Dėl kovos su korupcija ir viešojo intereso stiprinimo


TĖVYNĖS SĄJUNGOS – LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ TARYBA priėmė tris svarbias rezoliucijas aktualiais valstybei klausimais. Šioji – dėl korupcijos ir viešojo intereso.

Mes, Tėvynes sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Taryba, esame susirūpinę ilgus metus besitęsiančiu piliečių nepasitikėjimu aukščiausiomis politinėmis ir teisminėmis valstybės institucijomis – Seimu, Vyriausybe, teismais bei prokuratūra. Visapusiškas nepasitikėjimas valdžios institucijomis kelia pagrįstą nerimą dėl visuomenės pasitikėjimo pačia Lietuvos valstybe ir iš to kylančiu pavojumi šalies nacionaliniam saugumui.

Ši pavojinga situacija pastaraisiais metais ne tik nebuvo sprendžiama, bet dar ir gilinama. Valdančiosios koalicijos – socialdemokratų, Darbo partijos ir Tvarkos ir teisingumo partijų nuosekliai neskaidri veikla, keliant įtarimus teisėsaugos institucijoms, stiprino pagrįstą visuomenės nusivylimą teisingumo būkle Lietuvoje. Būtent visuomenės akcentuojamas teisingumo trūkumas lieka viena pagrindinių ir vis sunkiau sprendžiamų šalies problemų.

Paskutinieji „balsų pirkimo” skandalais paženklinti ir ties pakartojimo riba balansavę rinkimai lėmė tolesnį politinės sistemos irimą. Balsavimo rezultatai buvo panaikinti net keliose apygardose, partijų kampanijų finansavimui pajamų neturintys privatūs asmenys skyrė dešimtis tūkstančių litų neaiškios kilmės paramos, o kontroliuojančios į tai nesugeba reaguoti. Pirmą kartą atkurtos nepriklausomos Lietuvos rinkimų istorijoje užfiksuoti tokio didelio masto balsų pirkimo atvejai įkalinimo ir kitose įstaigose, tačiau balsų pirkimo organizatoriai atsakomybės išvengė.

Per tris pirmuosius A. Butkevičiaus Vyriausybės darbo kadencijos metus dėl įtarimų neskaidria veikla atsistatydino devyni viceministrai. Jie buvo apkaltinti duomenų klastojimu, prekyba poveikiu, artimų šeimos narių protegavimu, viešųjų ir privačių interesų painiojimu ir kitais šiurkščiais įstatymų bei profesinės etikos normų pažeidimais. Vienas šių viceministrų teigė, kad Ministras Pirmininkas ministerijai pavaldžią instituciją į vadovaujančias pareigas vertė priimti konkretų jo nurodytą asmenį. Viceministras neteko pareigų, o teiginiai apie premjero politinį spaudimą taip ir nebuvo tinkamai ištirti.

Paskui dabartinę valdančiąją koaliciją neskaidrumo šleifas velkasi nuo pat dabartinės Vyriausybės darbo pradžios. Valdančiąjai koalicijai priklausančios partijos „Tvarka ir teisingumas“ būstinėje ir jos atstovo Seime biure Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktos kratos, o kitos koalicinės „Darbo partijos“ veikloje atskleistos sistemingo partijos narių įdarbinimo pasinaudojant tarnybine padėtimi schemos.

Deja, nei viešai žinomi faktai apie „Tvarkos ir teisingumo” įsipainiojimą į balsų pirkimo skandalus, nei „Darbo partijos” juodosios buhalterijos byla valdančiajai socialdemokratų partijai nepasirodė reikšmingais kliuviniais toliau tęsti susikompromitavusios valdančiosios koalicijos darbą, o bylų nagrinėjimas toliau vilkinamas.

2015 metų rudenį į viešumą iškilo nauji faktai apie sistemingus valdančiosios socialdemokratų partijos politikų mėginumus neetiškais ir galimai neteisėtais būdais siekti asmeninės naudos.

Atkreipiame dėmesį, kad visuomenei iki šiol nepateikti įtikinami ir aiškūs atsakymai dėl pastaruoju metu viešumon iškilusių faktų apie neskaidrią LSDP politikų veiklą. Tai:

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui priklausančios viešųjų ryšių agentūros akcijų įsigijimo istorija, kai už slepiamą ir galimai mažesnę nei rinkos kainą, šios akcijos buvo parduotos kaip galima dovana premjero šeimai;

teisingumo ministro Juozo Bernatonio kitu nei deklaruota būdu pasistatytas namas ir šį namą stačiusios teisingumo ministro artimam draugui priklausančios įmonės laimėti viešieji pirkimai J. Bernatonio vadovaujamai ministerijai pavaldžiose įstaigose;

įtakingų valdančiųjų partijų politikų, aukštų valstybės pareigūnų ir buvusio STT vadovo nemokamas naudojimasis socialdemokratų mero Ričardo Malinausko vadovaujamos Druskininkų savivaldybės už mokesčių mokėtojų pinigus įsteigto vandens pramogų parko išskirtinėmis, kitiems piliečiams neprieinamomis patalpomis;

siekiant įteisinti nelegalias statybas, kitą dieną po A. Butkevičiaus susitikimo su R. Malinausku priimtas Vyriausybės sprendimas, panaikinantis kurortines zonas ir legalizuojantis Druskininkuose ir kitose vietose vykdomas statybas, taip nuo teisinių sankcijų apsaugant nelegalių statinių savininkus ir  jų naujai statomą nekilnojamąjį turtą;

įžūlus premjero ir kitų valdančiosios koalicijos politikų išsisukinėjimas vengiant viešai paaiškinti korupcijos skandalų aplinkybes, o taip pat grasinimai nepatogius faktus viešinantiems žurnalistams ir bet kokių parlamentinių tyrimų blokavimas;

valstybės ir savivaldybės turto naudojimas asmeninėms reikmėms;

opozicijos veiklos savivaldybių tarybose varžymas, nesilaikant galiojančio savivaldybių darbo kontrolės reglamentavimo, o kai kuriais atvejais net pasinaudojant teisėsaugos struktūromis opozicijai bauginti.

Konstatuojame, jog skaidrumo trūkumas ir naudojimasis padėtimi dėl asmeninės naudos yra tapęs dabartinės valdančiosios daugumos vykdomos politikos bruožu. Teisingumo idealą Lietuvoje pakeičia nomenklatūrinių privilegijų vaikymasis, valdančiąją koaliciją atskleidžiantis kaip įstatymų nepaisančią ir visuomenės sąskaita lobstančią  grupę. Valstybės piliečiams valdančiųjų partijų vadovai siunčia signalą, jog nepriklausomoje Lietuvoje ne visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą, o ir pats įstatymas gali būti keičiamas pagal valdančiųjų poreikius.

Dabartinės valdžios savivalė žlugdo solidarumo ir tarpusavio pasitikėjimo jausmą tarp piliečių. Dėl to tampa neįmanomas ir realus demokratijos veikimas. Nusivylimas rinkimų procesu, politinėmis ir teisminėmis institucijomis tampa sisteminiu, nyksta demokratijai būtinas tikėjimas politiniu atstovavimu. Neteisingumo ir privilegijų įsivyravimas plauna demokratijos pamatus ir leidžia pagrįstai kalbėti apie vykstančią demokratijos eroziją.

Teigiame, kad atėjo metas atkurti piliečių pasitikėjimą valstybe ir jos valdžios institucijomis. Kartu tikime, kad  tvarus pasitikėjimas valstybe įmanomas tik išgyvendinus visas naudojimosi padėtimi formas ir nustačius naujus, aukštesnius sąžiningumo, skaidrumo ir teisingumo standartus Lietuvos politikai.

Suvokdami dabartinės situacijos keliamą grėsmę Lietuvos visuomenės stabilumui ir nacionaliniam saugumui bei siekdami į Lietuvą sugrąžinti moralią politiką, pasisakome už:

sąžiningos ir skaidrios politinės aplinkos kūrimą Lietuvoje kaip politinės veiklos prioritetą ir atskaitos tašką vertinant kiekvieną siūlymą visose politinės veiklos srityse;

teisės aktais įtvirtintą savivaldybių tarybų merų pavaduotojų postų skyrimą opozicijos atstovams;

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tiesioginius rinkimus, o taip pat naujos tvarkos įteisinimą, kad Seimo narių ir kitų aukščiausio rango valstybės politikų etikos pažeidimus nagrinėtų VTEK;

įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atstovų skaidrumo stebėsenos ir kontrolės institucijų stiprinimą ir jų nepriklausomumo nuo politinės įtakos užtikrinimą;

valstybiškai atsakingos  generalinės prokuratūros veiklos stiprinimo ir viešojo intereso gynimą nuo galimų pažeidimų;

atvirą balsavimą Seime dėl Generalinio prokuroro kandidatūros;

valstybės tarnautojų ir renkamų pareigūnų privalomų deklaruoti ryšių, dėl kurių galimas interesų konfliktas, diferenciaciją ir išplėtimą ir šių deklaracijų kontrolės stiprinimą;

dėl rinkimų rezultatų klastojimo kaltais pripažintų kandidatų teisės dalyvauti rinkimuose apribojimą;

baudžiamosios atsakomybės už neteisėtais būdais ar šaltiniais vykdomą rinkiminės kampanijos finansavimą įtvirtinimą;

viešųjų pirkimų kontrolės sustiprinimą, mažinant vadinamųjų mažos vertės pirkimų, kurių netikrina Viešųjų pirkimų tarnyba, maksimalią vertę, griežtai apribojant vidaus sandorių taikymą ir apskritai keičiant požiūrį į viešuosius pirkimus kaip į viešojo sektoriaus normą, o ne nepatogų formalumą;

asmeninės tarnautojų ir politikų atsakomybės už jų tyčiniais veiksmais atliekant pareigas valstybei padarytą žalą užtikrinimą;

privalomas savivaldybių valdomų įmonių viešas finansines ir veiklos ataskaitas;

skaidresnės sistemos, skirtos valstybės institucijų bei valstybės ir savivaldybės įmonių veiklos viešinimui, sukūrimą.

Taryba įpareigoja TS-LKD Prezidiumą ir TS-LKD Politikos komitetą parengti išsamų programinį memorandumą, kuriame būtų pasiūlytos sisteminės priemonės, kurios leistų sustabdyti demokratijos eroziją ir užtikrinti, kad Lietuva savo pamatinėmis valstybės veikimo normomis netoltų nuo vakarietiškų standartų.

Informacijos šaltinis – tsajunga.lt

Pasirašė – TS-LKD Pirmininkas Gabrielius Landsbergis, rengė Seimo narė: Agnė Bilotaitė.

Nuotraukoje: Elihu Vedder paveikslas "Politinė korupcija" – Tomo Džefersono Namų kongreso bibliotekoje.

2015.11.07; 17:35

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.