Dėl viešai skleidžiamų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą


Vasario 3 d. Seimo TS-LKD frakcijos narys Gintaras Songaila kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius baudžiamąją atsakomybę už antikonstitucinių grupių ar organizacijų veiklą bei viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokias žmonių grupes    

Tokius įstatymų pažeidimus G.Songaila įžvelgė Lenkijos Respublikoje įsteigto vadinamo Kresų instituto veikloje, susipažinęs su videoklipų produkcija, kuri yra skelbiama „Kresų instituto“  (Instytut Kresow Rzeczypospolitej) interneto svetainėje: www.kresowy.pl.

Parlamentaro dėmesį patraukė šioje svetainėje įtvirtinta YouTube video klipų prieiga, skirta, pasak G.Songailos, platinti akivaizdžiai šovinistinio, agresyvaus revanšistinio ir net ekspansionistinio pobūdžio propagandai.    

Seimo narys atkreipė prokuratūros dėmesį, kad nors Varšuvos savivaldybės įsteigtas Kresų institutas dėl nekorektiškos veiklos kaimyninių šalių atžvilgiu buvo 2009 metais uždarytas, tačiau instituto svetainė tebeveikia, o galima jos perėmėja gali būti, remiant Lenkijos valstybės institucijoms ir pareigūnams, 2010 m. įsteigta Kresų instituto draugija (Stowaryszczenie Instytutu Kresow Rzeczyspolitej).    

“Daugelio videoklipų turinys siejasi su teritorinėmis pretenzijomis į vadinamuosius prieškarinės Lenkijos Respublikos rytinius pakraščius – „rytinius kresus“ bei su „didžiosios Lenkijos“, kuri vėl esą užims šias ir net dar platesnes rytų Europos teritorijas, vizijomis”, – teigia G.Songaila.    

Pasak jo, kai kuriuose videoklipuose teritorinės pretenzijos ar net aneksionistinės idėjos reiškiamos ne tik Lietuvai, Gudijai ar Ukrainai, bet ir kitoms Europos šalims, įskaitant visas tris Baltijos šalis, Čekiją, Slovakiją ar net Vokietiją ir Rusiją. Seimo narys Generalinei prokuratūrai pateikė tiek interneto nuorodas į šiuos klipus, tiek ir įrašus bei kitą įrodomąją reikšmę turinčią medžiagą.    

Generalinei prokuratūrai įteiktame prašyme G. Songaila nurodė ir faktą, kad kai kuriuose videoklipuose „kresų susigrąžinimui“ siūloma panaudoti kaimyninių šalių piliečius, kuriems išdalinta „lenko korta“, esą, ginant juos nuo persekiojimų šiose šalyse ir atstatant jų lenkiškąją pilietybę po “numatomos aneksijos“.    

Seimo narys nurodė, kad Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekviena  Susitariančioji Šalis, prašant kitai Susitariančiajai Šaliai, įsipareigoja vykdyti savų piliečių ir svetimšalių, turinčių jos  teritorijoje  nuolatinę  gyvenamąją vietą,  įtariamų padarius nusikaltimą kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, baudžiamąjį persekiojimą.    

„Valstybės teritorinis vientisumas bei konstitucinė santvarka įstatymu yra ginami ir Lietuvoje, ir Lenkijoje“,  – pabrėžė G.Songaila.

Vytauto Visocko nuotraukoje: Seimo narys Gintaras Songaila. 

www.alkas.lt 

2011.02.05 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.