Alytaus gimnazijai 90


Žalioji laukia svečių
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Elvyra Aleknavičienė
Švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas pasakoja Alytaus mokyklų istoriją
Vienas Alytaus gimnazijos įkūrėjų - Kazys Klimavičius
Su mokytoja Maryte Viselgaite
Sigitas Jegelevičius Švietimo skyriaus vedėjui V. Valūnui įteikia knygą  Kelio pradžia
Profesorius Vincas Lapinskas gimnaziją baigė 1942-aisiais
Paskutinis šokis
Mokytojas Julius Pranevičius vyresnis už Alytaus gimnaziją
Mokyklos apkabinimas
Mano klasės draugai
Lietuvos vardo paminejimui - 1000, Alytus gimnazijai - 90
Kalba mūsų mylimas mokytojas Julius Pranevičius
Kalba akademikas Antanas Kudzys
Jotvingių gimnazijos direktorius Kęstutis Miliauskas
Jos mus sužavėjo
Jie irgi čia mokėsi
Jie dar tik kelio pradžioje
Jaunystės šokis
Dzūkijos vidurinės mokyklos direktorius A. Gavelis ir buvęs Švietimo skyriaus vedėjas J. Baublys
Dar vienas Alytaus mokyklos šviesuolis
Buvę Alytaus mokyklų mokiniai
Brangūs suvenyrai
Alytaus miesto meras Česlovas Daugėla
Žalioji laukia svečių Švietimo skyriaus vyr. specialistė Elvyra Aleknavičienė Švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas pasakoja Alytaus mokyklų istoriją Vienas Alytaus gimnazijos įkūrėjų - Kazys Klimavičius Su mokytoja Maryte Viselgaite Sigitas Jegelevičius Švietimo skyriaus vedėjui V. Valūnui įteikia knygą  Kelio pradžia Profesorius Vincas Lapinskas gimnaziją baigė 1942-aisiais Paskutinis šokis Mokytojas Julius Pranevičius vyresnis už Alytaus gimnaziją Mokyklos apkabinimas Mano klasės draugai Lietuvos vardo paminejimui - 1000, Alytus gimnazijai - 90 Kalba mūsų mylimas mokytojas Julius Pranevičius Kalba akademikas Antanas Kudzys Jotvingių gimnazijos direktorius Kęstutis Miliauskas Jos mus sužavėjo Jie irgi čia mokėsi Jie dar tik kelio pradžioje Jaunystės šokis Dzūkijos vidurinės mokyklos direktorius A. Gavelis ir buvęs Švietimo skyriaus vedėjas J. Baublys Dar vienas Alytaus mokyklos šviesuolis Buvę Alytaus mokyklų mokiniai Brangūs suvenyrai Alytaus miesto meras Česlovas Daugėla
Žalioji laukia svečių

Vytauto Visocko nuotr.

2009.08.08

print