Dėl savo kvailumo, žioplumo ar už nelegaliai gautą Judo grašį?


Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skelbia Valentino Šapalo atsiliepimą į sausio 12-ąją pateiktą Albinos Šiupienienės straipsnį “Apie spėriai naikinamą lietuvių kalbą viešojoje erdvėje”. A.Šiupienienė yra Vilniaus miesto savivivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos departamento Kalbos kontrolės ir administracinės veiklos skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja. O V.Šapalas – Vilniaus savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos Viešosios kalbos pakomisės pirmininkas.

Jūsų nerimas, p. Albina Šiupieniene, yra pagrįstas ir man suprantamas. Deja, jo neturi kai kurie valstybės tarnautojai, kurie pagal savo pareigas ir privalėtų užtikrinti visapusišką ir taisyklingą lietuvių kalbos vartojimą mūsų valstybėje, jos viešojoje erdvėje. Akivaizdu, kad dalis valstybės tarnautojų ir pareigūnų (apie tai ne kartą rašiau) tinkamai neatlieka savo pareigų, nevykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir dažnai net nesuprasi – tai jie daro dėl savo kvailumo, žioplumo, ar sąmoningai už kokį  papildomą ir nelegaliai gautą Judo grašį. Kokios priežastys ar motyvai bebūtų, toks valstybės tarnautojų veikimas arba, tiksliau, neveikimas yra neleistinas ir neteisėtas.  Akivaizdu, kad jie neturėtų dirbti valstybės tarnyboje. Tokiam veikimui-neveikimui turime užkirsti kelią ir tiems piliečiams-nepiliečiams parodyti tinkamą vietą.

Aukščiausiu lygiu privalome kelti klausimą dėl dviejų labai svarbių valstybės institucijų veiklos: dėl Registrų centro ir Patentų biuro. Jeigu šių tarnybų darbuotojams nepakanka teisės aktų, reikia keisti kai kuriuos įstatymus, juos tikslinti, kad lietuvių kalbos vartojimas mūsų valstybėje būtų garantuotas, kad valstybinė lietuvių kalba būtų ginama, nedarkoma. Jei minėtų įstaigų valstybės tarnautojai būtų bent šiek tiek pilietiškesni ir sąmoningesni, turėtų daugiau savigarbos, jei jie jaustųsi šios valstybės piliečiais – patys kreiptųsi į atitinkamas valstybės institucijas, siektų pakeisti, papildyti įstaymus, pataisyti reikalus.  Juolab, kad tai daryti juos kaip tik ir įpareigoja Valstybės tarnybos įstatymas. Jų tarnavimas valstybei apsiriboja popierėlių tvarkymu ir monetos į savo kišenę įridenimu. Štai ir viskas. Daugiau aš nieko nežinau ir žinoti nenoriu. Lengviausia (o dažnai ir pelningiausia)  biurokrato pozicija, ji tokia pati, kokia buvo prieš 100, 150 metų carinėje Rusijoje. Gal šie žmogeliai pamiršo, kad jau nebe XIX amžiaus  vidurys, ir mes gyvename ne carinėje Rusijoje, o Lietuvos Respublikoje. Jeigu jie nenori arba negeba to suprasti, jiems reiktų parodyti tinkamą vietą pagal jų supratimą ir gebėjimus.

Nematau ir Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos tinkamos  veiklos. Įspūdis toks, kad jie miega žiemos miegu. Valstybės tarnautojams, kurie neatlieka savo pareigų ir veltui valgo valdišką duoną, privalome pasakyti NE. 

Ir dar, lietuvių kalbos menkinimas ar naikinimas nėra verslo skatinimas, veikiau priešingai.

2010.01.13

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *