Bostono teroro aktas: ką pareiškė kongresmenas V.R.Kitingas ir nužudytojo I.Todaševo tėvas


Vakarų spauda gausiai komentuoja paskutiniąsias naujienas, vienaip ar kitaip susijusias su Bostono teroro akto tyrimu. Daug dėmesio skiriama incidentui su Ibrahimu Todaševu, Tamerlano Carnajevo pažįstamuoju, kuris buvo nušautas FTB agentų. Žinyba išplatino incidento detales, o tuo tarpu nužudytojo tėvas Abdulbakis Todaševas FTB bendradarbius viešai pavadino banditais.

„Kongresmenas Viljamas R.Kitingas pranešė, kad bombarduotojams buvo galima sutrukdyti“, – skelbia antraštė "The Boston Globe". JAV Atstovų rūmų narys Viljamas R. Kitingas susitiko su RF FSB aukštais pareigūnais, aiškina žurnalistai Davidas Filipovas ir Brianas Benderis.

Pasak V.R.Kitingo, Rusijos kontržvalgyboje jam parodė konkrečią informaciją, kuri įtikino Rusijos gyventojus, kad Carnajevas planavo prisidėti prie sukilėlių Dagestane. „Iš tų detalių lygio galima matyti: iš tikrųjų, jeigu tarp mūsų būtų geriau sureguliuotas keitimasis informacija, labai tikėtina, kad situacija būtų pasikeitusi ir (sprogimų) būtų išvengta“, – sakė V.R.Kitingas.

Tiesa, Amerikos valdininkai įtikinėja, kad gavo iš Rusijos ne itin detalią informaciją apie Carnajevų šeimą. V.R.Kitingas, priešingai, pareiškė: FSB jam buvo parodytas dosjė, kuriame buvo „pavardės, adresai, mobiliųjų telefonų numeriai, elektroninės paskyros, elektroninis paštas, puslapiai Facebook‘e… tai faktas, kad jis bandė išvykti į Palestiną ir turėti ten reikalų su sukilėliais, bet nesugebėjo pakankamai gerai išmokti kalbos, ir to plano teko atsisakyti“.

FSB versija tokia, kad tada Tamerlanas nusprendė keliauti į Dagestaną.

Ketvirtadienį anoniminis šaltinis iš JAV žvalgybos valdybos laikraščiui pranešė: „Mes neginčijame to, kaip kongresmenas V.R.Kitingas apibūdino rusų pateiktą informaciją“. Pasak šaltinio, būtent toji informacija paskatino CŽV įtraukti Tamerlaną į potencialių teroristų duomenų bazę. Bet šaltinis pridūrė: atrodo, kad skiriasi JAV ir Rusijos nuomonė dėl to, kokios informacijos 2011 metais pakaktų Tamerlanui areštuoti.

V.R.Kitingas sakė: Rusija paprašė ją perspėti, jeigu Tamerlanas keliaus į Rusiją. Bet JAV specialiosios tarnybos neatsiliepė, ir Rusijos valdžia nusprendė, kad pavojaus nėra. FSB nesusekė Tamerlano atvykimo į Dagestaną, nes jis įvažiavo su Kirgizijos pasu, o ne su Amerikos dokumentais.

Tą pačią dieną, kai V.R.Kitingas padarė savąjį pareiškimą, Ibrahimo Todaševo tėvas viešai pavadino FTB agentus banditais ir pareikalavo juos teisti, pažymi laikraštis.

Juristas teisių gynėjas Zaurbekas Sadachanovas, padedantis Todaševui vyresniajam, netiki, kad į Ibrahimą šauta tik po to, kai jis puolė FTB agentus. „Šovusysis turėjo stovėti aukščiau jo, iš šono, ir šovė iš viršaus žemyn. Kam jiems reikėjo šauti į jį septynetą kartų? Kam jiems reikėjo šauti jam į nugarą?“ – sako juristas, demonstruodamas lavono fotografijas.

„Z.Sadachanovas taip pat sukėlė abejones dėl V.R.Kitingo tvirtinimų, kad FSB bandė perduoti informaciją, kuri galėjo padėti išvengti sprogdinimų“, – rašo laikraštis. Jis priminė: prezidentas Vladimiras Putinas žurnalistams sakė, kad Rusijos specialiosios tarnybos negalėjo suteikti amerikiečiams informacijos, nes Carnajevai negyveno RF ir ten pasirodydavo tik retkarčiais.

Tiesa, Rusijos spauda tvirtino, kad FSB pradėjo akyliau sekti Tamerlaną Carnajevą 2012 metais, rašo leidinys, remdamasis laikraščiu "Novaja gazeta".

„Žmogaus, kuris buvo pažįstamas su Tamerlanu Carnajevu, mirties istorija reikalauja paaiškinimų“, – taip pavadintas "The Washington Post" redakcinis straipsnis. Leidinys pažymi: šaltiniai iš teisėsaugos institucijų pranešė žurnalistams prieštaringų žinių apie Ibrahimo Todaševo žūtį. „Daugelis iš tų versijų FTB parodo negražioje šviesoje“, – priduria laikraštis.

Plačiai pasklidusi versija, kad Todaševas prisipažino, jog kartu su Carnajevu buvo susiję su triguba žmogžudyste 2011 metais. „Paskui jis padarė kažką tokio, kas išprovokavo FTB agentą, ir tas jį nušovė“, – rašo leidinys.

Trečiadienį išaiškėjo, kad Todaševas buvo beginklis. Daugelis šaltinių įtikinėja, kad jis apvertė stalą. Pasigirsta prielaidų, kad Todaševas pabandė sučiupti agento pistoletą ar kambaryje buvusį samurajų kardą. Dar viena versija – kad agentas su Todaševu buvo vieni du.

Todaševo tėvas sako, kad jo sūnų nužudė. Laikraštis pataria JAV administracijai visomis jėgomis „prisikasti prie atsitikimo esmės ir nedelsiant paskelbti tyrimo rezultatus“. Lėtas tyrimas ar skurdi informacija bus paranki pakvaišusiems konspirologams.

Laikraštis kelia ir kitų klausimų apie FTB veiksmus: „Nejaugi jie paliko samurajų kardą kambaryje, kuriame vyko apklausa“? Nejaugi su Todaševu pasiliko tik vienas žmogus? O jeigu tos versijos neteisingos, kaip pateisinti šūvius?“

Kitame straipsnyje – „Čečėno tėvas sako, jog FTB nužudė jo sūnų, kad užčiauptų jam burną“ – "The Washington Post" smulkiau apsistoja ties Todaševo istorija. Tėvas taip pat sakė, kad prieš tai Ibrahimą ilgai tardė apie vieną įtariamąjį dėl teroro aktų Bostone, rašo žurnalistas Vilis Inglandas. Ibrahimas buvo pažįstamas su Tamerlanu Carnajevu, apklausa, kuri baigėsi Ibrahimo mirtimi, buvo trečioji iš eilės (bent jau taip sakė tėvas Abdulbakis Todaševas).

„Įvairiuose pranešimuose tvirtinama, kad Todaševas turėjo kažkokį ginklą, bet trečiadienį du teisėsaugos institucijų bendradarbiai pranešė "The Washington Post", kad jis buvo neginkluotas“, – rašo laikraštis. FTB pareiškė, kad atlieka incidento tyrimą, kuris gali užtrukti keletą mėnesių.

Juristas Zaurbekas Sadachanovas iš Čečėnijos klausia: „Kodėl Todaševą tris kartus apklausinėjo be advokato? Kodėl nėra įrašų? Kodėl paleisti septyni šūviai? Kodėl Amerikos policininkai mano, jog gali daryti, kas jiems šaus į galvą?“

Todaševas vyresnysis pareiškė, jog FTB nenorėjo, kad jo sūnus grįžtų į Rusiją: „Gal mano sūnus žinojo kokią informaciją, kurios skleisti policija nenorėjo. Jie užčiaupė jam burną“. Kaip sako tėvas, Ibrahimas netikėjo, kad sprogdino broliai Carnajevai. Tėvas taip pat įsitikinęs, kad Ibrahimas nesusijęs su triguba žmogžudyste, įvykdyta 2011 metais.

Spaudos konferencijos organizatorius žurnalistas Maksimas Ševčenka pasmerkė „sistemingą čečėnų persekiojimą“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir sukritikavo Rusijos URM už tai, kad ji neužsistoja čečėnų.

Panašią antraštę randame "The Wall Street Journal" – „Nužudyto čečėno tėvas užsipuolė FTB“. Todaševas vyresnysis pareiškė, kad lavono fotografijos verčia susimąstyti, kaip buvo elgiamasi su Ibrahimu per apklausą, pažymi žurnalistai Polas Sonnas ir Džonas Kempas. FTB susilaikė nekomentavęs.

Fotografavo morge Todaševo draugas Huseinas Taramovas. Neįvardytas informacijos šaltinis sakė, kad vaizdas, matyt, teisingai vaizduoja palaikų būklę. Pasak Taramovo, palaikus ketinama gabenti į Rusijos Federaciją palaidoti.

Todaševas vyresnysis ir Ibrahimo našlė Reni Manukian pareiškia, kad Ibrahimas niekuo nekaltas ir bendradarbiavo su tyrėjais. Ibrahimo draugai ir giminaičiai netiki, kad jis buvo susijęs su triguba žmogžudyste 2011 metais (pasak valdžios, prieš mirtį jis prisipažino).

"Council on American-Islamic Relations" (Floridos skyrius) reikalauja atlikti nepriklausomą tyrimą, kad būtų išsiaiškinta, ar buvo paisoma Todaševo teisių ir ar neviršytas jėgos panaudojimas.

Todaševo vyresniojo spaudos konferencijoje dalyvavę Rusijos teisių gynėjai klausia, kodėl beveik niekas iš kolegų amerikiečių neužsiėmė Ibrahimo byla.

„Ibrahimo Todaševo tėvas: „Banditai iš FTB nužudė mano sūnų“, – tą šiek tiek pakeistą citatą iškelia į antraštę "The Gardian". Turima žinių, kad Ibrahimo Todaševo giminaičiai oficialiai reikalaus iš JAV valdžios atlikti federacinį tyrimą, tvirtina žurnalistas Ričardas Laskombas.

„Mes nieko niekuo nekaltiname, bet mes norime žinoti, kaip beginklis žmogus, kuriam nekelta jokių kaltinimų, kuriam teismas nepripažino kaltės, gavo septynias kulkas, vieną iš jų į galvą, ir buvo nužudytas“, – pareiškė Hassanas Šiblis, "Council on Amercan-Islamic Relation" Floridos skyriaus vykdomasis direktorius. Pasak jo, informuotas šaltinis tai organizacijai pranešė, kad Ibrahimas buvo beginklis ir kad prieš šūvius visi agentai, išskyrus vieną, buvo išėję iš kambario.

FTB nekomentuoja ir tik pareiškia, kad „labai rimtai žiūri į bet kokius šaudymo incidentus, kuriuose dalyvauja mūsų agentai“.

Ibrahimo našlė Reni (šiame straipsnyje Reniya – red.) Manukian viešai pareiškė: ji turi dokumentus, įrodančius, kad 2011 metų rugsėjo 11 (trigubos žmogžudystės dieną) vyras buvo kartu su ja.

„Paskutiniame žurnalo "Al Qaeda Inspire" numeryje garbstomi sprogimai Bostone“, – praneša antraštė tinklaraštyje The Cable žurnalo "Foreign Policy" svetainėje. "Inspire" – propagandinis „Al Qaeda‘os leidinys Arabų pusiasalyje“, – paaiškina žurnalistas Džonas Hadsonas, remdamasis "Middle East Media Research institute" (MEMRI) pateikta medžiaga.

Publikacijoje tos organizacijos karo vadas Kassemas al Rimis pareiškia, kad amerikiečių saugumas – kvailių, kurie valdo priespauda ir agresija, rankose, ir grasina kerštu. Anot Al Rimio, sprogimai Bostone, išsiųsti laiškai ir visa kita rodo, kad saugumas susvyravo, tad „gelbėkitės, jeigu jums brangus savas kailis“.

„Turima žinių, kad Bostono įtariamojo pažįstamasis prieš nušaunamas atakavo FTB agentą“, – taip vadinasi straipsnis "The New York Times". Ibrahimas Todaševas, pasinaudodamas stalu, pargriovė FTB agentą ant grindų ir puolė jį, laikydamas rankoje metalinį strypą, ir po to buvo apšaudytas, rašo žurnalistai Maiklas S. Šmidtas ir Ellen Barri, perpasakodami neįvardytą „aukštą teisėsaugos institucijų bendradarbį, kuris buvo supažindintas su byla“.

Šio šaltinio pranešimas – detaliausias momentas straipsnyje, pabrėžia laikraštis. Jis gautas praėjus kelioms valandoms po to, kai Todaševo tėvas viešai pareiškė, kad jo sūnus žūties momentu buvo beginklis.

Ankstesni federacinių teisėsaugos institucijų bendradarbių tvirtinimai prieštaringi. Iš pradžių buvo sakoma, kad Ibrahimas turėjo peilį. Vėliau pareikšta, kad Todaševas įsiuto ant agento ir kad jo rankose galėjo būti vamzdis (arba nieko nebuvo).

Minėtas aukštas pareigūnas patvirtino: iki šūvių FTB agentas iš Bostono ir du tyrėjai iš Masačiusetso valstijos policijos keletą valandų apklausinėjo Ibrahimą apie jo galimą dalyvavimą triguboje žmogžudystėje 2011 metais. Todaševas prisipažino, kad jis buvo susijęs su žmogžudyste kartu su Tamerlanu Carnajevu. Jis pradėjo rašyti prisipažinimą, bet kai agento dėmesys nukrypo, Todaševas čiupo stalą ir bloškė jį į agentą.

Agentas pargriuvo ant grindų. „Stengdamasis atsikelti, agentas (blokštas stalas sužeidė jam veidą, žaizdą teko susiūti) išsitraukė pistoletą ir pamatė, kad Todaševas puola prie jo su metaliniu strypu, gal tai buvo šluotos kotas“, – perpasakoja laikraštis šaltinį.

Agentas keletą kartų šovė į Todaševą. Tai jį bloškė atgal, bet jis vėl puolė agentą. Agentas iššovė dar keletą kartų ir Todaševą nušovė. Pasak šaltinio, kambaryje buvo dar vienas tyrėjas, bet jis nešaudė.

„Pagal FTB taisykles, agentai gali į ką nors šauti, jeigu jį laiko pavojingu sau ar kitiems žmonėms“, – pažymi laiktraštis.

„FTB pripažino, kad šaunant Carnajevo draugas buvo beginklis. Ar buvo pažeistos piliečio teisės?“ – klausia antraštė "The Christian Science Monitor". Versija, kad žūties išvakarėse Ibrahimas Todaševas mosavo samurajų kardu, paneigta, mano žurnalistas Patrikas Džonsonas.

Pasak ekspertų, FTB labai suinteresuotas nuodugniai ir skaidriai ištirti Todaševo mirtį. „Ta byla bus ėdžios visiems konspirologams pasaulyje“, – pastebi "Center for the Study of Hate & Extremism" prie Kalifornijos universiteto direktorius Brianas Levinas. „Ten galėjo būti bet kas: žmogaus teisių pažeidimas, pagrįstas jėgos panaudojimas, net savižudybė policininko rankomis. Bet atrodo, FTB neturi motyvų tam žmogui nužudyti“, – priduria jis.

B.Levino nuomone, reikia išsiaiškinti, kas atsitiko kambaryje: „Gal agentas mėgo šaudyti? Ar teisingai išsigando dėl savo gyvybės, kai tas žmogus, įvaldęs kovų menus, apvertė stalą ir gal bandė atimti ginklą iš agento? Tokiais atvejais spręsti tenka per sekundės dalį“.

Konstitucinės teisės specialistai kelia kitus klausimus: ar Todaševas savanoriškai sutiko būti apklausiamas, kodėl jį apklausinėjo namie, ar jis galėjo pats nutraukti apklausą?

Informacijos šaltinis – Inopressa.ru

2013.06.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *