Armėnijos ginkluotosios pajėgos ir vėl apšaudė Azerbaidžano kaimus


Rugpjūčio 7-ąją armėnų kariškiai apšaudė Azerbaidžano Tovuzko rajone esantį Garalaro kaimą. 

Karinio išpuolio metu sužeistas azerbaidžaniečių berniukas Raminas Sabiras Jusifovas

Karinio išpuolio metu sužeistas azerbaidžaniečių berniukas Raminas Sabiras Jusifovas, gimęs 2004-aisiais metais. Karinio incidento metu berniukas buvo namuose.

R.S. Jusifovas patyrė daugybę sužeidimų nuo kieme sprogusios bombos skeveldrų. Berniuko būklė apibūdinama kaip sunki, nors pavojaus gyvybei nėra.

Tai – ne pirmas kruvinas incidentas, nutikęs 2017-aisiais metais dėl Armėnijos kaltės. Pavyzdžiui, liepos 4-osios vakarą Armėnijos karinės pajėgos surengė naują stambią provokaciją azerbaidžaniečių rajone Fizuli (armėnų kariškiai intensyviai apšaudė taikias azerbaidžaniečių gyvenvietes visame Fizuli rajone).

Dėl liepos 4-osios išpuolių Alhanly kaime žuvo 50 -ies metų amžiaus Gulijeva Sahiba ir vos dvejų metukų amžiaus sulaukusi jos dukrelė Gulijeva Zahra. 

Medikai, išgelbėję Ramino Sabiro Jusifovo gyvybę

Išpuolio metu taip pat sužeista 51 metų amžiaus Gulijeva Sarvinaz. Tačiau ji skubiai išgabenta į ligoninę, ir Azerbaidžano medikams jos gyvybę pavyko išgelbėti.

Liudininkai tvirtina, kad Alhanly kaimo apšaudymas buvo nuožmus ir intensyvus. Nužudytos mergaitės tėvas Elnuras Gulijevas pasakojo, kad armėnų pajėgos 2017-aisiais metais ne sykį apšaudė jų gyvenvietę. Paskutinį sykį armėnų kariškiai šaudė birželio mėnesio pabaigoje.

Kodėl Armėnijos ginkluotosios pajėgos sistemingai atakuoja taikius azerbaidžaniečių kaimus, kur gyvena civiliai žmonės? Armėnijos taktika – įbauginti vietinius žmones, kad šie paliktų savo gimtuosius namus ir trauktųsi į Azerbaidžano gilumą. Išstūmę azeraidžaniečius armėnų separatistai tikriausiai tvirtintų, esą žemės, į kurias jie pretenduoja, – negyvenamos, todėl jas neva reikia atiduoti Armėnijai.

Informacijos šaltinis – Slaptai.lt

2017.08.09; 05:00

print