Atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl liudijimo Seimo komisijai


Kilus viešoms abejonėms dėl Aplinkos ministro Kęstučio Trečioko galimai neteisėtų veiksmų teikiant paaiškinimus Seimo sudarytai Laikinajai Komisijai, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamentui buvo pavesta išsamiai išnagrinėti su šia situacija susijusius turimus dokumentus bei papildomai gautus duomenis.

Įvertinus, kad šie duomenys nesudaro pagrindo manyti, kad teikdamas paaiškinimus ministras būtų padaręs veiką, kuri turėtų nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakyta.

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nurodyta, kad melaginga gali būti laikoma tik tokia informacija, kuri reiškia visišką ar dalinį tikrovės neatitikimą, jos iškraipymą arba realių, egzistuojančių faktų neigimą. Baudžiamoji atsakomybė už melagingų pranešimą, paaiškinimų ar duomenų teikimą asmeniui gali kilti tik tuomet, kai asmuo veikia tyčia, supranta, kad jo pateikta informacija yra melas ir siekia, kad tokia informacija būtų užfiksuota bei panaudota.

Nutarime, kuriame pagrindžiamas minėtas prokuroro sprendimas, teigiama, kad išanalizavus visus ministro K. Trečioko pateiktus Komisijai paaiškinimus ir jų kontekstą, nustatyta, kad ministras neneigė savo bendravimo su Druskininkų meru Ričardu Malinausku ir netgi patvirtino, kad pastarasis teiravosi jo dėl nutarimo projekto rengimo klausdamas, kodėl taip ilgai vyksta procedūra. Cituojant tik dalį Aplinkos ministro atsakymų į Komisijos narių klausimus, nebuvo atskleistas visas duotų paaiškinimų turinys, todėl tai leido susidaryti klaidinančiam įspūdžiui, kad šiai Komisijai buvo meluojama.

„Tai, kad K. Trečiokas į klausimus atsakė lakoniškai ir neplėtodamas savo pokalbių su R. Malinausku turinio, nesudaro pagrindo teigti, kad jis veikė neteisėtai ir siekė suklaidinti Komisiją“, – rašoma prokuroro nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.  

Prokuroro priimtas nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Slaptai.lt nuotraukoje: Apsaugos ministras Kęstutis Trečiokas.

Informacijos šaltinis – Lietuvos generalinė prokuratūra.

2016.03.26; 08:03

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.