Bendruomenėms tylėti ir leistis mulkinamoms – nevalia


Tikroji savivalda prasideda ten, kur bendruomenė, geriausiai matydama savo problemas ir poreikius, imasi tvarkyti vietos reikalus, daro poveikį administraciniam valdymui bei sprendimų priėmimui “iš viršaus“. Savivaldybių administracijos bendruomenių darinius, kylančius “iš apačios“, laiko neparankiais, opoziciniais administraciniam valdymui. Štai todėl net imasi priemonių žlugdyti natūraliai besikuriančias bendruomenes.

Lazdynų seniūnijoje veikė ir formaliai tebeveikia demokratiškai išrinkta bendruomenės savivaldijos taryba. Tačiau 2006 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1242 patvirtino Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovų rinkimo tvarką, kuria vadovaujantis buvo išrinkta iš 5-ių narių visuomeninė seniūnijos taryba.

Ši taryba iš tikrųjų yra tiesiogiai pavaldi seniūnui, tačiau jos balsas gali būti įvardijamas bendruomenės balsu. Taigi seniūnijos ribose veikia dvi bendruomenės tarybos, nors bendruomenė viena. Taip per skaldymą savivaldybė naikina tikrosios savivaldos pradus.

Vilniaus miesto Lazdynų seniūnijos pavyzdys rodo ir kitokį tikrosios savivaldos žlugdymo būdą. Pasirodo, užtenka įpiršti į demokratiškai rinktos bendruomenės savivaldijos pirmininko postą neveiklų asmenį, ir bendruomenės veikla virsta tik jos regimybe. Taip jau kelias kadencijas per neveiklius pirmininkus Lazdynuose žlugdoma bendruomenės veikla, savivaldos pradas “iš apačios“. Turėdamas pelnytą tarp gyventojų pasitikėjimą, seniūnas Algis Strelčiūnas jau kelintai savivaldijos kadencijai įperša neveiklų pirmininką ir tuo slopina bendruomenės balsą. Kadangi seniūną skiria savivaldybės administracija, pats seniūnas yra priklausomas, negali priešintis savivaldybės sprendimams, o bendruomenės dvi tarybos tyli; viena dėl tiesioginės priklausomybės seniūnui, kita – dėl pirmininko neveiklumo.

Apmaudu, kad, taip ir nepradėjusi veikti, paskutinioji Lazdynų bendruomenės savivaldijos taryba jau pradeda byrėti. Seniūno į savivaldijos pirmininkus rekomenduotas Juozas Jakavičius, pats pasižadėjęs aktyviai reikštis bendruomenės labui, tarsi pasitraukė į “pogrindį“, net tarybos posėdžių protokolus įslaptinęs laiko seife, nors su jais bet kuris bendruomenės narys turi teisę susipažinti. Yra bendruomenės savivaldijos internetinis portalas, kuriame ir turėtų būti tie protokolai su atspindėta veikla, tačiau, matyt, talpinti neparanku, nes bendruomenė atkreips dėmesį į tarybos neveiklumą. Minimame internetiniame portale iki šiol buvo talpinamos bendruomenės narių nuomonės, tačiau pastaruoju metu pirmininkas įvedė cenzūrą. Šių eilučių autorius tai jau patyrė: nepalanki pirmininkui, čia pateikiama mano nuomonė, iš puslapio buvo pašalinta.

Dėl bendruomenės aplaidumo, miesto savivaldybė netrukdomai savivaliauja. Antai sausio 7 d. lazdyniečiai, neapsikentę su žlugdoma Lazdynų laisvalaikio centro baseino veikla, susirinko į minimą centrą. Buvo kviesti savivaldybės atstovai, tačiau neatvyko. Čia sužinota, kad baseinas buvo uždarytas be rimtos jo tinkamumo ekspertizės. Kai kvalifikuota komisija ekspertizę atliko, paaiškėjo, kad baseiną galima eksploatuoti. Bendruomenei padaryta žala: nutrūko moksleivių būrelių veikla, sportininkų treniruotės. Bendruomenė nusprendė kreiptis į prokuratūrą dėl visuomenei padarytos žalos, visuomenės intereso pažeidimo.

Kai Vilniaus miesto savivaldybė savivaliauja, naikina ar privatizuoja bei pardavinėja visuomenei svarbius objektus ir tuo pat metu postringauja apie šimtus milijonų kainuosiančio Gugenheimo muziejaus statybą, bendruomenėms tylėti, tūnoti ir leistis mulkinamoms – nevalia.

Nuotraukoje: straipsnio autorius Algimantas Zolubas.

2010.01.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *