Arūnas Stakišaitis. Ką Rusijai žada 2019-ieji?


Ekonomika

Arūnas Stakišaitis, šio komentaro autorius

Paskutiniųjų dviejų dešimtmečių Rusijos ekonomikos plėtros kreivė[1] (žr. 1 pav.) tarsi susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje, trukusioje iki 2008 m., bendrasis vidaus produktas (BVP) pasižymėjo dideliu 4,7-10% metiniu augimu. Skiriamoji riba yra didelis 2009 m. BVP nuosmukis, kurį kaip ir daugelyje kitų šalių sąlygojo pasaulinė 2007-2008 m. finansų krizė.

Antrojoje dalyje ekonomika sėkmingai atsigavo 2010-2011 m. Tačiau tai tebuvo epizodas. Jį pakeitė probleminis laikotarpis. Nuo 2011 m. Rusijos ekonomikos augimas nuosekliai lėtėja, o po 2014 m. BVP jau pradeda trauktis. Pastarieji metai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą, ir Vakarų atsakomųjų sankcijų Rusijai metai. Nors 2017 m. Rusijos BVP paaugo 1,5%, tačiau tai nežada tolesnio augimo tendencijos. Mat Amerikos banko Merrill Lynch analitikai prognozavo, kad 2018 m. Rusijos ekonomika išaugs 1,5%[2]. O Rusijos privataus Alfa banko ekonomistų tyrimas, atliktas praėjusių metų pabaigoje, parodė, kad Rusijos potencialus BVP (kai turimos galimybės išnaudojamos maksimaliai) 2019 m. gali paaugti ne 1,5%, kaip manyta iki šiol, bet du kartus mažiau – 0,7%. Ši išvada taip pat neatitinka Rusijos vyriausybės vėliausiai prognozuoto BVP padidėjimo 1,3%[3],[4].

G

1 pav. Rusijos BVP kitimas 1999-2017 m.

Minėtas Amerikos bankas Merrill Lynch įvertino Rusijos ekonomikos augimo 2019 m. ribas. Maksimalus padidėjimas gali siekti 2,1% ir tik nesuderinamomis sąlygomis, kai rublis išlieka silpnas (1 USD = 65 RUB), o nafta brangi (100 USD). Pagal laukiamą bazinį scenarijų, kai metų eigoje rublis stiprėja nuo 65 iki 62 rublių už dolerį, o Brent nafta kainuoja 70 USD, BVP turi išaugti 1,2%. Rublio stiprėjimui prielaidas sudarytų geopolitinių iššūkių mažėjimas, naftos brangimas, užsieniečių, atsisakančių federacinės paskolos obligacijų, dalies mažėjimas. Šioms prognozėms gali sutrukdyti naujos sankcijos. Jeigu jų 2019 m. pradžioje paskelbta nebus, investuotojų nuogąstavimai turi mažėti, ir rinka tai suprastų kaip gerą signalą. 

Rusijos Audito rūmų vadovas A.Kudrinas Rusijos BVP kitimą per paskutinį dešimtmetį prilygino BVP augimui, nesiekiant 1% padidėjimo kasmet. Jis pastebėjo, kad po Antrojo pasaulinio karo tokio ilgo stagnacijos laikotarpio nėra buvę, išskyrus 1990-1998 m., kai po SSRS subyrėjimo, planinės ekonomikos žlugimo ir naftos kainų smukimo BVP augimas smarkiai nukrito. A.Kudrinas konstatavo, kad šalis atsidūrė rimtoje stagnacijos duobėje[5].

Aptariama BVP dinamikos kreivė apima visą prezidento V.Putino laikotarpį nuo 2000 m., įskaitant „tandeminio“ valdymo kartu su D.Medvedevu intarpą 2008-2012 m. Valdžia Rusijoje nesikeitė, o ekonomika iš augimo stadijos perėjo į stagnaciją. Kas lėmė tokį skirtumą?

Geruoju laikotarpiu naftos kaina nuolat kilo (žr. 2 pav.). Probleminiu laikotarpiu 2011-2014 m. naftos kaina buvo pasiekusi maksimumą, ir sąlygos Rusijos ūkiui turėjo būti pačios palankiausios. Tačiau baigėsi spartus naftos brangimas, ir Rusijos BVP augimo greitis ėmė mažėti. Tai parodė sisteminį Rusijos ūkio negyvybingumą. Vėliau BVP ėmė trauktis, nes nafta atpigo daugiau negu du kartus. O nuo 2014 m. Rusija susiduria su Vakarų sankcijomis.

G

2 pav. Naftą eksportuojančių šalių organizacijos OPEC naftos kaina (USD)[6]

Sankcijos

Dėl agresijos prieš Ukrainą pirmosios sankcijos Rusijai buvo paskelbtos 2014-03-14. Pasaulio mastu, RIA Novosti duomenimis, 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigoje Rusija buvo sulaukusi 178 sankcijų sprendimų, į kuriuos ji savo kontrasankcijomis atsakė 16 kartų[7]. Rusijos naujienų agentūros TASS skaičiavimais, lapkričio mėn. pradžioje JAV sankcijas buvo gavę 181 fizinis ir 434 juridiniai Rusijos asmenys[8].

Amerikos sankcijos kulminaciją turėjo pasiekti 2018 m., ir jos yra susiję su Jungtinės Karalystės (JK) pilietybe turinčio S.Skripalio ir jo dukters nuodijimu JK nervus paralyžiuojančia medžiaga Novičiok. Nustačius, kad žudikai yra Rusijos karinės žvalgybos karininkai, ir gavus tyrimo išvadas, kad panaudotasis Novičiok yra gamintas Rusijoje, JAV Valstybės departamentas 2018 m. rugpjūčio 27 d. paskelbė Rusijai pirmąjį sankcijų paketą. Pagal 1991 m. Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės ir likvidavimo įstatymą (CBW Act), konstatuota, kad Rusija panaudojo cheminį arba biologinį ginklą, tuo pažeisdama tarptautinę teisę arba panaudodama žudymui pritaikytą cheminį arba biologinį ginklą prieš savo piliečius. Oficialiai paskelbus Valstybės departamento nutarimą[9], sankcijos įsigaliojo nuo rugpjūčio 27 d. pagal CBW įstatymą arba kodifikuotas jo nuostatas[10],[11].

Rugpjūčio sankcijomis uždrausta eksportuoti į Rusiją JAV nacionaliniam saugumui jautrias prekes ir technologijas. Taip pat Rusijai buvo nutraukta:

  • pagalba pagal Užsienio pagalbos įstatymą (išskyrus skubią humanitarinę pagalbą, maisto, ŽŪ produktus);
  • karinės paskirties prekių, paslaugų, projektavimo ir konstravimo paslaugų Rusijai pardavimas, licencijų pardavimui pagal JAV amunicijos sąrašą išdavimas (netaikoma licencijoms kosmoso, civilinės aviacijos saugumo užtikrinimo srityse, jeigu licencijos būdavo išduodamos konkrečiam atvejui, tačiau ir šiais atvejais pasiliekant sankcijos prezumpcijos taisyklę);
  • bet koks karinis finansavimas pagal Ginklų eksporto kontrolės įstatymą;
  • visų JAV valstybinių institucijų paskolų, paskolų garantijų, kitokios finansinės pagalbos teikimas.

Anoniminio Valstybės departamento pareigūno teigimu, šios sankcijos yra taikomos visoms Rusijos valstybinėms įmonėms, ir tai turi atsiliepti 70% Rusijos ekonomikos, prekybai darant šimtų milijonų dolerių poveikį[12].

Pagal tą patį įstatymą dar 2018 m. Rusijai grėsė antras sankcijų paketas, dažnai vadinamas drakonišku. Mat įstatymas (22 USC § 5605 (b)) numato, kad per tris mėnesius po konstatavimo, jog minimą ginklą užsienio valstybė panaudojo, JAV prezidentas turi skirti naują sankcijų paketą, jeigu jis neįsitikina ir Kongreso raštiškai neinformuoja, kad ši valstybė minėtomis sąlygomis cheminio arba biologinio ginklo daugiau nenaudoja, jeigu ji įrodo, kad ateityje to nedarys ir jeigu ji yra pasirengusi įsileisti patikrai JTO ar kitus tarptautiniai pripažintus nešališkus stebėtojus. Sankcijos skiriamos po konsultacijų su Kongresu.

Kad antrąjį paketą Rusija gaus automatiškai, dar spalio mėnesio pradžioje neabejojo buvęs Rusijos užsienio reikalų viceministras A.Fiodorovas[13]. Jis sakė, kad Amerikos reikalavimą įsileisti ekspertus patikrai į Rusijos laboratoriją, kurioje gali būti gaminamas cheminis ginklas, V.Putinas vertins kaip asmeninį išpuolį prieš jį, ir tikrinti neleis. Taip ir atsitiko, bet įstatymo reikalavimai liko neįgyvendinti, nepaisant valstybės sekretoriaus padėjėjos M.Singh Atstovų rūmų Užsienio reikalų komitetui patikinimo rugsėjo mėnesį, kad iki termino pabaigos lapkričio mėnesį Rusijai „labai griežtos” sankcijos bus neabejotinai paskelbtos, jeigu Rusija nustatytų sąlygų pagal CBW įstatymą neįvykdys[14].

Įstatymas numato, kad papildomos sankcijos turi būti skiriamos bent pagal tris straipsnio § 5605 (b) (2) paragrafus iš 6. Jos gali reikšti draudimą JAV bankams teikti Rusijai kreditus (išskyrus kreditus maisto ir ŽŪ produktams), dvišalės prekybos visišką uždraudimą (išskyrus JAV ŽŪ prekių eksportą), skrydžių bendrovės Aeroflot skrydžių uždraudimą, dvišalių diplomatinių santykių nutraukimą arba įšaldymą. 

Kongrese svarstymui yra pateiktas įstatymo projektas[15], pagal kurį nuo vieno iki 7 Rusijos bankų (Vnešeconombank, Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Maskvos bankas (2016 m. tapęs VTB Bank dalimi), Rosselkhozbank, Promsvyazbank) Amerikoje būtų draudžiama vykdyti operacijas ir būtų įšaldomi ten jų turimi aktyvai. Tai reikštų, kad Rusija negalėtų vykdyti operacijų doleriais per korespondentines sąskaitas JAV bankuose. Numatoma uždrausti operacijas su Rusijos valstybine skola ilgesniam negu dviejų savaičių laikotarpiui (238 str.).

Beje, dar 2018 m. rugsėjo mėn. tapo žinoma, kad Kinijos komerciniai bankai ES ir JAV sankcijų pretekstu atsisako arba delsia aptarnauti Rusijos fizinius arba juridinius asmenis. Apie tai oficialiai yra pranešęs Rusijos Centrinio banko atstovas Kinijoje V.Danilovas[16].

Sprendimo dėl antrojo paketo, kurį numato veikiantis įstatymas, dar nėra. Amerikos politologė M.E.Reynolds dar lapkričio pradžioje numatė, kad sutrukdys tarpiniai Kongreso rinkimai. Esą demokratams Atstovų Rūmuose teks priprasti prie darbo, ten turint daugumą, o respublikonai Senate stengsis patvirtinti prezidento siūlomus kandidatus administracijoje ir teismuose[17]. Per šį laiką Rusija savo padėties nepagerino – Juodojoje jūroje ji atakavo Ukrainos laivus. O prie sankcijų Rusijai uždelsimo prisidėjo D.Trumpo sprendimas uždaryti JAV valstybines įstaigas.

Laukiamas sankcijas minėtasis A.Fiodorovas vadino žymiai sudėtingesnėmis už ankstesnes, nes jos visų pirma gali pakirsti Rusijos finansinę sistemą, ir tai esą turėtų pajusti kiekvienas rusas. JAV įstatymas nenumato sankcijų termino, tad jos gali trukti neribotai, nes priklausys nuo Rusijai pateiktų sąlygų vykdymo. Atsižvelgdamas į susikaupusių sankcijų Rusijai visumą, A.Fiodorovas manė, kad Rusija gali atsidurti padėtyje, primenančioje SSRS 1988 m. Jo nuomone, siekiama pakeisti Rusijos politinį kursą, todėl reikia laukti ir atitinkamų politinių pasekmių[18].

„Dedolarizacija“

Amerika turi visas galimybes Rusijos bankams uždrausti visas operacijas JAV doleriais, nes jos visos yra vykdomos per Amerikos bankus – korespondentus. Todėl Rusijoje imta kalbėti apie dolerio atsisakymą arba vadinamąją dedolarizaciją.

Tarptautinėje prekyboje pereiti prie atsiskaitymų eurais, rubliais ir juaniais dar rugsėjo mėnesį pasiūlė Užsienio prekybos banko (VTB Bank) vadovas A.Kostinas[19]. Spalio mėnesio pradžioje Rusijos žiniasklaidoje išplito žinia, kad Rusijos premjeras D.Medvedevas netrukus patvirtins atsiskaitymų JAV doleriais atsisakymo planą, pereinant prie atsiskaitymo nacionalinėmis valiutomis, ir kad ruošiamas atitinkamas įstatymo projektas. Teigta, kad dolerius pakeis eurai ir juaniai, nes Rusijos pagrindinės prekybos partnerės yra ES ir Kinija. Remdamasis savais šaltiniais, pirmas apie tai informavo Rusijos internetinis leidinys „The Bell“[20]. Atsiskaitymams nacionalinėmis valiutomis skatinti vyriausybė pateikė įstatymo projektą, pagal kurį būtų mažiausiai keliais kartais sumažintos baudos už užsienio prekybos operacijų pažeidimus. Apie tai informavo Rusijos pirmasis vicepremjeras, finansų ministras A.Siluanovas[21].

Amerikos doleriai

Kad iki 2018 m. pabaigos Rusija ir Kinija ketina pasirašyti atsiskaitymo nacionalinėmis valiutomis susitarimą, lapkričio pabaigoje pranešė Rusijos banko VEB vadovas I.Šuvalovas. Esą problemų nėra – susitarimo projektas jau praėjęs pirmines derinimo stadijas ir yra perduotas premjerams, o Kinijos vadovas nori, kad susitarimas būtų pasirašytas kuo greičiau[22]. Metų pabaigoje paaiškėjo, kad pasirašymas atidedamas Kinijos prašymu[23].

Rusijos Pramonės ir prekybos rūmų vadovas S.Katyrinas nurodo[24], kad, atsisakydama dolerio, Rusija susidurs su rimtais keblumais. Mat pasaulyje net 80% tarptautinių atsiskaitymų vykdoma doleriais, o didžioji jų dalis tenka ilgalaikėms sutartims. Norint pereiti prie kitos valiutos, ji pirmiausia turi būti stabili, nes jos kurso svyravimas prekybos subjektams būtų  nuostolingas. Kartu reikalingas bent eksportuotojo ir importuotojo sutarimas. Gi vienašalė tvarkos peržiūra neišvengiamai reikštų milžiniškus piniginius ir reputacinius nuostolius, kam Rusijos verslas nėra pasiruošęs. Nepatogumą sudaro tai, kad stambiausios šalys, kurių prekybos balansas yra teigiamas, savo aktyvus laiko daugiausia doleriais. Kitą nepatogumą sąlygoja faktas, kad milžiniška Rusijos bendrovių skolos užsieniui dalis yra fiksuota doleriais. O verslui pereinant į regionines valiutas, atsiras nuostolių dėl jų konvertavimo į dolerius, kai prireiks grąžinti skolas.

Rusijos finansų ekspertas V.Rožankovskis stabilioms valiutoms be dolerio priskiria eurą, Šveicarijos franką ir Kinijos juanį, nes šios šalies Centrinis bankas turi sukaupęs pakankamus rezervinės valiutos išteklius juanio stabilumui užtikrinti. Daugelis ekspertų mano, kad ateityje euras gali tapti pagrindine Rusijos tarptautinių atsiskaitymų valiuta. Prielaidas tam sudaro didelė prekybos su ES apimtis. Tai būtų naudinga ir ES, nes euras kaip rezervinė valiuta sustiprėtų[25]. Rusijai perėjimas prie euro patogus nebūtų. Nepaisant to, kad euras tapo antrąja bazine pasaulio valiuta, konkuruojančia su doleriu, valiutų eksperto O.Vjugino pastebėjimu, Europoje daugelis stebisi, kodėl Rusija, parduodama savo energetinius išteklius euro zonai, ima ne eurus, o dolerius[26]. Be to atsiskaityti eurais būtų galima pagal būsimas, o ne jau sudarytas sutartis.

V.Rožankovskio nuomone, paprasčiausia atsisakyti dolerio prekyboje su tokiomis posovietinėmis šalimis kaip Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija. Esą tam pasiruošusi ir Turkija. Tačiau Rusijos Alfa banko Makroekonomikos analizės centro vadovė N. Orlova pastebi[27], kad rublio patrauklumą posovietinėje erdvėje mažina geopolitiniai veiksniai bei rublio nestabilumas, sustiprėjęs po 2014 m. Beje, Rusijos prekybos dalis su NVS šalimis mažėja.

Visuomenės nuomonė. Nuomonių skirtumo apraiškos valdžioje

Sociologai pastebi Rusijos visuomenės nuomonėje 2018 m. atsiradusį lūžį[28]. Levados centro vadovas L.Gudkovas konstatavo, kad rusai praranda turėtą viltį, jog valdžia užtikrins gerovę, augs realios pajamos, tuo pačiu metu jai stengiantis atkurti didvalstybės statusą.

Krymo aneksijos sukeltą pasididžiavimo euforiją papildė nerimas, kad ateityje rusų gyvenimas negerės. Tam įtakos turėjo pensinio amžiaus ilginimas (ketinimui ilginti birželio mėnesį nepritarė 90% rusų), leidęs pastebėti per ketverius metus 11%-14% sumažėjusias realias pajamas. Pokytis ypač juntamas provincijoje. Dėl to Rusijoje labai susilpnėjo antivakarietiškos propagandos poveikis. Kartu rusų simpatija Amerikai (42%) viršija antipatiją, ir šis santykis jau atitinka įprastinį požiūrį, gyvavusį prieš keliolika metų. Palankumas ES yra dar didesnis.

Jeigu 2014 m. pavasarį neabejojusių savo užtikrintu rytojum buvo 52%, o dvejojantieji sudarė 40%, tai pagal naujus duomenis pirmieji ir antrieji sudarė atitinkamai 38-44% ir 50-56%. Lapkričio mėn. apklausa rodo, kad per metus materiali padėtis pablogėjo 39% šeimų, pagerėjo tik 9%, nepasikeitė 52%.    

Jeigu anksčiau protesto akcijose dėl gyvenimo lygio smukimo arba politinių reikalavimų būdavo pasiruošę dalyvauti 8-15% rusų, tai paskutiniaisiais mėnesiais tokių padaugėjo iki 23-30%. Protestuotojų ratas išsiplėtė – prie kūrybinės visuomenės grupės dabar jungtųsi darbininkai ir tarnautojai.

Jeigu atsakomybę už ekonomiką ir socialinę politiką gyventojai anksčiau priskirdavo vyriausybei, premjerui ir Dūmos nariams, prezidentą nuo šių sričių atribojant ir jo veiklą vertinant panašiai palankiai, tai nuo antros 2018 m. pusės požiūris ėmė keistis. Kovo – balandžio mėnesiais V.Putino veiklą teigiamai vertino 80-82% apklaustųjų, neigiamai – 17-19%, o nuo liepos mėnesio V.Putino veiklai pritarė 66%, neigiamai ją vertino 30-33%. Panašiu dydžiu  – 15-17% per metus nukrito užsienio reikalų ministro S.Lavrovo ir gynybos ministro S.Šoigu reitingai. V.Putiną asmeniškai atsakingu už visas problemas šalyje laiko 61% rusų, kai 2015-2017 m. tokių būdavo 40-43%.

Gyventojų nerimas dėl Rusijos tarptautinės izoliacijos bei Vakarų sankcijų per metus išaugo panašiai – atitinkamai nuo 29% iki 43% ir nuo 28% iki 43%.

Pasididžiavimo euforiją „Krymas mūsų“ papildo nerimas, kad Rusijos konfrontacija su  Vakarais gali peraugti į karą. Gyvuoja nuojauta, kad režimas, praradęs ryšį su realybe, gali atvesti į katastrofą. Paskutiniuoju metu 79% rusų (didesnę dalį sudaro jaunimas) mano, kad su Vakarais reikia atkurti normalius santykius. Anksčiau tokių būta 45-50%.

2018 m. gruodžio mėnesį net 53% Rusijos gyventojų pritarė Rusijos vyriausybės  atstatydinimui, kai lapkričio mėnesį taip maniusiųjų buvo tik 33%. Nepasitenkinimą daugiausia lėmė kainų augimas ir pajamų mažėjimas (57%), negebėjimas aprūpinti darbu (46%), nepakankama socialinė gyventojų apsauga (43%). Duomenis pateikė Levados centras[29].

Amerikos tyrimų bendrovės Edelman paskelbtame 28 pasaulio valstybių reitinge[30], rodančiame visuomenės pasitikėjimą nevyriausybinėmis organizacijomis, verslu, valdžia ir žiniasklaida, Rusija užima paskutinę vietą su pasitikėjimo indeksu 29 iš 100. Ji pirmauja ir pagal pasitikėjimo praradimo greitį, nes 2018 m. pradžioje šis pasitikėjimas siekė 36%. Rusija nėra paskutinė tik pasitikėjimo valdžia skiltyje. Valdžiai pritaria 34% rusų, tačiau rodiklis per metus nukrito net 10%.

Nepalankiomis aplinkybėmis Rusijos valdžioje ir institucijose atsiranda viešai matomų nesutarimų.

V.Putinui savo gegužės įsakais įpareigojus užtikrinti stabilų gyventojų realių pajamų augimą, Rusijos statistikos tarnyba Rosstat nustatė, kad realios gyventojų pajamos nuo 2014 m. nuolat mažėja[31]. O Rusijos Audito rūmų vadovas A.Kudrinas oficialią Rusijos ekonomikos prognozę sutiko kritiškai, pastebėdamas, kad tikroji padėtis yra blogesnė – realių pajamų augimas 2018 m. sudarė 0-0,4%, vietoje spalio mėnesį oficialiai prognozuotų 3,4%[32].

Reaguodamas į Rosstato išvadas, Rusijos pirmasis vicepremjeras ir finansų ministras A.Siluanovas jo skaičiavimus pavadino siaubingais ir žurnalistams pareiškė, kad Rosstatą reikia rimtai reformuoti, atnaujinant komandą, darbo principus ir metodus[33]. Visgi jam prieštaravo ekonomikos ministras M.Oreškinas. Pastarasis, premjerui D.Medvedevui atleidus Rosstato vadovą, pareiškė, kad ši institucija dirba pagal teisingą, universalią ir tarptautinę metodiką[34].

Praėjusiais metais sumažėjus visuomenės pasitikėjimui V.Putino veikla nuo įprastinių 82-80% iki 67%, Rusijos TV kanalas Rusija-1 nuo rugsėjo mėn. pradžios ėmėsi taisyti padėtį, kas savaitę rusams transliuodamas valandos trukmės laidą „Maskva. Kremlius. Putinas“.

Vladimiras Putinas. EPA-ELTA nuotr.

Gruodžio mėn. viduryje Federacijos tarybos narys A.Klišas ir Valstybės Dūmos narys A.Lugovojus pateikė įstatymo projektą, kuris numato Rusijos „suverenaus interneto“, atsijungiant nuo pasaulinio tinklo, sukūrimą. Nauja sistema leistų valdžiai kontroliuoti Rusijoje platinamos informacijos turinį[35].

Taigi Rusijos valdžia savo elgesiu ima panėšėti į Tiesos ministeriją, kuri pagal Partijos poreikius turi jai nepatinkančius vakardienos faktus nuolat keisti kitais. Tą valstybę kontroliavo Didysis Brolis, o rašoma apie tai G.Orwello knygoje „1984-ieji“.

2019.01.23; 07:07

[1] GDP growth (annual %), World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU

[2] Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100: https://www.rbc.ru/economics/11/12/2018/5c0fc0d29a7947a292a7ae73

[3] Экономисты пересмотрели оценки потенциального роста российской экономики: https://www.rbc.ru/economics/21/12/2018/5c1b91089a7947feefced03a?from=main

[4] Минфин прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%: https://tass.ru/ekonomika/5957737

[5] Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России: https://www.rbc.ru/economics/27/11/2018/5bfcf2879a7947451fe2d9cd

[6] Average annual OPEC crude oil price from 1960 to 2018: https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/

[7] ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ НА 25.09.18: https://ria.ru/20170901/1501426774.html

[8] История санкций США в отношении России в связи с Украиной: https://tass.ru/info/5771956

[9] Determinations Regarding Use of Chemical Weapons by Russia Under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991: https://www.federalregister.gov/documents/2018/08/27/2018-18503/determinations-regarding-use-of-chemical-weapons-by-russia-under-the-chemical-and-biological-weapons

[10] 22 U.S. Code § 5604: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/5604

[11] 22 U.S. Code § 5605: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/5605

[12] US to impose new Russia sanctions for ‘chemical or biological weapons’ use against British ex-spy: https://www.foxnews.com/politics/us-to-impose-new-russia-sanctions-for-chemical-or-biological-weapons-use-against-british-ex-spy

[13] Большая охота: новое о Скрипале и агентах ГРУ:  https://www.svoboda.org/a/29521391.html

[14] Royce Statement on Russia Sanctions Deadline: https://foreignaffairs.house.gov/press-release/royce-statement-on-russia-sanctions-deadline/

[15] S.3336 – Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text?r=12#toc-id10F125618FBE42A2826B31DE3B988FE0

[16] Chinese banks refuse to serve Russian clients: http://www.pravdareport.com/news/russia/economics/24-10-2018/141851-china_russia_banks-0/#

[17] 2018 MIDTERM ELECTIONS: RESULTS AND IMPLICATIONS: https://w+ww.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/gs_20181108_2018_midterm_results_transcript.pdf

[18] Большая охота: новое о Скрипале и агентах ГРУ:  https://www.svoboda.org/a/29521391.html

[19] „Первое – это ускоренный переход на расчеты без долларов”: https://iz.ru/788630/daria-inozemtceva-ekaterina-korinenko/pervoe-uskorennyi-perekhod-na-raschety-bez-dollarov

[20] Правительство разработает план дедолларизации экономики:  https://thebell.io/pravitelstvo-razrabotaet-plan-otkaza-ot-dollara/

[21] Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия: https://www.gazeta.ru/business/2018/10/20/12028693.shtml

[22] Россия и Китай до конца 2018 года намерены подписать соглашение о расчетах в нацвалютах: https://tass.ru/ekonomika/5762915

[23] Китай не рискнул связываться с рублем: https://www.kommersant.ru/doc/3843582

[24] Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия: https://www.gazeta.ru/business/2018/10/20/12028693.shtml

[25] Ten pat

[26] Дедолларизация: рубль за евро, евро за доллар. Тянут-потянут…: https://topwar.ru/148082-dedollarizacija-rubl-za-evro-evro-za-dollar-tjanut-potjanut.html

[27] Есть ли шансы на реализацию планов по отказу экономики России от доллара?; https://www.vestifinance.ru/articles/108085

[28] Россияне все меньше доверяют начальству и все больше боятся войны. Итоги года с социологом Львом Гудковым: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/26/79078-a-my-tochno-popadem-v-ray

[29] Более половины россиян выступают за отставку правительства: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/13/791275-bolee?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

[30] 19th ANNUAL EDELMAN TRUST BAROMETER: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-01/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf

[31] Силуанов обвинил Росстат в «ужасном качестве счета» реальных доходов: https://www.rbc.ru/economics/24/12/2018/5c2118a39a7947e242a659c4?from=main

[32] Счетная палата оценила выполнение экономических прогнозов правительства: https://www.rbc.ru/economics/02/01/2019/5c2c989b9a7947bb75ed571a?from=main

[33] Силуанов обвинил Росстат в «ужасном качестве счета» реальных доходов: https://www.rbc.ru/economics/24/12/2018/5c2118a39a7947e242a659c4?from=main

[34] Орешкин назвал правильными методы раскритикованного Силуановым Росстата:
https://www.rbc.ru/economics/25/12/2018/5c21ecaf9a794717c19ae5d0

[35] „Яндекс” и Mail.ru поддержали закон о „суверенном интернете”: https://www.svoboda.org/a/29717327.html

print