Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo karalienę


Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“ paminėjo savo 103-ųjų metinių jubiliejaus sukaktį.

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija “Nemunas” yra seniausia lietuvių institucija Pietų Amerikoje ir pirmauja tarp kitų tautų Berisso mieste.

“Nemuno” draugija buvo įkurta 1909 metais.

Per šventę, kurioje susirinko daugiau nei 200 žmonių, Berisso mieste, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenė išrinko savo karalienę, kuri atstovaus visą bendruomenę “Imigrantų” mugėje ir šventėje.

Ilgiausių metų

Prieš sveikinimus ir vakarienę, buvo iškeltos Argentinos ir Lietuvos valstybinės vėliavos, vadovai ir žiūrovai giedojo Argentinos bei Lietuvos himnus. Nuo pakylos žodį tarė Guillermo Di Giácomo – Berisso miesto savivaldybės sekretorius, kuris maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingo jubiliejaus.

Taip pat kalbėjo Susivienijimo Lietuvių Argentinoje (SLA) valdybos atstovas Arnaldo Vezbickas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos narys ir lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas” valdybos pirmininkas Raúl Petronis, Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė, Karen Balchunas (Balčiūnaitė) ir vaikų karalienė Zoe Grilauskas (Grilauskaitė).

Šventėje taip pat dalyvavo Berisso miesto darbuotojų sindikato generalinis direktorius Alfredo Dulkė.

Lietuvių draugija „Nemunas” gavo specialius sveikinimus iš Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų Departamento generalinio direktoriaus Arvydo Daunoravičiaus, Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB Valdybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininko prelato Edmundo Putrimo.

Pasirodymą pradėjo vaikų šokių grupė „Skaidra” kuriai vadovauja Romina Fourment Kalvelis (Kalvelyte) ir Alejandra Pumar Žebrauskas (Žebrauskaitė) Šita grupė buvo įkurta 1971 metais, o joje šoka daugiau nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 metų. Su džiaugsmu ir entuziazmu vaikai sėkmingai pasirodė. Po to vaikai dainavo lietuviškas dainas. Šiai veiklai vadovauja Denise Braziūnas (Braziūnaitė) kartu su Malena Tanevich Braziūnaitė ir Nadia Gedzevičiūs (Gedzevičiūte).

Šventės akimirkos

Pasirodymų pabaigoje buvo išrinkta lietuvių vaikų bendruomenės karalienė, ja tapo Lourdes Contrera Chizas Guntūlis (Čižaitė).

Vėliau koncertavo jaunųjų šokių grupė „Nemunas“, šoko naujus šokius, „Nemunas“ yra šokęs visoje Argentinoje, taip pat Kanadoje 2000-aisiais metais per Pasaulio Šokių Šventę. Ansambliui vadovauja Analia Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir padeda Ana Luján Gedzevičius (Gedzevičiūtė). Žiūrovai sveikino šokėjus už gražius tautinius šokius.

Po koncerto ir pasisakymų, Esteban Dulke, „Nemuno“ draugijos pirmininkas, susirinkusiems tarė atsveikinimo žodį. “Nemuno” gimtadienis baigėsi visiems stovint ir dainuojant Ilgiausių Metų.

Nauja Lietuvių Bendruomenės karalienė

Ta pačia proga, per “Nemuno” lietuvių draugijos jubiliejų, Argentinos lietuvių kolonija išsirinko savo karalienę. Ja tapo Agustina Lilia Kavaliūnas (Kavaliūnaitė).

Agustina Lilia Kavaliūnas atstovaus lietuvių bendruomenę “Imigrantų šventėje”. Berisso yra Buenos Aires provincijos Imigrantų sostinė, įmigrantų šventėje galima išvysti 20 tautų. Čia kasmet, rugsėjį, švenčiama Imigrantų šventė (Fiesta Provincial del Inmigrante), kurioje Berisso mieste gyvenančios tautos pristato savo kultūrą.

Šventos Mišios

Prieš šventę vyko šv. Mišios Berisso miesto bažnyčioje „María Auxiliadora“. Mišiose dalyvavo „Nemuno“draugijos ir lietuvių bendruomenės nariai bei bičiuliai.

Nuotraukoje: Vaikų bendruomenės karalienė (dešinėje) ir Buenos Aires provincijos lietuvių bendruomenės karalienė.

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos „Nemunas” informacija

2012.08.28

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *