad jai taip liepta, nes turi ateiti darbo inspekcija. 

Tačiau 13.15 į mano kabinetą atėjo ne darbo inspekcija, bet darbų saugos organizatorius Vilma Vertelkaitė, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas Tomas Sinevičius, 2013 m. balandžio 12 d. mano darbo vietoje 404 kab. atlikęs kažkokius matavimus vyriškis (pavardės nepasakė) ir dar viena moteris, kuri taip pat neprisistatė.

Darbų saugos organizatorius V. Vertelkaitė pareiškė, kad jie šiandien mano kabinete atliks profesinės rizikos vertinimą, kad su jais atėjusi moteris sutiko dalyvauti eksperimente, kurio metu aš turėsiu daryti tai moteriai masažą, o jie mano atliekamas procedūras šiai moteriai filmuos.

Aš pasakiau, kad eksperimentus su žmonėmis draudžia Konstitucija ir jokių eksperimentinių masažų šiai moteriai nedarysiu; priminiau, kad poliklinika yra sveikatos priežiūros įstaiga ir joje masažo paslaugos teikiamos pacientams tik pagal poliklinikos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Pagal šią tvarką visi pacientai masažo procedūroms iš anksto registruojami masažo procedūrų grafike ir ateidami nustatytu laiku masažo procedūrai, jie privalo turėti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paskyrimą masažo procedūrai formą 044/a, kurioje nurodyta diagnozė.

Atkreipiau jų dėmesį, kad nuo 13.15 iki 17 val. masažo procedūrų grafike nėra nei vienos pavardės. Tai reiškia, kad jei šios moters pavardės nėra masažo procedūrų grafike, aš negaliu atlikti masažo. Tuomet “eksperimentinė” moteris pareiškė, kad ji yra žurnalistė ir net parodė žurnalisto pažymėjimą, pridurdama, kad niekuomet neitų pas mane gydytis. Šį faktą gali patvirtinti įvykio liudininkai.

Tada Vilma Vertelkaitė, pareiškusi, kad ši moteris tuoj bus užregistruota grafike, išėjo iš kabineto. Netrukus kompiuteryje masažo procedūrų grafike atsirado šešioms masažo procedūroms iš eilės užregistruota:

13.45 – D. B. – 2 vnt.- pečių juosta;

14.15 – D. B. – 3 vnt.- stuburo masažas;

14.40 – D. B. – 2 vnt.- pečių juosta;

15.05 – D. B. – 2 vnt.– dešinės rankos masažas;

15.25 – D. B. –  2 vnt. – dešinės kojos masažas;

16.30 – D. B. –  3 vnt. – stuburo masažas.

FMR skyriaus vedėjas, pabrėždamas, kad jis yra skyriaus vadovas ir mano viršininkas, todėl liepia man daryti masažą dabar šiai jau užregistruotai moteriai visas šešias masažo procedūras iš eilės, kaip užrašyta masažo procedūrų grafike.

Vilma Vertelkaite taip pat reikalavo nedelsiant vykdyti FMR skyriaus vedėjo reikalavimus. Aš pasakiau jiems, kad neteisėtų reikalavimų nevykdysiu, nes jie prieštarauja poliklinikos direktoriaus įsakymu nustatytai skyrimo masažo procedūroms ir jų atlikimo tvarkai.

Poliklinikos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka masažo procedūroms reikalauja, kad pacientas privalo turėti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo išrašytą paskyrimą masažo procedūroms – formą 044/a, kurioje yra nurodyta diagnozė, t. y. susirgimas, kurį reikia gydyti, atliekant masažo procedūras.

Tuomet visi keturi profesinės rizikos vertintojai iš mano kabineto pasišalino.

Tačiau netrukus į mano kabinetą jau atėjo šešiese: darbų saugos organizatorius Vilma Vertelkaitė, pavaduotoja valdymui Violeta Kanapeckienė, kuri neperspėjusi manęs ir nepaklaususi mano sutikimo, mane filmavo; poliklinikos teisininkė Rūta Kazlauskaitė; fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas Tomas Sinevičius, moteris, masažo procedūrų grafike įvardinta kaip D. B.; vyriškis, 2013 m. balandžio 12 d. atlikęs mano kabinete taip vadinamą profesinės rizikos vertinimą.

Rūta Kazlauskaitė, Violeta Kanapeckienė ir Vilma Vertelkaitė pakeltu tonu pradėjo reikalauti, kad aš daryčiau nedelsiant masažą šalia jų stovinčiai moteriai, nes ši moteris jau yra užregistruota išankstiniame masažo procedūrų grafike.

Tuomet aš paprašiau šią moterį pateikti gydytojo paskyrimus masažo procedūroms – formą 044/a.Moteris jų neturėjo, tačiau net keturis paskyrimus masažo procedūroms – forma 044/a, išrašytus D. B. skirtingų gydytojų, man padavė Tomas Sinevičiusir pareikalavo nedelsiant daryti šiai pacientei masažą. Tačiau visuose paskyrimuose masažo procedūroms D. B. vietoj diagnozės buvo parašyta žodis “sveika”

Tuomet vedėjo T. Sinevičiaus paklausiau, kaip man daryti gydomąjį masažą žmogui, kuris yra sveikas, kas šią moterį apžiūrėjo ir nustatė, kad ji tikrai sveika ir kas atsakys, jei nuo tokio didelio kiekio (net šešių gydomojo masažo procedūrų) sutriktų jos sveikata? Kodėl sveikam žmogui nedelsiant tą pačią dieną, kai tik kreipėsi į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, paskiriamos net šešios masažo procedūros iš eilės tą pačią dieną, kai net sergantys žmonės ne visuomet gauna gydymui masažą, o jei ir gauna, tai tenka laukti vos ne du mėnesius.

Tomas Sinevicius paaiškino, kad ši pacientė nori profilaktinio masažo ir už juos visus yra susimokėjusi ir pareikalavo nedelsiant daryti jai masažą. Aš pasakiau, kad esu medikė ir puikiai suprantu, kad tokio kiekio – šešių  masažo procedūrų – gali neatlaikyti net sveikas žmogus.

Tada Tomas Sinevičius perskaitė įrašą iš ligos istorijos, kad pacientė visiškai sveika ir tik pageidauja masažo procedūrų. Tuomet paklausiau, kodėl ši pacientė, kuri tik įžengusi į mano kabinetą pareiškė, kad niekuomet nesikreiptų pas mane masažo procedūrų, verčiama masažuotis pas nepageidaujamą specialistą, kai įstatymai jai kaip pacientei leidžia pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą; kodėl dėl šios sveikos pacientės buvo atšauktos masažo procedūros net šešiems iš anksto užregistruotiems ir jau kelis kartus atlikusiems pas mane masažo procedūras pacientams.

Į mano klausimus, pastabas niekas nekreipė dėmesio. T. Sinevičius, V. Kanapeckienė, V. Vertelkaitė, R. Kazlauskaitė pakeltu tonu įsakmiai reikalavo nedelsiant daryti masažą “pacientei”, kuri pati, jos žodžiais, į mane niekuomet nesikreiptų, grasino imtis priemonių, nes aš nevykdau viršininko T. Sinevičiaus ir jų nurodymų masažuoti šią pacientę, tai reiškia nevykdau savo pareigų.

Kelias valandas trukusių gasdinimų, bauginimų, reikalavimų atlikti neteisėtus veiksmus su moterimi, kuri vėliau buvo apiforminta kaip pacientė ir prievarta verčiama atlikti masažo procedūrą pas specialistą, kurio ji nesirinktų, naudojant prieš mane psichologinę prievartą (kabinete aš buvau viena, o jie net šešiese, ir dar filmavo, vos ne į veidą įrėmę filmavimo kamerą), – šių veiksmų įtakoje man atsirado skausmai širdies plote, kurie vis stiprėjo, galvos svaigimas, dešinės rankos aptirpimas.

Todėl po darbo iš karto kreipiausi į greitosios pagalbos medikus, nes mano šeimos gydytoja, dirbanti Justiniškių šeimos centre, jau buvo baigusi darbą. Greitosios pagalbos specialistai, radę pakitimus kardiogramoje ir neurologinę simptomatiką, suteikę man skubią pagalbą, nuvežė į Greitosios pagalbos ligoninę neurologo konsultacijai.

Buvo atlikta galvos kompiuterinė tomografija, paskirtas ir atliktas gydymas vaistais į veną. Kadangi viena auginu mažametį sūnų ir negalėjau jo vieno palikti namuose, dėl tolimesnio gydymo ligoninės gydytoja liepė nedelsiant kreiptis į savo šeimos gydytoją. Todėl 2013 m. gegužės 30 d. kreipiausi į Justiniškių šeimos gydytojų centrą. Buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Vadovaudamasi Darbų saugos ir sveikatos įvadinių instrukcijų, patvirtintų VŠĮ Karoliniškių poliklinikos direktorės 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 01-01-43, 44.5 punktu informuoju, kad šių metų gegužės 29 d., darbo metu, dėl Karoliniškių poliklinikos darbuotojų – darbų saugos organizatoriaus Vilmos Vertelkaitės, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjo Tomo Sinevičiaus, poliklinikos pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, poliklinikos teisininkės Rūtos Kazlauskaitės kaltės – trijų valandų psichologinio spaudimo, reikalaujant atlikti neteisėtus veiksmus su paciente ir verčiant pažeisti poliklinikos direktoriaus įsakymais nustatytą masažo procedūroms skyrimo ir atlikimo tvarką, be mano sutikimo mane filmuojant, nuo patirto streso darbo metu sutriko mano sveikata, buvau išvežta į ligoninę.

Šiuo metu turiu nedarbingumo pažymėjimą.

Todėl prašau skubiai imtis veiksmų ir informuoti raštu, kokių veiksmų ėmėtės dėl aukščiau išvardintų poliklinikos darbuotojų, dėl kurių kaltės sutriko mano sveikata.

Šis Albinos Kavaliauskaitės pranešimas išsiųstas VšĮ Karoliniškių poliklinikos direktorei Jelenai Kutkauskienei, fizinės medicines ir reabilitacijos vedėjui T. Sinevičiui, darbo saugos ir sveikatos specialistui, poliklinikos darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Albina Kavaliauskaitė, Laisvės gynėja, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė.

2013.06.01

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *