Dėl Lenkijos spaudimo ir grėsmių Lietuvos konstitucinei santvarkai


2013 metų vasario 6-ąją Seime įvyko spaudos konferencija, susijusi su numatomais premjero ir užsienio reikalų ministro vizitais į Lenkiją. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo nariai Rytas Kupčinskas, Vytautas Juozapaitis, Algirdas Patackas, filologijos mokslų daktaras, Vilnijos draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos atstovas Gasparas Genzbigelis.

Seimo narys R.Kupčinskas pareiškė, kad konferencija sušaukta, atsižvelgiant į kai kurias Vyriausybės programos nuostatas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos Konstituciją ir į užsienio reikalų ministro viešus pareiškimus prieš vizitą į Lenkiją, kad esą „yra erdvės kompromisui“  dėl gatvių ir vietovardžių rašymo bei dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašymo dokumentuose nevalstybine kalba.

Seimo narys A. Patackas dabartinį Lenkijos politikų spaudimą Lietuvai pavadino kultūriniu imperializmu, susijusiu su teritorinės autonomijos kėslais, kurie kelia grėsmę Lietuvos žemių vientisumui. Jis teigė, kad Lietuvos patirtis „nuo pat Liublino unijos“ rodo, kad savo suverenumo srityje nereikia daryti nuolaidų.

Pasak A. Patacko, Lenkų rinkimų akcijos blokavimasis su rusų partijomis ir kiti veiksmai rodo, kad jie vykdo Kremliaus imperialistinę doktriną „įveikti lietuvių-lenkų barjerą“.   

Gintaras Songaila informavo, kad pradedami rinkti parašai po reikalavimais valstybės vadovams dėl valstybinės kalbos ir jos teritorinio vientisumo gynimo (reikalavimų tekstas prisegamas). Jis pažymėjo, kad Lenkijos užsienio reikalų ministras net neslepia, kad menamais lenkų tautinės mažumos interesais siekiama naudotis kaip įrankiu, didinant Lenkijos politinę įtaką. G.Songaila pažymėjo, kad tautinių mažumų apsaugos konvencijos 11 straipsnis aiškiai nurodo, jog dvikalbiai užrašai yra įmanomi tik jei tai neprieštarauja šalies teisinei sistemai, o Konstitucinis teismas ir nurodė, kad tokie užrašai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, keltų valstybėje sumaištį.

K.Garšva pagrindė, kodėl nėra jokios ne teisinės, nei mokslinės, nei moralinės galimybės oficialiai įteisinti polonizuotų vietovardžių. Jis taip pat pareiškė, kad dabartinė valstybinės kalbos egzaminų tvarką diskriminuoja daugumą Lietuvos piliečių, nes jų pasiekimai yra vertinami nevienodai, todėl Vyriausybės siūlymas atidėlioti egzaminų suvienodinimą yra nepagrįstas, neatitinka tos tvarkos ir principų, kurie veikia Lenkijoje ir Latvijoje. Mokslininkas išreiškė susirūpinimą dėl Lenkijos politikų mėginimo sužlugdyti lietuvių žurnalo „Aušra“ leidybą bei A.Baranausko fondo veiklą.

LLKS atstovas G. Genzbigelis, beveik pusę amžiaus gyvenantis Vilniaus rajone, papasakojo apie diegiamą „feodalinę santvarką“ dviejuose Lenkų rinkimų akcijos užvaldytuose rajonuose, jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvos tarnybos suvoks, kad „visa tai yra nacionalinio saugumo problema“ ir ne tik Lietuvai, bet visam Baltijos regionui.

Seimo narys V.Juozapaitis teigė, kad gal dar nereikia dramatizuoti situacijos, nors  kita vertus, atrodo, kad pleištą tarp Lietuvos ir Lenkijos kala Kremlius. Anot jo, neatrodo, kad Lenkijos politikai tai suvokia. V. Juozapaitis kreipėsi į valdančiosios daugumos rinkėjus, kviesdamas išreikšti savo nuomonę, ar jų išrinkti politikai, įtraukę Lenkų rinkimų akciją į valdančiąją koaliciją ir tenkindama jų antikonstitucinius reikalavimus, atstovauja savo rinkėjų interesus.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: parlamentaras Rytas Kupčinskas.

2013.02.07 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *