Andrius Kubilius: „Kas atsakingi už tariamus „400 mln. litų nuostolių“, kuriuos atseit sukėlė konservatorių valdomos energetikos įmonės?“


Print

Šiokio tokio aptarimo vertas Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus pareiškimas, kad jis svarsto kreiptis į prokurorus dėl to, kad tariamai paaiškėjo, jog konservatorių valdomos energetikos įmonės 2010-2012 metais iš vartotojų pagrobė net 400 mln. litų. Galiu aiškiai pasakyti, kad tokie teiginiai ir kaltinimai yra absurdiški, vietomis net juokingi, bet parodantys keletą labai aiškių dalykų:

Net ir trečiaisiais buvimo valdžioje metais Premjerui yra svarbiau propagandinė kova su konservatorių opozicija, nei dalykiškumas. Prieš kiekvienus rinkimus socialdemokratai, būdami valdžioje arba kreipiasi į prokurorus, arba sudaro Seime komisiją tirti tariamiems konservatorių nusikaltimams, o viskas po tokių komisijų veiklos baigiasi mūsų pergale rinkimuose. Galiu priminti, kad šių metų A. Skardžiaus komisijos ciniškas populizmas dėl Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo mums padėjo pasiekti pergalę Europos Parlamento rinkimuose.

Blogiau yra tai, kad ši valdžia į tokias propagandines akcijas skatina įsitraukti ir tokias institucijas, kurios turi būti nepriklausomomis ir autoritetingomis, pavyzdžiui, Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (VKEKK). Apie kokį institucijos autoritetą galima kalbėti, kai VKEKK jau buvusi vadovė D. Korsakaitė balsavimo dėl jos atleidimo išvakarėse Seime paskleidžia savo nebaigto audito duomenis, kurie tariamai rodo konservatorių nuodėmes 2010-2012 metais.

Su audito rezultatais net pačios įmonės nebuvo supažindintos, kai kurios iš jų dėl tarpinių audito rezultatų jau ginčija VKEKK teismuose. Tokia praktika, kai iš pareigų atleidžiamas vadovas savo gynybai pradeda kovoti tokius primityvius propagandinius karus, yra visiškai netoleruotina. Ypač, kad pati VKEKK yra atsakinga už įmonių finansinės ir ekonominės veiklos tinkamą priežiūrą, pati D. Korsakaitė vadovauja VKEKK, kitaip sakant, yra atsakinga už tinkamą energetikos įmonių finansinės veiklos priežiūrą nuo pat 2010 metų pradžios, o dalis tų tariamų „400 mln. litų nuostolių“ atsiranda tik dėl to, kad VKEKK šiais metais peržiūrėjo savo metodikas ir pagal naujas metodikas nutarė peržiūrėti įmonių veiklos rezultatus prieš 5 metus. Iš to ir atsiranda skaičių painiava, kurią norima paskelbti kaip tariamą konservatorių nusikaltimą.

Bet už tokią painiavą atsakyti pirmiausia turi pats VKEKK. Naujoji VKEKK vadovė turėtų pradėti nuo kruopštaus VKEKK veiklos audito tam, kad ateityje būtų išvengta tokių sisteminių klaidų ir tokiu nepriimtinu veiklos metodu, kokiu iki šiol VKEKK nepavyko išvengti. Taip pat turi būti atsakyta į klausimą, ar tai, kad Seimo Energetikos komisijos pirmininkas K. Daukšys taip energingai gina D.Korsakaitę bei vardan propagandos manipuliuoja nebaigto VKEKK audito duomenimis yra kaip nors susiję su tuo faktu, kad nuo šių metų kovo VKEKK vieno iš departamentų vadovybėje, berods, yra įdarbinta K. Daukšio žmonos sesuo.

Dėl energetikos įmonių 2010-2012 metais tariamai vartotojams padarytų nuostolių, kurie, anot VKEKK jau paskelbtų nebaigtų audito duomenų, gali siekti net 400 mln. litų.

Pirmiausia reikia dar kartą griežtai pažymėti, kad tai – nebaigto audito duomenys. Įmonės su jais nebuvo supažindintos, negalėjo pateikti savo paaiškinimų ar patikslinimų, todėl manipuliuoti tokiais duomenimis yra ne tik negarbinga, bet net ir nusikalstama, nes tai daro įtaką įmonių vertei akcijų rinkose ir pan. Dalį tarpinių audito rezultatų kai kurios įmonės jau yra užginčijusios teismuose.

Dar daugiau, kiek teko girdėti iš pačių įmonių, paaiškėja, kad didžioji dalis tų skelbiamų 400 mln. litų nuostolių susidaro dėl to, kad šiais metais VKEKK pakeitė savąją energetikos įmonių veiklos vertinimo metodiką ir ją naudoja tam, kad perskaičiuotų įmonių rezultatus nuo pat 2010 metų. Iš tiesų taip skaičiuojant paaiškėja, kad 2010 metais vartotojai tariamai mokėjo per didelį elektros tarifą ir patyrė daugiamilijoninį nuostolį. VKEKK dabar nori, kad įmonės šį nuostolį vartotojams grąžintų. Tačiau VKEKK taip pat žino, kad iš pirminių kitų metų – 2011, 2012 metų – audito duomenų, aiškėja, kad tais metais tos pačios įmonės ir VKEKK buvo nustačiusios per mažą tarifą elektros vartotojams ir todėl energetikos įmonės patyrė nuostolių, kuriuos dabar vartotojai turėtų įmonėms padengti. Bendras penkerių metų skaičių balansas praktiškai susilygina: nei įmonės, nei vartotojai vieni kitiems nėra skolingi ypač didelių sumų. Tačiau viešai skelbiami tik 2010 m. tarpinio audito rezultatai ir iš to daroma didelė propaganda.

Taigi jeigu kas nors ir turėtų dėl tokios skaičių painiavos pas prokurorus aiškintis – tai turėtų aiškintis pats VKEKK, kuris yra atsakingas už tvarkingą įmonių veiklos priežiūrą, už teisingų apskaitos metodikų taikymą ir reguliavimo stabilumą. Visa šiandieninė skaičių painiava, pritaikius naują VKEKK apskaitos metodiką, yra netinkamos VKEKK veiklos liudijimas, reikalaujantis gilaus VKEKK veiklos, reguliavimo metodų ir tikslų, audito ir peržiūros.

Auditoriai taip pat kelia abejonių dėl to, ar Lietuvos elektrinė Elektrėnuose 2010-2012 metais tinkamai elgėsi su Aplinkos Taršos Leidimais (ATL), jų apskaita ir prekyba. Tai žinoma problema, į kurią dar 2011 metais reagavo įmonės stebėtojų taryba, vertindama įmonės veiklą 2010 metais ir reikalaudama, kad įmonė tinkamai tvarkytų šių vertybinių popierių ir galimų nuostolių apskaitą. Jau tuo metu tapo aišku, kad dar 2008 metais liepos 1 dieną to meto įmonės vadovo P. Noreikos pasirašyta sutartis su „Gazprom“ valdoma įmone „Gazprom Marketing & Trading Limited“ dėl prekybos ATL yra ydinga ir potencialiai galinti atnešti įmonei nuostolių. Paaiškėjo, kad Sutartis buvo sudaryta anglų kalba pagal anglų teisę, panašiai kaip V. Ševaldino su „Nukem“ kompanija dėl Ignalinos AE uždarymo, ko gero, neaptarus su anglų teisę suprantančiais teisės ekspertais, ir, kaip paaiškėjo vėliau, jos nutraukti praktiškai neįmanoma.

VKEKK atlikto audito duomenys rodo tai, kas įmonės vadovybei buvo žinoma, kad dar direktoriaus P. Noreikos laikais 2008 metų vasarą, prie premjero G. Kirkilo, įgyti ATL bėgant laikui praranda vertę ir dėl to įmonė formaliai patiria nuostolių. Tačiau tie nuostoliai, kurie dėl tokių priežasčių buvo patirti 2010–2012 metais, bėgant laikui turi tendenciją mažėti, nes 2012-2014 metais ATL vertė nuosekliai augo. VKEKK savo audito už 2010-2012 metus ataskaitoje to neskelbia, todėl susidaro vaizdas, kad įmonė 2010–2012 metais tiesiog patyrė nepagristų nuostolių.

Įmonės vadovybė dar 2011 metais taip pat žinojo, kad 2010 metais konkrečių problemų kėlė ir to meto vienasmeniai įmonės finansų direktoriaus R. Jankausko vykdyti ATL pirkimo ir pardavimo veiksmai, kurie galėjo įmonei būti nuostolingi. Įmonės vadovybė tokius finansų direktoriaus veiksmus traktavo kaip prastos vadybos veiksmus, bet dėl jo veiksmų nesikreipė į prokuratūrą.

Taigi ATL Lietuvos Elektrinėje prekybos ir potencialiai įmonės patirtų nuostolių reikalai pirmiausia yra lemti 2008 metais liepos 1 d. įmonės vadovo P. Noreikos pasirašytos ydingos sutarties su „Gazprom“ padaliniu „Gazprom Marketing & Trading Limited“ turinio. Lygiai taip pat didelę dalį atsakomybės už tuo metu vykdytą prekybą klimato kaitos kvotomis, kuri įmonei galėjo būti nuostolinga, turi prisiimti to meto įmonės finansų direktorius Rolandas Jankauskas, kuris buvo ir yra žinomas Elektrėnų savivaldybės socialdemokratų veikėjas, dalyvavęs savivaldos rinkimuose kaip socialdemokratų kandidatas. R. Jankauskas buvo atleistas iš iki tol užimamų pareigų Lietuvos Elektrinėje tik 2011 metais.

Taigi jeigu premjeras Butkevičius ir toliau norės su prokurorais aiškintis, ar 2010-2012 Elektrėnų įmonės vadovybė nepadarė klaidų, kurios galėjo lemti įmonės nuostolius, jis turės prašyti prokurorų aiškintis ar tokių klaidų nepadarė vienas iš žinomų socialdemokratų partijos veikėjų R. Jankauskas, o taip pat ar tokių klaidų nepadarė nuo A. Brazausko laikų garbintas energetikos veteranas P. Noreika, buvęs įmonės vadovu iki 2010 metų. Lygiai taip pat ir dėl išgarsintų brangių energetikų kelionių į Kuala Lumpurą – Premjeras prieš kreipdamasis į prokurorus turėtų pasidomėti, ar taip nekeliavo jo partijos bendražygiai.

Dar daugiau – premjeras A. Butkevičius turėtų klausti prokurorų ir to, kokią atsakomybę už tuo metu Lietuvos Elektrinės patirtus nuostolius turi prisiimti to laikotarpio įmonės stebėtojų taryba ir jos narė Janina Butkevičienė, kuri yra ir premjero sutuoktinė, ėjusi stebėtojų tarybos narės pareigas iki 2010 metų balandžio 29 d.

Šį kartą propagandinė ataka prieš konservatorius ir mūsų vykdytas energetikos pertvarkas buvo taip prastai parengta, kad Premjero pažadas kreiptis į prokurorus pačiam Premjerui labai greitai gali pasirodyti ypač klaidingas. Nes kažin ar bus malonu Premjerui sužinoti, kad tokiu būdu jis pasižadėjo kreiptis į prokurorus dėl jam artimų partijos narių ir dar artimesnių jam pačiam asmeniškai žmonių.

Tauta yra išmintinga sakydama – nekask kitam duobės, nes pats į ją įkrisi. Bet šitai valdžiai, atrodo, patinka vis ant to paties grėblio užlipti. Ką padarysi…

Nuotraukoje: opozicijos lyderis konservatorius Andrius Kubilius.

Informacijos šaltinis – tsajunga.lt

2014.12.11; 10:36


Prisijunkite prie diskusijos