Ant sienos kabantys reikalavimai svarbiau nei darbuotojos sveikata


Liepos 25 d. prie Karoliniškių poliklinikos įvykęs piketas direktorės Jelenos Kutkauskienės persekiojamai profesinės sąjungos pirmininkei Albinai Kavaliauskaitei palaikyti ne tik neprivertė darbdavio (Vilniaus miesto savivaldybės) atstovės bent jau sudaryti sveikatai tinkamas darbo sąlygas, bet ir „įkvėpė“ poliklinikos direktorę naujam puolimui.

Liepos 30 d., 14.20 val., A. Kavaliauskaitė poliklinikos direktorei įteikė raštą „Dėl darbo drabužių“, kuriame prašoma „nedelsiant išduoti darbo saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus atitinkančius medvilninius darbo drabužius ir sudaryti nekenksmingas sveikatai sąlygas“.

Po kelių valandų ji gavo personalo kabineto vadybininkės Eglės Zujūtės raštą „Dėl paaiškinimo pateikimo“. Jame, išvardijusi net devynis klausimus, į kuriuos medikė turinti atsakyti, vadybininkė teigia: „Norėdama priimti motyvuotą sprendimą dėl drausminės atsakomybės taikymo tikslingumo, įpareigoju Jus iki š.m. liepos 31 d.17 val. pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl aukščiau nurodytų aplinkybių“.

O aplinkybės išties „įdomios“: personalo vadybininkė klausia A. Kavaliauskaitės, kokias funkcijas ji vykdžiusi „bendraudama su visuomenės informavimo priemonėmis“ bei „visuomenės informavimo priemonių atstovus vedžiodama po įstaigos tarnybines patalpas“; jai taip pat įdomu, žinanti A. Kavaliauskaitė ar „buvo gautas įstaigos administracijos leidimas filmuoti įstaigos patalpose“ ir „tretiesiems asmens apsilankyti tarnybinėse patalpose“.

O labiausiai, vadybininkei E. Zujūtei, atrodo, neįtiko palaikymo akcijos organizatorių – Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos – padovanoti kaligrafiškai surašyti reikalavimai, kuriuos A. Kavaliauskaitė pasikabino savo darbo kabinete. Karaliniškių poliklinikos administracijos atstovė jos klausia: „kuo vadovaudamasi ji pakabino plakatą su reikalavimais 221 kabinete?“ ir su kuo (prašant nurodyti konkrečius asmenis) „derino plakato su reikalavimais pakabinimą 221 kabinete?“

Pasak A. Kavaliauskaitės, minėtame kabinete kabo paveikslai su žvėreliais, gamtos vaizdais, kuriuos medikams dovanojo pacientai ir kuriems pakabinti niekas neprašė leidimo ir niekas neliepė dėl jų aiškintis. „Nemanau, kad paveikslui su kaligrafiškai išrašytais žodžiais reikėtų prašyti poliklinikos steigėjo leidimo, nes poliklinikos sienos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei“, – komentuoja medikė.

Į A. Kavaliauskaitės oficialų  paklausimą, kokie konkrečiai teisės aktai galimai buvo pažeisti, poliklinikos administracija nesiteikė atsakyti.

Kokį sprendimą priims Karoliniškių poliklinikos personalo kabineto vadybininkė E. Zujūtė, galima tik spėlioti, kaip spėliojama, kokius įgaliojimus ji turi ir kodėl taip apdairiai nuo atsakomybės „slepiasi“ pati J. Kutkauskienė. Juolab kad ir A. Kavaliauskaitė nevykdė personalo kabineto vadybininkės „įpareigojimo“, kaip neturinčio teisinio pagrindo.

Preliminariais skaičiavimais jau išleidusi 60 tūkst. litų teismams ir išmokoms už priverstinės pravaikštos laiką (Aukščiausiasis teismas nustatė, kad A. Kavaliauskaitė iš darbo atleista neteisėtai) savivaldybės valdomos viešosios įstaigos vadovė dar giliau lenda į mokesčių mokėtojų kišenę. Skirdama nepagrįstas drausmines nuobaudas ji rizikuoja vėl įsivelti į teisminius ginčus.

Juolab kad antroje teismo instancijoje dar tebevyksta ginčas dėl A. Kavaliauskaitės vadovaujamos profesinės sąjungos užgrobimo, kur, tikėtina, ne paskutiniu smuiku griežė ir pati J. Kutkauskienė. Beje, pirmos instancijos teismas nustatė, kad grupė Karoliniškių poliklinikos darbuotojų neteisėtai veikė perimdami profesinės sąjungos valdymą, be to, yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas dėl baudžiamosios atsakomybės už šią veiklą.

Dėl pirmosios po grįžimo į darbą skirtos drausminės nuobaudos Medikų profesinės sąjungos pirmininkė jau kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą prašydama imtis veiksmų, siekiant išsiaiškinti ar direktorės veiksmais, skiriant nuobaudą už slaugos administratorės reikalavimo priimti jos proteguojamą pacientą be išankstinės registracijos nevykdymą, nėra skatinama korupcija ir piktnaudžiavimas tarnyba. Rašto kopijos taip pat nusiųstos Seimo pirmininkei, Prezidentei, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriui.

PAPILDYTA:

Į lprofsajungos.lt klausimą, kokiame dokumente reglamentuotas paveikslų ar kitokių objektų kabinimas ant poliklinikos kabinetų sienų, gavome Karoliniškių poliklinikos teisininkės Rūtos Kazlauskaitės atsakymą:

„Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpoms yra nustatomi norminiais teisės aktais, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“. Norminiai teisės aktai taip pat apibrėžia reikalavimus, kokia informacija gali ir privalo būti teikiama pacientams bei kitiems interesantams. Pastebime, kad įstaiga privalo užtikrinti tinkamą norminių teisės aktų vykdymą“.

O užuomina apie galimus žmogaus teisių pažeidimus pakomentuota taip:

„Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Jūsų klausimo preambulė labiau susijusi su darbuotojų elgesiu darbe, kurį reglamentuoja LR Darbo kodeksas, darbuotojų pareigų instrukcijos, vidaus tvarkos taisyklės bei kiti lokaliniai teisės aktais. Vienas pagrindinių darbo teisinių santykių principų – veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepiktnaudžiauti savo teisėmis (LR Darbo kodekso 35 str.)“.

Informacijos šaltinis – lprofsajungos.lt

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė.

2012.08.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.