Atviras laiškas gerbiamai Neringai Venckienei


Dėl 2012 metų gegužės 17-osios dienos Jūsų šeimoje įvykusios tragedijos sunku surasti paguodos žodžių…

Jų nėra. Gerbiama p. Neringa, ką tektų bepatirti, kokius nepagrįstus, neteisingus kaltinimus, nusikaltėlių bendrininkų primetamus Jums ir Jūsų artimiesiems, tektų išgirsti, teguodžia ir bent šiek tiek Jus visus suramina žinojimas, kad Jūsų sąžinė rami, jog padarėte viską, kad apgintumėt mergaitę.

Deja, prieš šitokio masto smurtą, prievartą ir chuliganiškus veiksmus atsilaikyti nebuvo įmanoma. Kaip dažnai pildosi poeto V. Mykolaičio-Putino posmuose išsakyti žodžiai:

„Ir tribunoluos išdidžiai /

Teisiuosius smerkia žmogžudžiai“.

Kunigas Juozas Zdebskis (1929-1986), kuris taip pat buvo įvairiai šmeižiamas ir klastingai nužudytas, kaip ir Jūsų brolis, nuolat kartodavo šią mintį: „Palaiminta nekalta kančia, pažeminimo kančia“.

Šiandien ir Jūs turite šį galingą ginklą, kad galėtumėte ir toliau ginti mergaitę. Paveskite ją Viešpaties globai, visą skausmą ir visus persekiojimus aukokite už ją, kad Viešpats ją saugotų nuo vienokio ar kitokio sunaikinimo.

Jeigu tolimesnė Jūsų kova už tiesą ir teisingumą, kova prieš Dangaus keršto šaukiančius nusikaltimus ateityje būtų absoliučiai paralyžiuota, apribojant net Jūsų fizinę laisvę – dvasia Jūs visada liksite laisva. Nusikaltėliai pajėgūs naudoti smurtą, prievartą prieš mažametę mergaitę, prieš beginklius žmones; pajėgūs daužyti, laužyti, griauti, melu pridengti tiesą, bet ne jų galioje supančioti dvasią, sujaukti ramią, švarią sąžinę.

Visi gi, kurie mato balta, kur yra juoda, ir atvirkščiai, visi, kurie nepripažįsta akivaizdaus nusikaltimo, o jo ieško tuose, kurie gina tiesą, išdrįsta kovoti su nusikaltimu – visi jie meluoja ne tik kitiems, bet ir patys sau.

Kaip gali būti atskleista tiesa, jei visi liudininkai pašalinami, o nusikaltėliai, kaip ir anais Kristaus laikais, šaukia: „Ant kryžiaus jį! Paleisk mums Barabą!“ (plg. Lk 23, 18).

Brangūs Deimantės Kedytės artimieji ir visi, kurie gynėte mergaitę, kurie budėjote dienas ir naktis, visi, kurie ir toliau ją ginate! Pareiškiame, kad ir mes visi (o mūsų labai daug), kurie branginame tiesą ir gėrį, bet ne nusikaltimą, visi maldos vienybėje ir dvasia esame su Jumis, nepaisant to, kad ne visada galime būti šalia Jūsų pavojaus ir skausmo valandą.

Laiško autorė Sesuo Janina Judikevičiūtė yra Palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos Marijos vargdienių seserų vienuolijos narė, Sibiro tremtinė, 1951 metais okupantų Tuskulėnuose sušaudyto politinio kalinio dukra.

Marijampolė

Nuotraukoje: teisėja Neringa Venckienė ir mažoji Kedytė.

2012.06.03             

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.