Dėl teisėjos Virginijos Švedienės elgesio ir sprendimų


2010-12-23 Vilniaus apygardos teismo kolegijos pirmininkė Virginija Švedienė (teisėjai Jūratė Damanskienė ir Zenonas Birštonas) Eglės Kusaitės pirmajame teismo posėdyje be įžangų paskelbė, kad E.Kusaitės bylą nagrinės neviešame posėdyje ir susirinkusius piktu balsu pareikalavo apleisti salę. Ar buvo daromas posėdžio garso įrašas, mums nežinoma, tačiau gynėjui buvo uždrausta daryti garso įrašą.

Prieš tai posėdyje nebuvo išklausytos šalių nuomonės, nepaskelbta tokia nutartis dėl neviešo bylos nagrinėjimo ir nepaaiškinti nutarties motyvai, nors keletas salėje buvusių žiūrovų to teiravosi.

Sesuo Nijolė Sadūnaitė priėjusi prie teisėjų stalo kreipėsi į pirmininkaujančią teisėją V. Švedienę, sakydama, kad kaip Lietuvos pilietė, norinti žinoti tokios nutarties motyvus. Į tai pirmininkaujanti pareikalavo jai greičiau išeiti, antraip grasino iškviesianti policiją. Ar tai Lietuvos Respublikos vardu skelbiama nuomonė į Lietuvos pilietės viešumo teisę?

Vėliau iš kaltinamosios sakymo neoficialiai paaiškėjo, kad Vilniaus apygardos baudžiamojo skyriaus teisėja ar kolegija 2010-11-29 savo nutartimi nusprendė bylą nagrinėti neviešame teismo posėdyje. Jeigu mums tiksliai perdavė, minėtoje nutartyje pasakyta: „Byloje yra informacijos apie Valstybės saugumo departamento operatyvinės veiklos organizavimą, be to, byloje dalyvauja liudytojai, kuriems taikomas anonimiškumas.”

E. Kusaitė iškart pirmajame teismo posėdyje teismui pateikė prašymą dėl teisės į viešą bylos nagrinėjimą pažeidimo. Viešas bylos nagrinėjimas yra teisingo teismo garantija. Tai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 (1) straipsniui, numatančiam viešo bylos nagrinėjimo privalomumą. Apie operatyvinės veiklos organizavimo slaptumą čia nekalbama, todėl tokie kolegijos argumentai yra pertekliniai ir niekiniai. O operatyvinės veiklos įstatyminė reglamentacija yra vieša, kurios pagarsinimas negali pakenkti valstybės, visuomenės ar teisingumo interesams. Dviejų anoniminių liudininkų apklausa gali būti nevieša.

Primintina, kad generalinė prokuratūra netgi skiriant E.Kusaitei kardomąją priemonę buvo reikalavusi neviešo posėdžio. Prokuroras M.Dūda 2010-10-27 nutarimu atmetė visus po E.Kusaitės susipažinimo su kaltinamaja išvada 2010-10-18 pateiktais 13 prašymų papildyti ikiteisminį tyrimą. Tai rodo VSD ir generalinės prokuratūros kaltinimo argumentų vienašališkumą.

Teismas pirmajame posėdyje atmetė absoliučiai visus kaltinamosios pusės prašymus: 2010-11-19 prašymą dėl bylos gražinimo prokurorui dėl šališko ir nepilno bylos duomenų surinkimo, teisės į gynybą suvaržymo, 2010-12-10 prašymą bylos dėl Apti Magmadovo ir Aišat Magmadovos sujungimo su E.Kusaitės byla ir patenkino visus prokuroro prašymus. Buvo reikalauta nušalinti visą teismo kolegiją ir prokurorą. Viskas liko nepajudinamai. Tokie sprendimai rodo angažuotumą, gynybos teisių esminį atėmimą.

Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui E.Kusaitės bylą perdavė 2010-10-29. Teismas pirmąjį teismo posėdį paskyrė 2010-12-23, t. y. po 56 dienų. Tokios datos parinkimas prieš tris poilsio šventines dienas byloja apie tai, kad tuo siekta masinių informacinių priemonių nušalinimo nuo problemų viešinimo ir analizavimo. Kitas teismo posėdis numatytas tik 2011-03-02, t. y. po 69 dienų – irgi išraiškingas, nes prokuratūrai, galima numanyti, bus daug derinimų su Rusijos FSB sudėtingiems klausimams sustyguoti dėl 6 liudininkų (apdorotų Rusijos FSB) iš Rusijos dalyvavimo teismo posėdyje: Rūtos Kraselnikovos (Maskvos sritis), Chasan Arsigirajev (Jamalo nencų autoniminė apygarda), Alichan Šichalijev (Dagestano respublika, Chasavjurtas), Magomed Musajev (Maskvos sritis), Aišat Magmadova (Maskvos sritis, dabar suimta), Apti Magmadov (Maskvos sritis, dabar suimtas). Kaip žinia, Magmadovų byla Maskvoje perduota į teismą paskutinėmis gruodžio dienomis. Yra nuojauta, kad šios dvi bylos bus tarpusavyje koordinuojamos, nes susisiekia ir koreliuoja kaltinimo prasme.

Kaip atrodo ši teismo kolegija? Teisėjai keletą kartų ėjo pasitariman pro koridoriuje didelį būrį fotografavusių žurnalistų ir laukiančių žmonių. Jie ėjo skubėdami, žiūrėdami kažkur po kojomis ar į begalybę susirūpinusiais smerkiančiais veidais, tarytum žengtų per negerų ir pavojingų žmonių terpę. Tokio priešiškumo neteko matyti. Pagalvoji, koks ryšys tarp teisingumą įgyvendinančių asmenų, sprendžiančių Lietuvos Respublikos vardu, ir iš teismo salės išvarytų žiūrovų, kurių vienintelis tikslas – viešumo noras, nes jau skelbtos bylos aplinkybės kelia abejonių kaltintojų veika ir argumentais.

Ką galima pasakyti apie kolegijos teisėjus? Z.Birštonas 18-a metų dirbo okupacinėje prokuratūroje, todėl galėjo įgyti tuometinį požiūrį į žmogų. Tai patvirtina jo kartu su kitais dviem teisėjais 2002-06-04 paskelbtas išteisinamasis nuosprendis trims MGB-KGB agentams smogikams, legitimuojant šią nusikalstamą okupacinę struktūrą suimant Lietuvos partizaną, kartu ir mirties nuosprendį, kurį paskelbė jam okupacinis Pabaltijo karinis tribunolas 1952 m. Šis faktas dabar nagrinėjamas įvairiose instancijose siekiant teisinio, istorinio, politinio ir moralinio tokio verdikto įvertinimo.

Teisėja J.Damanskienė 12-a metų dirbo įvairų darbą okupacinėje teisingumo sistemoje. V. Švedienė iš esmės teisinį darbą pradėjo dirbti po 1990 metų, tačiau šiandieninis jos nekorektiškumas, visagalybės demonstravimas, arogancija ir kategoriškas neviešo bylos nagrinėjimo nepaaiškinimas byloja apie išankstinę jos apkaltinamąją nuostatą ir nepagarbą pagrįstoms elementarioms Lietuvos Respublikos piliečių teisėms. Šiaip šis teismas turi vieną iš blogiausių reputacijų apygardos teismų tarpe.

Svarbiausia: byloje dalyvauja Rusijos FSB, kuria negalima pasitikėti. Tegul tauta viską mato ir žino. KGB laikais pasipriešinimo dalyvių ir disidentų teismai būdavo nevieši. Vilniaus apygardos teismas mus grąžina į KGB laikus, t. y. žemina Lietuvos Respublikos vardu.

Prašome:

1. Įvertinti teisėjos V. Švedienės korektiškumą. 2. Ar pamatuotai advokatui byloje nebuvo leista daryti garso įrašo posėdžio metu? 3. Kokia būtų teisėjos V. Švedienės atsakomybė? 4. Ar teisiškai, politiškai ir morališkai pamatuotai priimtas verdiktas visą bylą nagrinėti neviešai?

Pasirašė: Sesuo Nijolė Sadūnaitė, mons. Alfonsas Svarinskas, Juozas Šaulys, Valė Kančienė, Algimantas Budriūnas, kun. Robertas Grigas, Antanas Terleckas, Birutė Domarkienė, Birutė Abloževičienė, Dalia Vencienė, Jonas Abloževičius, Algirdas Domarkas.

Nuotraukoje: teisėja Virginija Švedienė.

2011.01.14

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.