Apie CŽV kalėjimus ir ABC ašaras


Lyg neturėtume Lietuvai tikrai svarbių reikalų, kažkas mus verčia veik visą dėmesį atkreipti į CŽV (JAV – CIA – Centrinės Žvalgybos Agentūros) tariamus nusikaltimus žmogaus teisėms ir LR suverenitetui neva atskraidinant (vargšus?) teroristus į slaptus kalėjimus mūsų teritorijon. Štai du žvilgsniai („iš kitos pusės“) į tą reikalą. Pirmas – CŽV lėktuvai ir teroristai. JAV lėktuvų pilna Lietuvos, kaip NATO narės, padangėje ir žemėje. Pasipiktinusieji turėtų pasižvalgyti Šiaulių oro uoste. Kad JAV (ir kitų NATO narių) naikintuvai mūsų padangėje apsaugo mus nuo „Putino uogelių“, ko gero džiaugiasi ir mus, nuo rimtų bėdų nukreipiant, silpninantieji triukšmadariai.

Vilius Bražėnas

Gyvename ne pirmuose ir ne paskutiniuose šeimai, tautai ir žmonijai lemtinguose laikuose. Todėl tautos vadovams ir kiekvienam, savą aplinką įtaigojančiam inteligentui privalu žinias prakošti pro logiškos kritikos ir istorinės tikrovės koštuvą. Gal galėtume lengviau susipaisyti kažkieno tyčia ar atsitiktinai išpučiamuose ir iš informacijos akiračio nepaleidžiamuose įvykiuose, jei naudotume ne vien „žiniasklaidą“, o ir „žinių visumą“ (pagal DLK žodyną) – ŽINIJĄ.

Lyg neturėtume Lietuvai tikrai svarbių reikalų, kažkas mus verčia veik visą dėmesį atkreipti į CŽV (JAV – CIA – Centrinės Žvalgybos Agentūros) tariamus nusikaltimus žmogaus teisėms ir LR suverenitetui neva atskraidinant (vargšus?) teroristus į slaptus kalėjimus mūsų teritorijon.

Štai du žvilgsniai („iš kitos pusės“) į tą reikalą.

Pirmas – CŽV lėktuvai ir teroristai. JAV lėktuvų pilna Lietuvos, kaip NATO narės, padangėje ir žemėje. Pasipiktinusieji turėtų pasižvalgyti Šiaulių oro uoste. Kad JAV (ir kitų NATO narių) naikintuvai mūsų padangėje apsaugo mus nuo „Putino uogelių“, ko gero džiaugiasi ir mus, nuo rimtų bėdų nukreipiant, silpninantieji triukšmadariai.

Antras reikalas – teroristams slapti kalėjimai LR, (pagal JAV ABC TV tinklą ir mūsiškius „žmogaus teisių“ gynėjus), yra dar įdomesnis. Jei tai būtų tiesa, ir man nepatinktų pirmiausiai todėl, kad terliojamasi su „žmogaus teises“ praradusiais nežmogiais. Ar galima vadinti žmonėmis tuos, kurie bombomis turgavietėse žudo vargšus žmones, daugiausiai ten apsipirkti neturtingas moteris su vaikais? Net neskaitant vieną – kitą „grąšį“ užsidibti bandančius šio ar to pardavėjus. Ar galima vadinti žmonėmis fanatikus, per „religiją“ galios siekiančius talibanus, kurie sprogdina Afganistano mokyklas mergaitėms, kurios nori išmokti skaityti ir rašyti, kad tapus pilnu žmogumi?

Kitas, jau karinis, klausimas apie Gvantanamo ir kitus kalėjimus. Mano supratimu, pagal „Ženevos Konvenciją“ „karo belaisvių“ teisių klausimu, kautynėse suimtas ginkluotas civilis nesiskaito karo belaisviu ir sušaudomas vietoje. Todėl ir Lietuvos partizanai, kiek įmanoma, tarptautine teise remdamiesi, dėvėjo Lietuvos karių uniformas. Nors buvo aišku, kad nei teroristinės Maskvos pareigūnai, nei jų okupuotos tautos išdavikai tarptautinių normų nebojo. Antraip jie, susidėję su rudaisiais socialistais – naciais, nebūtų užpuolę Lenkijos ir užgrobę kitų kaimynų teritorijų.

Daug metų sekiau JAV žinijos (žiniasklaidas) melo malūno girgždėjimus, tačiau nei karto neteko girdėti užsiminimo apie sovietinio okupanto slaptas nukankintų bei kitaip nužudytų lietuvių kapavietes. Ir dabar tai galėtų ABC ašarojančioms žurnalistėms tai priminti ne tik Lietuvos, bet ir (gal ypač!) užsienio lietuviai. Deja, KGB aukas vežė sunkvežimiais, o ne lėktuvais.

Ne be pagrindo „viskam atviras“ JAV prezidentas Barakas Sadamas Obama, prezidentinių rinkimų vajaus metu staiga liko tik Barakas (be „Sadamo“) Obama. Mat jo bendravardis Sadamas pasižymėjo priešų kankinimu, žudynėmis ir net masiniu (kurdų) kaimų ir miestelių išžudymu nuodingomis karinėmis dujomis ir medžiagomis. Tad ne visi didžiuojasi teroristais.

Tačiau, kai Sadamą, besislapstantį amerikiečiai pagavo ir, kaip normalų žmogų, kaip „žmogų“, pasodino į kaltinamųjų suolą, „demokratijos“ kritikavo JAV už nusikaltėlio teisių pažeidimus ir už jo „teisių pilnai nebojusį“ JAV įtakoje veikusį teismą.

Vakarų „liberalai“ (socialistai) suniekino teisę. Jie paniekino žmogaus gyvybės vertę gindami masinių žudikų gyvybes ir „teises“, tuomi pakeldami žudiko gyvybės vertę virš šimtų jo aukų gyvybių. Atrodo, kad logiškiau būtų aprūpinti advokatais į kaltinamųjų suolą pasodintą stirnelę suėdusį žvėrį, kaip hiena, ar avytę prarijusį krokodilą, negu masinius žudikus, tokius, kaip vien tik Rainių ir Červenės lietuviško kraujo kraujaholikus.

2009-09-04

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *