Dar keletas žodžių apie nemirtingąją rusų mafiją


Apie Rusijos valdininkų ryšius su kriminaliniais autoritetais ir nusikalstamomis grupuotėmis

„Otkrytaja Rossija“ („Atvira Rusija“, – vert. past.) išspausdino visą bylos Nr. 321/2006, žinomos kaip „rusų mafijos Ispanijoje byla“,  kaltinamąją išvadą. Tyrimo prokurorai Chose Grinda ir Chuanas Karau šiame kaltinamajame akte vardais ir pavardėmis įvardijo rusus, kurie priklausė nusikalstamai bendrijai, veikiančiai Ispanijoje nuo 1996 metų. 

Konkrečiai, į tą grupę įėjo Genadijus Petrovas, Aleksandras Malyševas, Leonidas Christoforovas, Sergejus Kuzminas, Ilja Traberis, Vitoras Gavrilenkovas…

Tą Ispanijos tyrimo prokurorų pranešimą mes aptariame su Andrejumi Zykovu, justicijos dimisijos papulkininkiu, VRM RF Šiaurės Vakarų federalinės apygardos Tyrimo komiteto  Tyrimo valdybos korupcijos ir ekonomikos nusikaltimų tyrimo skyriaus buvusiu ypač svarbių bylų vyresniuoju tyrėju.

– Žinomų Rusijos politinių veikėjų, kurie, kaip praneša Ispanijos prokurorai, seniai bendradarbiauja su nusikalstama Genadijaus Petrovo grupuote, sąraše – tokie žmonės, kaip buvęs gynybos ministras Anatolijus Serdiukovas, buvęs ministras pirmininkas Viktoras Zubkovas, Tyrimo komiteto vadovas Aleksandras Bastrykinas, buvęs informacinių technologijų ministras Leonidas Reimanas, Taupomojo banko (Sberbank‘o, – vert. past.) prezidentas Germanas Grefas ir kiti. Kokią reikšmę, Jūsų nuomone, šiandien Rusijai turi paskelbtas Ispanijos prokurorų pranešimas?

– Pranešimas verčia susimąstyti apie daugelį problemų, kurios būdingos Rusijai. O taip pat akivaizdu, kad yra pagrindo vėl užduoti klausimą, kurį žurnalistai buvo uždavę 2000 metais: „Who is mister Putin?“

Tačiau šiandien to klausimo prasmė kitokia. Šiandien norisi suprasti, ar jis „uodega“, kuri vizgina „šunį“, ar „šuo“, kuris vizgina „uodegą“. Aš „uodegą“ suprantu kaip pačias RF prezidento pareigas, o „šunį“ – mafiją, apie kurią priimta sakyti, kad ji nemirtinga. Iš pranešimo matyti, kad į daugelį vadovaujančių postų (įskaitant ir jėgos struktūras) žmones skyrė ne Vladimiras Putinas, o banditai, tiesiogiai susiję su vadinamąja Tambovo nusikalstama grupuote.

Antai, 2007 metais RF Tyrimo komiteto vadovu tampa Aleksandras Bastrykinas. Genadijus Petrovas ir kiti ONG (t. y. Organizuotos nusikalstamos grupuotės) nariai jį vadina paprasčiausiai Saša. Jie jam nuolat skambina. „Saša“ pats skambina Genadijui Petrovui ir dėkoja ne prezidentui Vladimirui Putinui, o būtent Genadijui Petrovui už tai, kad jį padarė Tyrimo komiteto prie RF Prokuratūros pirmininku. Atsidėkodamas jis pasirengęs „ištiesti stalą“, „padengti laukymę“ ir prašo Genadijaus Petrovo pakviesti į tą „laukymę“ tiesiogiai tą asmenį, nuo kurio priklausė jo paskyrimas.

Arba kita figūra, Igoris Sobolevskis. Kadaise lyg ir dirbo advokatu, paskui netikėtai tampa Aleksandro Bastrykino pavaduotoju tame pačiame Tyrimo komitete. Ir vėl, pasirodo, ne Vladimiras Putinas jį paskyrė į tas pareigas, o prie paskyrimo prisidėjo Genadijus Petrovas ir vadinamoji Tambovo ONG (Organizuota nusikalstama grupuotė, – vert. past.). Ir Igoris Sobolevskis, kalbėdamas su Genadijum Petrovu, dėkoja jam už tą paskyrimą.

Jeigu tokius nemenkus postus jėgos struktūrose užima asmenys, kuriuos ten pastatė nusikalstama grupuotė, o ne RF prezidentas, tai iš tikrųjų nesuprantama, kas yra „uodega“, o kas – „šuo“…

Ispanijos tyrimo prokurorai savo pranešime nurodo, kad nusikalstamos grupuotės nariai kontroliavo jų vadovaujamų atitinkamų nusikalstamų grupuočių Rusijoje kriminalinę veiklą.

Be to, jų veikla tokia: „žmogžudystės, prekyba ginklais, prievartavimas, sukčiavimas, dokumentų klastojimas, kontrabanda, narkotikų prekyba, užsakomieji sumušimai, neteisėti sandėriai ir t. t.“. Andrejau kaip Jums, tyrėjui, atrodo tos organizacijos architektūra?

– Prieš areštuojant minėtos nusikalstamos grupuotės narius, Ispanijos teisingumo atstovams teko labai daug padirbėti. Jiems teko sužinoti apie Rusijos nusikalstamų grupių ryšius, suprasti joms būdingą centralizacijos principą, kai viršuje – „pachanas“ (nusikaltėlių vadeiva, – vert. past.), o apačioje – artimi žmonės. Ispanijoje net teko šiek tiek pakeisti įstatymus, kad tuos asmenis būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Iš tiesų, kai žiūri, pagal kokius principus sudarytos nusikalstamos grupuotės, tai aptinki analogiją su valstybinės valdžios sandara Rusijoje. Griežta centralizacija – juk būtent pagal tą principą Vladimiras Putinas nusprendė savo laiku atsisakyti merų ir gubernatorių rinkimų. O kai paaiškėjo, kad paskirti merai ir gubernatoriai vagia ne mažiau, nei renkamieji, o gal ir daugiau, Vladimiras Putinas „atsižegnojo“ nuo savo pačios iniciatyvos.

Kodėl griežta centralizacija gera banditų grupuotėms? Pachanui nereikia slėpti nuo saviškių, kad jis – nusikaltėlis. Jis jiems pareiškia, kad yra liurbiai, liaudis, kurią galima ir reikia plėšti tiek, kiek nori. O prezidento vaidmuo, kai jis būna tarp nusikaltėlių, kitoks. Žinoma, jis irgi sako savo pavaldiniams, kad galima plėšti tautą. Bet kartu jis negali pasakyti žmonėms, kad „jūs – liurbių gauja ir turite paklusti man artimiems banditams“. Jis gi pagal Konstituciją yra tų žmonių gynėjas. Gaunasi kaip asmenybės susidvejinimas. Jam tenka meluoti ir vieniems, ir kitiems.

Genadijaus Petrovo, Tambovo ir ispanų nusikalstamo grupuotės lyderio figūra labai įdomi. Žinomo banko „Rossija“ bendraturtis, jis aktyviai bendradarbiavo ir su kitų nusikalstamų grupuočių lyderiais, ir su politikais, ir su stambiais biznieriais, tokiais, pavyzdžiui, kaip Olegas Deripaska, Aleksandras Abramovas, Iskanderis Machmudovas ir kiti. 

– Štai kas pasakyta Ispanijos tyrimo prokurorų pranešime apie Genadijaus Petrovo praeitį Rusijoje iki Ispanijos: „Rusų kriminalinėje aplinkoje žinomas kaip kriminalinis autoritetas. Yra lyderis Tambovo ONG, kurios egzistavimą yra patvirtinę Rusijos valdžios struktūros, įvairios policijos tarnybos, tarptautiniai duomenys, virtinė ekspertų pranešimų ir žvalgybos duomenys apie jų veiklą ir ONG piramidinę struktūrą, kurios egzistavimą, o taip pat savo statusą joje pripažino pats kaltinamasis.

Petrovas daug kartų teistas, daug kartų įrašytas į policijos įskaitą, atliko bausmę kalėjime kartu su Sergejumi Kuzminu. 1985 metų vasario 8 dieną Petrovui skirta 6 metai laisvės atėmimo pagal nuosprendį, kurį paskelbė Leningrado miesto Ždanovo municipalinis liaudies teismas.

Teisminis tyrimas Petrovo atžvilgiu buvo atliekamas dėl priklausymo kriminalinei organizacijai, kuriai jis priklausė su Aleksandru Malyševu. Taigi, 1992 metų rugsėjo 5 dieną buvo sulaikyti apie 30 žmonių iš Malyševo vadovaujamos nusikalstamos grupuotės. Sulaikant iš Malyševo buvo paimtas neregistruotas pistoletas. Nusikalstamos grupuotės nariai buvo kaltinami banditizmu ir kitais grupiniais nusikaltimais“.

Andrejau, ką Jūs galite pasakyti apie Genadijų Petrovą?

– Jis pradėjo aktyviai veikti devintojo dešimtmečio viduryje, bet suklestėjo dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Aš prisimenu daugelį publikacijų. Nikolajus Andruščenka, vienas iš laikraščio „Novyj Peterburg“ steigėjų, kaip Lenino rajono tarybos deputatas lankydavosi Anatolijaus Sobčiako ir Vladimiro Putino kabinetuose. Jis prisimena, kad Vladimiro Putino kanceliarijai tada vadovavo Igoris Sečinas. Prieiti „prie šefo kūno“ tada reikėdavo per jį. Igorio Sečino santykiai su Genadijum Petrovu buvo labai geri, ir Genadijų Petrovą dažnai būdavo galima matyti Vladimiro Putino kabinete.

Ten pat matytas ir Vladimiras Kumarinas, ir kiti nusikalstamų grupuočių lyderiai. Tame etape teko su jais bendrauti. Dar Marina Salje rašė, jog tam, kad firmos, per kurias valdininkai galėtų išvesti pinigus, egzistuotų, valdininkams reikėjo turėti reikalų su nusikaltėliais. Ir vadinamosios Tambovo ONG veikla klestėjo Anatolijaus Sobčiako ir jo pavaduotojo Vladimiro Putino laikais.

Nikolajus Andruščenka mena, kad Anatolijus Sobčiakas pertvarkos pradžioje palikdavo nesavanaudiško liberalaus profesoriaus įspūdį. Tačiau po to, kai prie jo priartėjo Vladimiras Putinas ir Viktoras Zolotovas, Anatolijus Sobčiakas pasikeitė, jį pradėjo traukti prabangus gyvenimas. Ir jis pradėjo prekiauti savo sąžine.

Genadijus Petrovas 1998–1999 metais buvo banko „Rossija“ bendraturtis. Banko „Rossija“ istorija laukia savo tyrimo. Viena iš ispanų prokurorų sąrašo figūrų, aktyviaibendradarbiaujantis su Tambovo ir ispanų nusikalstama grupe, Valstybės dūmos Finansų rinkos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Vladislavas Reznikas, 1990–1995 metais buvo draudimo bendrovės „Rus“ valdybos pirmininkas, o vėliau tos bendrovės pagrindu ir buvo įsteigtas bankas „Rossija“. Pažymėtina, kad tais metais, vadovaujamas Vladislavo Rezniko, kurį laiką dirbo būsimasis Rusijos prezidentas, teisininkas Dmitrijus Medvedevas.

Kuo dar garsus bankas „Rossija“?

– Genadijus Petrovas tiesiogiai susijęs su tuo banku. Tada (nežinau kaip dabar) jam priklausė 2,2 proc. jo akcijų. Jis taip pat figūruoja „Ispanijos byloje“. Bankas „Rossija“ tarsi įsiurbė į save nusikalstamą grupę, kuriai seniai duota teisė išvogti Rusiją. Pats banko įsteigimas buvo ne visai teisėtas. Iš pradžių jis priklausė KPSS srities komitetui, kuris kartu su draudimo kompanija „Rus“ buvo jo steigėjas.

Taigi ponas Reznikas susijęs su šiuo banku. Prieš 1991 metų įvykius į minėtą banką buvo sudėtos labai didelės sumos, apie 500 milijonų rublių. Ispanijos tyrėjai atkreipė dėmesį į tai, kad, visai galimas dalykas, Genadijus Petrovas gyvena iš KPSS pinigų. Taigi, kai ieškome KPSS pinigų, mes nepastebime panosėje banko „Rossija“. O tie asmenys, kurie tą panką privatizavo, patys ėmė paskolas iš minėto banko ir už tuos pinigus pirko to paties banko akcijas. Tas bankas praktiškai buvo pavogtas iš valstybės. Jo pinigai atsidūrė pas nusikalstamą grupuotę. Aš apskritai linkęs kooperatyvo „Ozero“ ir akcinio banko „Rossija“ narių veiklą vertinti per RF BK straipsnio Nr. 210, numatančio bausmę už nusikalstamos grupuotės sukūrimą, prizmę.

Ispanijos prokurorų pranešime pateikiama ištrauka iš atspausdinto Genadijaus Petrovo pokalbio su buvusiu Valstybės dūmos deputatu Michailu Gluščenka, šiemet nuteistu 17 metų laisvės atėmimo už Galinos Starovoitovos nužudymo organizavimą. Michailas Gluščenka sako Genadijui Petrovui, kad reikia išsiaiškinti ir nuspręsti „berankio“ (turimas omenyje Vladimiras Kumarinas) problemą. Kalbėtasi 2007 metų liepos pradžioje, o tų pačių metų rugpjūty Vladimiras Kumarinas areštuojamas. Jo suėmimo organizatorius yra generolas Nikolajus Aulovas, kuris dabar dirba Federalinės tarnybos direktoriaus narkotikų apyvartos kontrolės reikalams Viktoro Ivanovo pavaduotoju.

Įdomu pažymėti, kad neseniai Londono Aukštasis teismas išspausdino bylos medžiagą apie buvusio FSB bendradarbio Aleksandro Litvinenkos nužudymą, įskaitant ir Viktoro Ivanovo dosjė. Tame dosjė, kurį parengė Aleksandrui Litvinenkai buvęs FSB pulkininkas Jurijus Švecas, be kita ko, sakoma: „Viskas pasikeitė devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai KGB davė savo karininkams nurodymą imtis biznio ir įtraukti į tai bet kokius naudingus žmones, įskaitant nusikaltėlius, kurie tuo metu buvo vieninteliai, žinantys, kaip veikia rinka, bent jau juodoji.

Vykdydamas nurodymą, Viktoras Ivanovas, dirbęs FSB Leningrado valdybos kovos su kontrabanda skyriaus viršininku, užmezgė dalykinius ryšius su Tambovo grupuote ir jos lyderiu Vladimiru Kumarinu. Tambovo ONG žūtbūtinai grūmėsi su kita galinga gauja – Malyševo – ir jos lyderiu Malyševu. Gangsterių kare Viktoras Ivanovas stojo Vladimiro Kumarino pusėn ir padėjo jo grupuotei nugalėti. Pagrindinis aktyvas, dėl kurio jie grūmėsi, buvo Sankt Peterburgo jūrų uostas, naudojamas kaip perkrovos bazė pervežant Kolumbijos narkotikus į Vakarų Europą.

Per tą abejotinai dalykinį bendradarbiavimą Ivanovas įsigijo dalį Sankt Peterburgo jūrų uosto kapitalo, ir šį biznį jis valdo iki šiol. Kita vertus, dešimtojo dešimtmečio viduryje Tambovo ONG transformavosi į holdingą su daugybe filialų ir dukterinių kompanijų“.

Per vieną pokalbį, įrašytą Ispanijos tarnybos, Genadijus Petrovas pareiškia, kad Vladimiras Kumarinas areštuotas „Caro“ potvarkiu.

Tyrimas mano, kad „Caru“ vadinamas Vladimiras Putinas. Ar Jūs galite paaiškinti, kodėl, Jūsų nuomone, suimtas Vladimiras Kumarinas, juk jis priklauso kooperatyvo „Ozero“ narių ratui?

– Šiemet Laisvės radijuje Vladimiro Kara-Murzos laidoje man buvo užduotas klausimas apie Vladimiro Kumarino sąsajas su Galinos Starovoitovos nužudymu. Aš ir dabar galiu patvirtinti savo atsakymą į šį klausimą. Vladimirui Kumarinui Galinos Starovoitovos nužudymas buvo nereikalingas. Mano nuomone už tos žmogžudystės slypėjo FSB, arba kita organizacija, susijusi su valstybine valdžia. Banditams ją žudyti nerūpėjo, tuo labiau Vladimirui Kumarinui.

Tuo momentu aš dar nebuvau skaitęs Ispanijos tyrėjų pranešimo. Kai perskaičiau, dar kartą įsitikinau, kad Vladimiras Kumarinas su tuo nusikaltimu visiškai nesusijęs. Pranešime buvo įrašyti Genadijaus Petrovo pokalbiai su Michailu Gluščenka. Kaip aiškėja, iš kažko pravarde „Caras“ (o ispanai tyrėjai mano, kad tai Vladimiro Putino pravardė) gauta užduotis pasodinti Vladimirą Kumariną į kalėjimą.

Kodėl iš „Caro“ galėjo ateiti tokia užduotis? Atrodytų, kad Vladimiro Kumarino santykiai su „Caru“ buvo labai geri. Jis lankydavosi kooperatyve „Ozero“, jo saugos struktūros saugojo tą kooperatyvą. Jis palaikė glaudžius ryšius su vienu iš kooperatyvo „Ozero“ steigėjų Vladimiru Smirnovu. Kartu su juo Vladimiras Kumarinas vadovavo Peterburgo kuro kompanijai. Abiejų pavardės figūruoja firmos SPAG byloje.

Bendrovės SPAG nariai, iš kurių daugelis nuteisti įvairiose pasaulio šalyse, „plovė“ pinigus, prekiavo Kolumbijos kokainu. Firmos konsultantas buvo ir Vladimiras Putinas. O ir su Vladimiru Putinu Vladimiras Kumarinas buvo gerai pažįstamas. Žurnalistas Nikolajus Andruščenka tvirtina, kad jis turėjo pusnuogių Putino su Kumarinu fotografiją. Per kratą iš jo tą fotografiją pavogė.

Bet štai gaunama užduotis: pasodinti Vladimirą Kumariną, ir net nurodomas terminas – 30 metų kalėjimo. Kas iš jėgos struktūrų turėjo įvykdyti jo pasodinimo operaciją? Michailas Gluščenka turėjo duoti parodymus prieš Vladimirą Kumariną. O tiesiogiai jo pasodinimu ir sulaikymu užsiėmė Nikolajus Aulovas, generolas leitenantas, tuo metu vadovavęs VRM RF Centrinės federalinės apygardos Vyriausiajai valdybai.

Beje, iki tol VRM RF Centrinės federalinės apygardos Vyriausiajai valdybai vadovavo Aleksandras Bastrykinas. Perėjęs į Tyrimo komitetą, jis užleido savo vietą Nikolajui Aulovui. Nikolajus Aulovas, kaip ir Aleksandras Bastrykinas, buvo glaudžiai susijęs su Genadijum Petrovu. Ispanijos tyrėjai suskaičiavo 78 Genadijaus Petrovo ir Nikolajaus Aulovo skambučius vieno kitam, ir 74 kartus iš jų skambino Nikolajus Aulovas. Genadijus Petrovas duodavo nurodymus Nikolajui Aulovui, o šis atsiskaitydavo Genadijui Petrovui apie atliktą darbą.

Kam reikėjo sulaikyti Vladimirą Kumariną? Sprendžiant iš žurnalistų informacijos, Ispanijos policija sulaikydavo grupuotę pagal kažkokį nukreipimą. Jis ateidavo iš Aleksandro Litvinenkos, nunuodyto Londone 2006 metais. Vienu iš įtariamųjų tuo nusikaltimu laikomas Valstybės dūmos RLDP deputatas Andrejus Lugovojus. Jis buvo susitikęs su Aleksandru Litvinenka Ispanijoje. Aleksandras Litvinenka rinko informaciją apie Rusijos nusikalstamas grupuotes, kurios veikė užsienyje.

Šiek tiek prieš suėmimą Vladimiras Kumarinas davė interviu, kuriame pranešė, kad buvo susitikęs su Aleksandru Litvinenka. Beje, Kumarinas sako, kad susitiko Peterburge. Tai visiškai neįmanoma. 2000 metais Aleksandras Litvinenka išvyko į Londoną ir paprašė politinio prieglobsčio. Grįžti į Rusiją jis niekaip negalėjo, jį būtų nedelsiant suėmę – surastų, ką jam pareikšti. Aišku, tas susitikimas vyko Ispanijoje.

Kam Vladimirui Kumarinui reikėjo minėto susitikimo? Jis suprato, kad galįs būti „smulki moneta“ dideliame žaidime. Jis neužmiršo Romano Cepovo, irgi Putinui artimo žmogaus, likimo. Cepovo mirties aplinkybės labai panašios į Litvinenkos mirties aplinkybes. Kyla klausimas, ar polonis kaip nuodas nebuvo išbandytas su Romanu Cepovu?

Bandydamas apsisaugoti, Vladimiras Kumarinas galėjo perduoti kai kokią medžiagą Aleksandrui Litvinenkai, o apie tai galėjo sužinoti Vladimiras Putinas. Todėl „Caras“ nurodė Genadijui Petrovui ir kitiems asmenims Ispanijoje apšmeižti Vladimirą Kumariną. Tegul Michailas Gluščenka, kuris pristatytas kaip Galinos Starovoitovos nužudymo užsakovas, nurodys Vladimirą Kumariną. Taip ir buvo padaryta. Kaip matyti iš pranešimo, apie tai kalbama dar keletą mėnesių iki Vladimiro Kumarino pasodinimo.

O Nikolajus Aulovas atsiskaitinėja už kiekvieną tyrimo grupės žingsnį, apie tai, kaip sulaikytas Vladimiras Kumarinas, kas išsiaiškinta, kaip jis elgiasi, kad pas jį neįleidžiamas advokatas Afanasjevas, kad advokatui neleista atnešti į kalėjimą vaistų.

Vladimiras Kumarinas sėdi kalėjime nuo 2007 metų pagal praktiškai suklastotas baudžiamąsias bylas. Aš nenustebsiu, jeigu jis bus pripažintas Galinos Starovoitovos nužudymo užsakovu. Valdžiai reikia paslėpti tikrąjį jos nužudymo užsakovą, o Vladimiras Kumarinas – labai patogus objektas, kuriam dabar galima „prikabinti“ tą nusikaltimą, – sakė  Laisvės radijui buvęs ypač svarbių bylų vyresnysis tyrėjas Andrejus Zykovas.

XXX

Bylos Nr. 321/2006 kaltinamoji išvada šiemet spalio 19 dieną buvo perduota Ispanijos Nacionalinio teismo Baudžiamiesiems rūmams. Prokuratūra pareikalavo skirti Genadijui Petrovui 8 metus kalėjimo, 5 metus jo žmonai Jelenai Petrovai ir po 5,5 metų kitiems figūruojantiems byloje asmenims, įskaitant ir Valstybės dūmos deputatą Vladislavą Rezniką.

Šiandien tie Ispanijos pranešime figūruojantys asmenys gyvena Rusijoje, problemų jie neturi, ir jų reikalai klostosi neblogai. Kaip ir anksčiau viename name su Kožinu ir broliais Fursenkais Beržų alėjoje ramiai gyvena grįžęs į Peterburgą Genadijus Petrovas. Jo sūnus Antonas bizniauja. Pas Peterburgo gydytojus lankosi Aleksandras Malyševas. Didžiulei turizmo firmai vadovauja Leonidas Christoforovas. Ildaras Mustafinas verčiasi maisto produktų prekyba. Generolas Nikolajus Aulovas vadovauja Maskvoje RF Federalinės tarnybos narkotikų apyvartos kontrolės operatyviniam kriminalinės paieškos departamentui. Valstybės dūmos Finansų rinkos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Vladimiras Reznikas stropiai vaikščioja į posėdžius Dūmoje. Buvęs gynybos ministras Anatolijus Serdiukovas dirba valstybinės korporacijos „Rostech“ aviacijos klasterio industriniu direktoriumi. Germanas Grefas tebevadovauja Taupomajam bankui. Buvęs Rusijos ministras pirmininkas Viktoras Zubkovas tebedirba korporacijos „Gazprom“ direktorių tarybos pirmininko pareigose.

Sąrašą galima tęsti…

Šaltinis: Svoboda.org

2015.12.17; 04:40

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *