Arūnas Stakišaitis. Kodėl Lietuvoje negalima nukelti sovietizmo paminklų?


Arūnas Stakišaitis, šio teksto autorius

Kodėl Lietuvoje negalima nukelti sovietizmo paminklų? Ogi todėl, kad tai užpykdytų Rusijos gynybos ministeriją.

Ši ministerija inicijuoja įstatymo „Priemonės, taikomos asmenims, dalyvaujantiems sunaikinant, pakenkiant arba išniekinant paminklus, skirtus įžymiems Rusijos kariniams vadovams ir svarbiems istorijos įvykiams“ projektą, pagal kurį už nurodytus veiksmus prieš paminklus, esančius užsienyje, būtų skiriamos sankcijos.

Rusijos baudžiamajam kodeksui siūlomas specialus straipsnis, o, juo vadovaujantis, atsakingiems asmenims būtų draudžiama įvažiuoti į Rusiją, jų turimi aktyvai Rusijoje būtų areštuojami. Šiems asmenims numatoma uždrausti bet kokius nuosavybės ir investicijų Rusijos Federacijoje sandorius, disponavimą ten esančiu turtu.

Sovietinių karių skulptūra, kadaise stovėjusi ant Žaliojo tilto. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Tokių asmenų kontroliuojamiems juridiniams asmenims Rusijoje būtų stabdoma veikla – narystė/įgaliojimai direktorių taryboje ir kituose Rusijoje registruotuose bendrovių valdymo organuose.

Pažymima, kad federacinis įstatymas atitinka Eurazijos ekonominės sąjungos sutarties 2014 m. gegužės 29 d. nuostatas ir kitas Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatas.

Įstatymo  projektas skelbiamas Rusijos oficialioje norminių teisės aktų interneto svetainėje[1], kurioje visuomenė iki š.m. liepos 4 d. gali pateikti savo siūlymus.

2019.06.21; 08:19

[1] О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории: https://regulation.gov.ru/projects#npa=92444

 

print