Briuselyje susitarta dėl tolesnių veiksmų, siekiant suvaldyti migracijos krizę


Lapkričio 9 d. Briuselyje vyko neeilinis Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos (TVR) susitikimas. Jo metu buvo aptarti šalių veiksmai įgyvendinant Tarybos priimtus sprendimus dėl pabėgėlių perkėlimo iš Italijos ir Graikijos, taip pat tartasi, kaip toliau stiprinti bei įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) atsaką į esamą migracijos krizę.

Italijos ir Graikijos ministrai susitikime pateikė naujausią informaciją apie esamą situaciją. Iki šiol imtasi įvairių priemonių, tačiau migracijos apimtys nesumažėjo. Iš viso perkelta 117 asmenų iš Italijos ir 30 asmenų iš Graikijos.

Susitikime dalyvavęs vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius pažymėjo, kad valstybės narės yra pasirengusios perkelti asmenis iš Italijos ir Graikijos, tačiau kol kas nėra asmenų, kurie galėtų būti perkelti. „Šiandien vienos šalys dūsta nuo migrantų kiekio, o kitos yra pasirengusios juos priimti, tačiau  niekas neatvyksta. Šie du kraštutinumai  turi būti suderinti“, – teigė viceministras.

E. Jankevičius taip pat akcentavo, kad siekiant suvaldyti esamą krizinę situaciją iš esmės svarbi yra ES išorės sienos apsauga. „Suprantama, kad su tokio masto krizinėmis situacijomis atskiros valstybės narės negali susitvarkyti. Siekiant efektyviai apsaugoti išorės sieną svarbu kreiptis pagalbos bei aktyvuoti esamus instrumentus, pvz., Skubios pasienio pagalbos būrius (RABIT). Visos valstybės pasiryžusios suteikti reikiamą pagalbą, ir Lietuva nėra išimtis“, – sakė viceministras.

Europos Komisija pažadėjo, kad iki šių metų pabaigos pateiks naujus teisėkūros pasiūlymus išorės sienų valdymo srityje.

Briuselyje vykusio susitikimo metu ministrai patvirtino Tarybos išvadas, kuriose įvardijami praktiniai veiksmai, siekiant valdyti migracijos krizę: nutarta imtis veiksmų, siekiant užtikrinti veiksmingą grąžinimo sistemą ES lygiu; imtis realių priemonių, užkertant kelią migrantų piktnaudžiavimui; stiprinti humanitarinės pagalbos pastangas; stiprinti Europolo pajėgumus kovos su migrantų kontrabanda srityje; aktyvinti dialogą su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis dėl grąžinimo ir readmisijos; suformuoti bendrą informacijos strategiją, skirta prieglobsčio prašytojams, migrantams ir žmonių gabentojams ir kt. 

Ministrai taip pat susitarė, kad toliau turi būti svarstomas reglamento pasiūlymas dėl ES saugių kilmės šalių sąrašo sudarymo bei kuo greičiau pradėtos derybos su Europos Parlamentu.

Informacijos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija.

2015.11.11; 05:30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.